Nätverket som styr UD – Även den dag Socialdemokraterna har lämnat över makten

  • Onsdag 5 Dec 2018 2018-12-05
E-post 1436

FN lider av svåra låsningar i säkerhetsrådet, och skandaler har tärt på förtroendet. Men för arbetet på marken finns tilltron kvar, menade FN:s högst placerade svensk Ulrika Modéer i en DN-intervju. Enligt intervjun handplockade FN-chefen Antonio Guterres Modéer till att bli chef för externa relationer på FN:s utvecklingsprogram UNDP, ett av världsorganisationens mest centrala underorgan med det övergripande ansvaret för allt biståndsarbete. Med Ulrika Modeér som ny medarbetare på UNDP utökades den utomparlamentariska kontrollmekanism som de facto styr Utrikesdepartementet med ytterligare en person. En kontrollmekanism som internt fått namnet “The Dirty Dozen” trots att de idag sammanlagt rör sig om drygt trettiotalet personer.

Att Modeér skulle handplockats är en sanning med modifikation. De svenska diplomaterna är så välkomna. Sverige skickar varje år uppemot 5 miljarder SEK rakt in i FN-systemet, varav en stor del går till att finansiera generösa löner, förmåner och resor för de anställda. Sverige ligger i den absoluta världstoppen för den typen av omärkt kontantbidrag till flera FN-organ. Biståndsmyndigheten Sida bidrar också med runt 4 miljarder årligen till FN. 

Lönenivåer på mer än 250 000 SEK är inte ovanliga för FN-tjänstemän på Modéers nivå. Tillkommer gör även bostadsbidraget där hyror på 100 000 SEK inte är ovanliga för även modesta lägenheter på Manhattan i New York.

Och det är inte bara FN-enhetens chef Efraim Gomez eller hans fru Maria Guiterrez (Samordnare åt kabinettsekreterare Söder) som utgör Margot Wallströms och Annika Söders kontrollmekanismer.Gomez har i och för sig visat sig vara en mycket effektiv mekanism då han dels vägrade lämna ut handlingar till riksdagens utrikesutskott samt administrerade det dolda arkivsystem som nyttjades för Säkerhetsrådskampanjen så behövs en bredd och ett djup i kontrollmekanismen. För att säkra kontrollen krävs ett intrikat nätverk av personer som alla på ett eller annat sätt passerar FN-systemet eller andra strategiska chefspositioner där Dag Hammarskjöldstiftelsen utgör en av flera hubbar eller strategiska knytpunkter.

Kontrollmekanismen “Dirty Dozen” är intimt förknippad med den så kallade 261-listan, eller “Läbbiga Listan”, ursprung och jordmån.

Modéers utnämning är i allra högsta grad en politisk förläning och återbetalning då hennes ersättningar förutsätter att Sverige finansierar dessa.  Som ett exempel är det bara ett fåtal diplomater från Jemen som någonsin kommer ifråga för högre FN-befattningar. Lönenivåerna är extrema, runt 250 000 SEK skattefritt per månad, exklusive bostadsförmåner.

Varje år träffas dessa svenska diplomater och semipolitiker som omfattas av detta förmånsprogram som ytterst finansieras och administreras av UD pådet årliga Chefsmötet på UD, en vecka med olika möten. Normalt brukar oppositionens partledare bjudas in men så skedde inte i år då ”statsministern inte själv hade möjlighet att delta”. Inbjudningslistan kontrolleras av den politiska ledningen som i år valde att ställa övriga riksdagspartier utanför denna årliga uppdatering om Sveriges utrikespolitiska inriktning och prioriteringar.

På chefsmötet i augusti varje år brukar ambassadörer och enhetschefer vara med och i år var Margot Wallström och kabinettssekreterare Annika Söders främsta och mäktigaste tjänstemän med i mån av tid om inte tjänsten störde denna högtidsstund. 

Det finns några gemensamma nämnare som att rättschefen Ellinor Hammarskjöld tidigare varit personal chef och då genomfört den socialdemokratiska regeringens placeringar. Hammarskjöld har tidigare arbetat i Jerusalem och sitter i styrelsen på Dag Hammarskjöldstiftelsen som del finansierade Sveriges säkerhetsrådsplats. Då Dag Hammarskjöldstiftelsen är just en stiftelse lämpar den sig mycket väl för det som kallas för ”Black Operations”. Stiftelseformen, även om stiftelsen är statligt finansierad, förhindrar effektivt insyn från journalister som vill lägga näsan i blöt.

En annan trogen gäst i den inre kretsen av förmånstagare är Jens Odlander efter att ha varit politisk rådgivare åt Socialdemokraterna på Statsrådsberedningen redan 2002 och nu igen från 2016. Naturligtvis Helen Eduards,  Statsrådsberedningen 2003 och dotter till socialdemokraten Maud Edwards. Nu är Helen Eduards chef för hela EU enheten men har också varit länge på bistånds- och FN biståndsenheten. Hennes efterträdare Anna Hammargren beviljade som chef för bistånds FN-enheten allt som behövdes till säkerhetsrådsplatsen och Dag Hammarskjöldstiftelsen där, som av en ren slump, hennes make Henrik arbetar när han är ledig från Sida. 

Henrik Hammargren råkade efterträda självaste Annika Söder i Dag Hammarskjöldstiftelsen. Allt för att försäkra sig om att Söders beslutsinriktning om att stödet kom dit det skulle.  

En annan central aktör är Carl Skau som hanterar säkerhetsrådsplatsen i New York med sin fru Lisa Orrenius som på FN Biståndsenhetens bekostnad sköter Dag Hammarskjöldstiftelsen i New York. 

Ur den renodlade poltiiska sfären, med länk till den semipolitiska, märks Vänsterpartiets ordförande Jonas sjöstedts fru och partikamrat Ann Måve med en bakgrund i Jerusalem och på FN biståndsenhet och nu vice chef på MENA-enheten.  Hennes fd chef på FN Biståndsenheten Per Örneus har ochså varit i Jerusalem och sitter även han idag i styrelsen för Dag Hammarskjöldstiftelsen. Annars är han särskild ambassadör för Palestina -Israel konflikten om än inte så välkommen på möten på grund av kanske framför allt Margot Wallströms retoriska utförsgåvor och rörelser i gränslandet till antisemitiska uttalanden.

I Margot Wallströms och Annika Söders noga valda krets av kvinnliga medarbetare återfinns Helena Rietz chef för Afrika enheten och tidigare biträde till Jan Eliasson 2007, det vill säga med fokus på de för Socialdemokraterna viktiga FN-frågorna. Rietz make Jon Åström Gröndal har varit samordnare till Annika Söder redan innan 2006 och är för en bredare allmänhet känd som aktivistisk socialdemokrat när han inte är anställd på UD vilket en debattartikel i Aftonbladet från 2011 ger tydlig vittnesbörd om.  

Även Julius Liljeström rör sig i dessa sfärer då han som samordnare till hans Dahlgren 2004 och senare politisk rådgivare på Statsrådsberedningen sedan 2006 nu avancerat till enhetschef för EU Säkerhet. 

En välplacerad enhetschef för vissa FN frågor är Magnus Lennartsson vars fru Nakamitsu är mkt högt placerad i FN med kvinnor i konflikt-frågor vilket är en prioriterad fråga för Margot Wallström som fick hela sin tid som FN-tjänsteman, inklusive stab och ersättning för boendekostnader, fullt ut finansierad av Sida med Fredrik Reinfeldts goda minne.  

Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, och som endast arbetat med FN resolution 1325 (Våld mot kvinnor i konfliktområden) parallellt med när Margot Wallström med Sida-finansiering själv sysslade med just detta,  som av en slump anses att vara den mest lämpade att bli rektor och styra all forskning på FHS. Roberts Egnells fru Ditte arbetar, även hon, som av en ren händelse på UD. Genom att tidigare ha placerat Ditte Egnell som Överbefälhavarens utrikespolitiske rådgivare eller koordinator skaffade sig UD:s politiska ledning en kanal för dels information från Försvarmakten, dels möjligheter att styra även delar av Försvarmaktens inriktning bakom försvarsminister Peter Hultqvists rygg.

Ytterligare namn som ingår i denna nära krets som utgör toppen på ”Dirty Dozen” är Sigrun Rawet som tidigare samordnare till Annika Söder 2005 och nu i vicechef/styrelsen för SIPRI. SIPRI har tidigare beskrivits av bland annat Bo Theutenberg. Sigrun Rawets make är SVT:s Peter Rawet som bevakat president Trump. Även Jan Eliasson har tjänstgjort i SIPRIS styrelse men är även han sedan dess ”opolitisk”.

Ulrika Modéer är det senaste tillskottet i det eviga skattefinansierade kretslopp och struktur av förläningar i kombination av gentjänster som bygger upp Utrikesdepartementets ledningstrukturer. Strukturer, permanenta i sin form som “opolitiska tjänstemän” som kompletterar UD-familjerna som opinionsbildaren Rebecca Uvell beskrivit.

Dessa strukturer är anpassade på ett sådant sätt att de i tid kan överleva även tid i opposition och då kunna fjärrstyras från till exempel Sveavägen 68 eller annan adress där de centrala dockmästarna råkar ha sitt säte för stunden.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.