Ledarsidorna.se avslöjar: Mehmet Kaplans nya roll tydligare kopplad till Muslimska Brödraskapet

Avbildning från Twitter. Mehmet Kaplan knästående i mitten i främsta raden.
  • Måndag 10 Dec 2018 2018-12-10
E-post 4687

Efter att Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, avgick som bostadsminsiter den 18 april 2016 har få eller inga känt till vad han sysselsatt sig med. Känt är att Kaplan fortfarande finns i språkröret Gustav Fridolins närmaste krets men inte vad han gjort. Det har förekommit rykten om att han varit aktiv i de islamistiska miljöerna men nu kan Ledarsidorna avslöja att Kaplan numera är engagerad biståndsorganisationen Muslim Aid.

På en bild tagen den 22 september från ett strategimöte med Muslim Aid finns Mehmet Kaplan med knästående i mitten i den främre raden. Muslim Aid har mycket starkare band med Muslimska Brödraskapet än någon annan organisation i Europa.

Att Muslimska Brödraskapet är etablerat som rörelse i Sverige, enligt deras egna utsagor i dels Islamiska Förbundet i Sveriges stadgar samt en dom i Förvaltningsdomstolen i Stockholm där SUM själva anför att de är en del av Brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO är ställt utom allt tvivel. Även verksamheten vid Muslimska Familjedagarna har genom åren präglats av Muslimska Brödraskapets ideologi där återkommande internationellt kända och erkända sharia- och jihadistpredikanter bjudits in.

Att Muslimska Brödraskapet även i Sverige glider över till biståndsarbete har flera naturliga förklaringar. För närvarande är det av Brödraskapet kontrollerade studieförbundet Ibn Rushd under granskning av Folkbildningrådet samtidigt som en av dess medlemsorganisationer, Sveriges Unga Muslimer, förlorat rätten till statsbidrag efter utredning och beslut av MUCF för att inte leva upp till demokratikriterierna för statsbidrag.

Muslim Aid och Islamic Relief

Muslim Aid är en brittisk NGO, Non Govermental Organisation, med säte i London. Den grundades 1985 och leds idag av en nyinsatt ledning efter att ha riskerat tvångslikvidation och åtal efter omfattande förskingring av bidrag samt kopplingar till Hamas. Muslim Aid ingår i Muslim Charities Forum som leds av Hany al Banna.

Hany al Banna är även grundare till Islamic Relief som anses vara Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation och även om han inte själv redogör för släktskapet med Muslimska Brödraskapets grundare Hassan al Banna medger han att Muslimska Brödraskapet är hans livsluft i en intervju i Emel.

Muslim Aid, med Mehmet Kaplan, är i praktiken syskonorganisation med Islamic Relief där Omar Mustafa idag är vice ordförande för den svenska delen.

Även om Omar Mustafa aviserat att han kommer sluta som förbundsrektor på grund av studier sitter han kvar som vice ordförande för Islamic Relief i Sverige.

Biståndsarbete har den fördelen att den delvis ingår i regeringens utrikespolitik. Att rörelsen över till den internationella arenan inletts tyder engagemanget av Omar Mustafa, tidigare ordförande för IFiS och generalsekreterare för SUM, som inbäddad i en av regeringens handelsdelegationer under mandatperioden vilket Ledarsidorna var ensamma att rapportera om.

Mer läsning: Religiös diplomati officiell svens utrikespolitik

Biståndsarbetet kan även gömmas i andra budgetposter. En stor del av Sidas ramanslag förmedlar Sida vidare till Forum Syd. Sida vitsordar själva i presentationen av samarbetet att Forum Syd bedriver en ren vidareförmedlingsverksamhet bortom offentlig in- och tillsyn. Ett sätt att runda offentlighetsprincipen. Islamic Relief är en av de organisationer som uppbär bistånd från Forum Syd.

Där SIDA lyder under såväl offentlighetsprincip som myndigheternas ställning inom ramen för Regeringsformen som under förvaltningslagen har Forum Syd inga formella krav på sig om transparens trots att anslaget i huvudsak utgörs av skattemedel. Det går inte att, som journalist eller enskild medborgare, få ut handlingar eller ekonomisk uppföljning annat än långt i efterhand efter att SIDA godkänt slutrapporten. Styrelsen för Forum Syd och AUs protokoll är heller inte offentliga handlingar men Forum Syd redovisar ändå någon form av protokoll på sin hemsida för allmänheten. Forum Syd är, genom handläggaren Johan Stenberg, tydlig på den punkten efter fråga från Ledarsidorna:

 Forum Syd är en ideell organisation, och inte till en myndighet. Forum Syd har inte en rutin och heller inte någon skyldighet att lämna ut intern dokumentation till privatpersoner. Viss verksamhet hos Forum Syd finansieras med statliga medel och denna blir offentlig då Sida har granskat och godkänt den.

Forum Syds uppfattning att endast “viss verksamhet” är statsfinansierade delas inte av andra då 95 procent av anslaget utgörs av skattemedel som aktivt undanhålls från offentlig insyn. Endast Carin Jämtin, Sida´s generaldirektör, kan anses ha någorlunda överblick.

Att Mehmet Kaplan aldrig lämnade politiken 2016 har varit allmänt känd, inte heller att han lämnade den islamistiska miljön och Muslimska Brödraskapet. Tvärtom har han i allra högsta grad varit aktiv och är nu en del av den rörelse som skall placera Muslimska Brödraskapet i maktens centrum igen men under offentlighetens radar.

Då det biståndsindustriella komplexet är svårt att kartlägga genom snåriga konstruktioner, diffusa utrikesrelationer, en fasad av godhet och i viss mån utrikessekretess finns det ingenting som lämpar sig så bra som just detta. Att såväl Mehmet Kaplan som Omar Mustafa numera återfinns i denna sektor bör inte bedömas som slumpartat utan tvärtom en mycket medveten rörelse i syfte att undvika uppmärksamhet.

Mer läsning: Dr Magnus Norell om det Muslimska Brödraskapet för Ledarsidorna.se

 

Denna artikel olåst då beslut togs att detta bör vara av sådant allmänintresse att det motiverar en öppen artikel.

Ni får gärna stödja Ledarsidorna.se journalistik genom att bli prenumerant eller via 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se