Regeringens säkerhetsproblem – endast toppen på ett isberg

  • Fredag 7 Dec 2018 2018-12-07
E-post 1327

Vartefter regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna går in i sin slutfas aktualiseras frågan om hur en regering Löfven II skall utformas. Säkerhetspolisen har under hösten varskott regeringen Löfven I att de inte önskar redovisa säkerhetsläget skritligen till regeringen då den saknar ”rutiner” för mottagandet av klassificerad information som rör rikets säkerhet.

Säpo anger som skäl för att vilja neka regeringskansliet tillgång att riskanalyserna kan ”utnyttjas för att allvarligt skada det svenska samhället”. En omskrivning av att det finns politiska medarbetare som bedöms vara ett sådant säkerhetshot mot rikets säkerhet att skriftlig delgiven information kan hamna hos främmande makt.

Att regeringen Löfven haft samarbete med medlemmar i  den svenska delen av Muslimska Brödraskapet är numera dokumenterat. Såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer har dels medgivit i sina stadgar eller i rättegångsprotokoll angivit att de är en del av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe samt FEMYSO, vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation samt ungdomsorganisation.

Dessa organisationer har varit eller är representerade i Sverige av Abderizak Waberi (M), Omar Mustafa (Ibn Rushd och S) samt Rashid Musa (SUM och S). Såväl Waberi som Mustafa har haft tillgång till sekretessbelagd information i egenskap av ledamot i försvarsutskottet (Waberi) eller som inbäddad i utrikesdepartementets handelsdelegationer (Mustafa) med känslig bi- och multilateral information.

Det kan inte uteslutas att Säpo i framtiden bedömer möjligheterna för personer med kopplingar till Muslimska Brödraskapet annorlunda än tidigare då Brödraskapet har direkta band med dels regeringen i Ankara, Turkiet, men även via Erdogans stödpartier kanaler in i Islamiska Staten, IS.

Säkerhetsproblemen är dock inte nya för någon part. Ledarsidorna kan presentera ny, och avgörande, information hämtad ur Bo Theutenbergs dagböcker från UD.

Dessa dagböcker kan endast inhandlas på Bo Theutenbergs egen webbshop  och är att betrakta som obligatorisk för alla in- och utrikespolitiska journalister och analytiker samt en rik källa för övrigt politiskt intresserade.

Om inte är det årets julklapp till hela den politiskt medvetna familjen.

Ur extramaterialet

  • Hur Pierre Schori – med sina tydliga band till Moskva och KGB – var påtänkt som chef för IB. Sveriges högste spionchef
  • Hur Olof Palme som statsminister begärde ut, ett otillåtet fall av ministerstyre, en lista på samtliga utländska spioner aktiva på svenskt territorium
  • Vilka utländska organisationer som fanns med på förteckningen
  • Hur Olof Palme reagerade när han läste igenom listan
  • Hur Olof Palme ansåg att Säpo var opålitliga och inte tillräckligt hörsammade den politiska inriktningen från regeringen.
  • IFiS stadgar där bandet till FIOE, och därmed det Muslimska Brödraskapet fastställs
  • Förvaltningsdomstolen där SUM vitsordar den formella kopplingen till FEMYSO och därmed officiellt fastslår sin medverkan i det Muslimska Brödraskapet

I premiummaterialet kan du ta del bland annat Bo Theutenbergs utdrag ur Dagbok 3 är inklusive de fotnoter med en återgivning av händelserna samt som styrker hans återgivande av händelseförloppet. Dessutom de stadgar och det domstolsbeslut som bekräftar att såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer, är en del av Muslimska Brödraskapet.

De organisatoriska banden är bekräftade av organisationerna själva. SUM och IFiS är huvudarrangörer av de Muslimska Familjedagarna som återkommande bjudit in sharia- och jihadistpredikanter till Mässan i Älvsjö varje år.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se