Ledarsidorna.se avslöjar nytt nätverk inom alternativhögern – planerat övertagande av kommuner

 • Onsdag 12 Dec 2018 2018-12-12
E-post 2279

Genom att låta sig rekryteras till och verka på insidan i en diskret “Klubb” i Stockholm har frilansjournalisten Andreas Henriksson kunnat ta del av interna och hemliga protokoll och promemorior. Med dold bandspelare och ett intensivt researcharbete har Henriksson lyckats kartlägga en ny gruppering inom den svenska alternativa högern, som är baserad i Stockholm men också har kopplingar till Skåne.

Gruppens planering både gällande organisationen och politiska mål, och vilka personer det är som är framträdande medlemmar i den inre kretsen i projekt “Ekerö/Hållbart Sverige”, som totalt omfattar ungefär ett trettiotal personer, har kunnat kartläggas under arbetet.

Ur reportaget:

 • Diskret middagssällskap på Södermalm i Stockholm bakom idén.
 • Hård kritik mot svensk migrationspolitik sammanhållande kittet.
 • Viktigaste målet är att motverka en islamisering av Sverige.
 • Skapa “svenska kolonier”
 • Har planerat att ta makten i och över en kommun i valet 2022.
 • Maktövertagandet skall ske under “falsk flagg” genom skenskrivningar i kommunen för att aktivister ska kunna rösta i lokalvalet.
 • Planerar radikalt politiskt motstånd mot statsmakten efter maktövertagandet.
 • Leds av en erfaren tjänsteman i en internationell politisk samarbetsorganisation
 • En av nätverkets profiler i den inre kretsen tackade i ett mycket sent skede nej till en valbar plats (topp 20) på SD:s riksdagslista inför valet 2018, som en av de externt rekryterade ledamöterna.
 • Har infiltrerat Moderaterna och Medborgerlig Samling.
 • Beväpnar sig med pumphagelgevär.
 • Förbereder stiftelse i andra länder – räknar med att få bankkonton spärrade.
 • Letar efter advokater som kan sköta det juridiska försvaret när aktivister grips.
 • Obefintlig säkerhet i nätverket, har av misstag skickat hemligt PM till riksdagsledamot.

Frilansjournalisten Andreas Henriksson, har låtit sig rekryteras av nätverket och har i veckor följt arbetet på insidan för Ledarsidornas räkning, som en av aktivisterna i den innersta cirkeln.

Planen som projektet hade och syftade till var att ta över en kommun i valet 2022, Den går under projektnamnet “Hållbart Sverige”, efter att nyligen ha bytt namn från “Ekerö”. Genom att låta sig rekryteras och verka på insidan har frilansjournalisten Andreas Henriksson med hjälp av arbetsgruppens interna och hemliga protokoll och promemorior, dold inspelningsutrustning och ett intensivt researcharbete lyckats kartlägga gruppens hela planering både gällande organisationen och politiska mål. Även vilka personer det är som är framträdande medlemmar i den inre kretsen i projekt Ekerö/Hållbart Sverige, som omfattar ungefär ett trettiotal personer totalt, har identifierats.

De av “Hållbart Sveriges” personer som ingår i den inre cirkeln av pådrivande ledargestalter och/eller är politiskt mest framträdande redovisas i en separat artikel: “Den inre kretsen”.

Under en arbetsdag så sent som lördagen den 8 december glider projektet över från att konkret planera maktövertagandet av en kommun till att snarare påminna om en lösare nätverksbaserad organisation som hämtat influenser och idéer från både alt right-rörelsen och counterjihad-organisationer.

Det framgår av skrivningar i protokoll med minnesanteckningar och beslut där det viktigaste målet nu formuleras som att

“Motverka islamiseringen av Sverige”, samt “förhindra att svensken blir en minoritet i sitt eget land (dock inte med ett etniskt fokus, utan snarare livsstil)”.

Projekt Ekerö/Hållbart Sverige har bildats av personer som tillhör “Klubben”. Det är en liten, inofficiell och exklusiv middagsklubb belägen i en gemensamhetslokal på en innergård centralt placerad på Södermalm i Stockholm.

Middagsklubben har funnits av och till i flera år, och är en “by invitation only”-verksamhet, det vill säga att enda sättet att få delta i en av dess middagar och sammankomster är genom att att bli inbjuden av arrangören själv, eller någon av de mer seniora medlemmarna som stämt av namnet med arrangören innan för slutgiltigt godkännande. Det som förenar middagsgästerna på Klubben, både de ständigt återkommande och tillfälligt inbjudna, är att de har någon form av borgerlig politisk grundsyn och/eller samhällsengagemang, kopplat till en övertygelse eller åsikt om att den urspårade svenska migrationspolitiken har lett till en bekymmersam samhällsutveckling i form av ökande klyftor, försämrad integration och framförallt en kraftig ökad brottslighet.

En middagskväll på Klubben följer en sedan tidigare inarbetad rutin. Gästerna delar på kostnaden för mat och dryck genom att i förhand betala in en viss summa pengar till ett swishkonto, som arrangören och ett par frivilliga för kvällen därefter använder till inköp av mat och dryck.

På den aktuella kvällen i fråga, en fredagskväll i månaden, serveras sedan mat och dryck till gästerna, som också får sig ett föredrag till livs av en inbjuden föredragshållare som talar om en fråga eller tema som den behärskar väl, och som avslutas med en frågestund där middagsgästerna diskuterar med föredragshållaren. Efter middagen och föredraget öppnar baren för kvällen och samtalen gästerna emellan, som oftast har politiskt anknytning, kan dra ut långt in på småtimmarna.

Det är efter ett föredrag med påföljande frågestund på Klubben som projekt Ekerö/Hållbart Sverige bildades tidigare i år, efter en brainstorming där ämnet handlade om vad som konkret skulle kunna göras av klubbmedlemmar för att vända den negativa, och enligt dem själva, ytterst bekymmersamma samhällsutvecklingen som vi nu är mitt uppe i på grund av den urspårade svenska migrationspolitiken..

Efter en intensiv diskussion mellan kvällens gäster framkastades en rad olika idéer som skrevs ned på ett stort blädderblock av samtalsledaren, och som sedan också protokollförde dessa i ett PM. Detta PM finns redovisat som premiummaterial.

Med PM:et som grund bildade därefter de av gästerna som frivilligt ville arbeta vidare med dem det som kom att bli projekt Ekerö, och som arbetat intensivt under hösten med att tröska igenom de olika idéerna, strukturera upp dem inom olika temaområden och tillhörande underarbetsgrupper.

Det arbetet slutfördes under ett heldagsarbete lördagen den 8 december. Enligt en tidigare fastslagen tidsplan ska en officiell kickoff för projektet hållas efter nyår, lördagen den 19 januari, klockan 11-15.

Fotnot: Alla namn i artikeln är fingerade, utom projekt Ekerö/Hållbart Sverige. Det är dessa två namn som används internt av medlemmarna själva i arbetsgruppen.

 

Andreas Henriksson

Frilansjournalist

 

Andreas Henriksson är frilansjournalist specialiserad på ekonomi och politik. Han kommer senast från en tjänst på redaktör på branschtidningen Realtid.se. Dessförinnan var han debattredaktör på Dagens Samhälle. Han har också arbetat på tidningar och ekonomiredaktioner som Finanstidningen, Dagens Industri, Dagens Media, Dagens Opinion, TT och E24.

Innan han blev journalist arbetade han med politik i tio år i framförallt Södertälje kommun där han bland annat suttit i kommunfullmäktige, varit ordförande för SSU och arbetat som kommunalrådssekreterare.

 

Vet du mer? Kontakta journalisten Andreas Henriksson

Vet du mer? Kontakta journalisten Andreas Henriksson via [email protected]

Du garanteras fullt källskydd. I Sverige är källskyddet reglerat i en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, TF, (3 kap 3 §) och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, (2 kap 3 §). Vad som måste skyddas är anonymiteten för en meddelare, författare eller utgivare.

Anonymiteten skyddas genom den tystnadsplikt som omfattar journalister, tidningsredaktioner, massmediaföretag, nyhetsbyråer, förlag, frilansjournalister och personer verksamma inom tryckerier. Källskyddet utgör en del av meddelarskyddet för uppgiftslämnare.

 

I premiummaterialet kan du ta del av de ursprungshandlingar, med start från ett möte 26 oktober samt 9 november, som legat till grund för fortsatt arbete inom ramen för gruppen och “Klubben”.

Ur det redaktionen kallar för “vidriga listan”:

 • Hitta sätt att radikalisera vänstern (och muslimer?) så att de gör bort sig inför svenska folket.
 • Nyttja nyttiga idioter
 • Vinna över kända vänstermänniskor som börjat vackla, till sin sak

 

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se