Stockholms Stad försöker hindra Muslimska Brödraskapet att använda sig av stadens lokaler

  • Lördag 22 Dec 2018 2018-12-22
E-post 1182

I morgon inleder Islamiska Förbundet sin konferens på Åsö Gymnasium i Stockholm. Förbundet hyr lokalerna av Stockholms stad – men nu agerar politiker inom förvaltningen för att försöka stoppa vissa talare från att komma till konferensen. Av lätt insedda skäl. Dagens politiska ledning i huvudstaden har en helt annan syn på vilka det Muslimska Brödraskapet är och vad de står för.

Anledningen är att de verkar för organisationer som misstänks ha kopplingar till Muslimska brödraskapet rapporterar Aftonbladet. Två av talarna de representerar förbundet ECFR (European Council for Fatwa and Research) som har kopplingar till Muslimska brödraskapet – som har som slutmål en stat baserad på sharialagar. 

Att det skett en förändring i Stockholms Statshus sedan valet är uppenbart. För så sent som för tre månader sedan hade den dåvarande röd-grön-rosa majoriteten med en sannolikhet gränsande till visshet inte bara släppt igenom konferensen. Det kan inte uteslutas att stadens politiker hade deltagit själva som gäster. 

Även om den politiska nivån fortfarande inte vågat närma sig ämnet så är Muslimska Brödraskapet idag etablerat i Sverige. All empiri och alla observationer tyder på detta. Såväl Omar Mustafa (Ibn Rushd), Abderizak Waberi (tidigare IFiS ordförande), Rashid Musa (Sveriges Unga Muslimer) som Mohammad Temsamani (arbetat i Mohammad Mursis kampanjstab) har samtliga på ett eller annat sätt varit formellt anslutna eller aktiva i organisationer som formellt tillhört Brödraskapet visar bland annat brittiska parlamentets egen utredning. 

Att regeringen Löfven haft samarbete med medlemmar i  den svenska delen av Muslimska Brödraskapet är numera dokumenterat. Såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer har dels medgivit i sina stadgar eller i rättegångsprotokoll angivit att de är en del av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe samt FEMYSO, vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation samt ungdomsorganisation. I Sverige hålls Brödraskapet ihop av studieförbundet Ibn Rushd som paraplyorganisation. Såväl IFiS som SUM är del av Ibn Rushd.

Sedan valet har, enligt uppgifter till Ledarsidorna.se, Folkbildningsrådet initierat en egen utredning om Ibn Rush lever upp till demokratikriterierna för statsbidrag. Initiativet är taget för att undvika att en kommande regering intervenerar och kraftigt begränsar statsbidragen.

Dessa organisationer har varit eller är representerade i Sverige av Abderizak Waberi (M), Omar Mustafa (Ibn Rushd och S) samt Rashid Musa (SUM och S). Såväl Waberi som Mustafa har haft tillgång till sekretessbelagd information i egenskap av ledamot i försvarsutskottet (Waberi) eller som inbäddad i utrikesdepartementets handelsdelegationer (Mustafa) med känslig bi- och multilateral information med dels Fredrik Reinfeldts goda minne (Waberi under Alliansen I) som Margot Wallström (regeringen Löfven I).

Medvetenheten om att Muslimska Brödraskapet har etablerat sig i Sverige de senaste åren börjar bli allt mer utbredd. Det är ingen överdrift att säga att Muslimska brödraskapet är pappa till de islamistiska nätverk och organisationer som idag dominerar politisk islam i Väst, inklusive Sverige, och som idag har växt ut till en mångfacetterad och över hela kontinenten spridd rörelse. Brödraskapet bygger sin struktur på ett nätverkstänkande och Dr Magnus Norell ger för Ledarsidorna.se läsarna en bas att stå på istället för de rykten och myter som omgärdar detta sällskap.

Ett sällskap som i allra högsta grad har en politisk agenda.

 

Imorgon: Professor Elham Manea, Universitetet i Zürich – Därför är den icke våldsbejakande islamismen så farlig.

 

I premiummaterialet kan du ta del av

  • Dr Magnus Norells egen essä om Muslimska Brödraskapet som han skrivit på uppdrag av Ledarsidorna.se
  • Doc Aje Carlbom rapport om islamism för MSB samt
  • Brittiska underhusets rapport om Muslimska Brödraskapet i Europa där de organisationer som såväl Omar Mustafa, Rashid Musa som Abderizak Waberi varit aktiva i omnämns.

Bland annat FOIE där Waberi har haft en position som vice president samt Europeiska Fatwa-rådet.

Magnus Norell

Dr Magnus Norell forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien (Norell disputerade 1998 vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), SÄPO och MUST samt har varit forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet.

2015 gav Norell ut boken Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser. Norell är Senior Fellow vid opinionsinstitutet European Foundation for Democracy som är baserat i Bryssel och Berlin

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se