Svensk nyhetsvärdering – på gränsen till PsyOps

  • Söndag 30 Dec 2018 2018-12-30
E-post 1722

Den svenska mediebevakningen av dubbelmordet i Marocko har anklagats för att vara fulvinklad, förljugen och felaktig. Trots att händelsen helt enkelt har hanterats enligt traditionell svensk nyhetsvärdering, skriver Jack Werner i Dagens Nyheter där han försvarar såväl Public Service som DN:s egen rapportering. Med Werners inställning till journalistik öppnar vi helvetets portar för inte bara rykten och falska nyheter – vi öppnar upp dörrarna på vid gavel för en ytterligare polarisering.

Trots att Werner konstaterar att svenska nyhetskonsumenter i allt större utsträckning konsumerar internationella nyheter drar han helt felaktiga slutsatser om vad som till följd av detta är god journalistik. Werner menar på fullt allvar att det skall råda en geografisk närhetsprincip i rapporteringen, att ju närmare geografiskt en händelse utspelar sig – desto högre krav kan ställas på detaljrikedomen men inte annars. Att nyhetskonsumenter söker sig till internationella källor ger Werner uttryck för att han mest anser det vara irriterande.

Jack Werner DN Kultur

Jack Werner är en svensk frilansjournalist och debattör. Mellan 2013 och 2015 var han sociala medier-redaktör på gratistidningen Metro, med ansvar för den granskande avdelningen "Viralgranskaren". Werner medverkade tidigare regelbundet som krönikör i tidningen Internetworld och i radioprogrammet Medierna.

2014 mottog Werner, tillsammans med Linnéa Jonjons och Åsa Larsson, Stora journalistpriset i kategorin "Årets förnyare" samt priset Årets folkbildare.

Av sin nuvarande uppdragsgivare, DN Kultur, har Werner blivit omtalad som

"Antagligen är Jack Werner rikets just nu viktigaste journalist och före­gångare till en hel kår metajournalister".

Det finns ett stort mått av inkonsekvens i Werners resonemang. Hade närhetsprincipen gällt skulle inte de stora public servicekanalerna rapporterat så mycket om vare sig bombattentatet i Kairo eller konflikten i Jemen. Möjligtvis hade det, med Werners resonemang, varit värt en notis. Vad Werner missar helt är att en avrättning på en norska och en danska ligger känslomässigt och kulturellt nära Sverige. Vilket motiverar en avsevärt mycket mer precis och bredare nyhetsrapportering. Och inte bara för att det är två skandinaver som blivit mördade under bestialiska former av terrorister. Det finns ett folkbildande och preventivt värde att vara precis i sin nyhetsrapportering vilket är public service uppdrag som i framtiden kommer ha ökade resurser med den nyligen införda skattesatsen som ersatt den tidigare licensavgiften.

Mordens bestialitet innehåller en lika stor dramatik som symbolik. Att under ett utdraget förlopp avskilja huvudena från kropparna är ett ritualmord som tillämpas av IS och hämtar sin symbolik från Halal-slakt av djur. 

Offren mördas inte bara – de förnedras rituellt under hela dödskampen. 

Det är bland annat denna syn på våld som legitimerar övriga västvärldens repressiva lagstiftning mot IS-anhängare och det är ingen slump att Sverige inte har samma straffskalor eller brottsrubriceringar som övriga väst. 

Genom att återge händelseförlopp skapas en förståelse för vikten av hårda straff och ett stort mått av preventivt säkerhetsarbete. Det finns inte den förståelse för vad IS är för organisation i Sverige på samma sätt som i övriga Europa. Jack Werner verkar ha som journalistisk ambition att inte delge sådana fakta som kan påverka opinionen i en mer europeisk tillämpning.

Sedan brister rapporteringen i sitt andra steg – när det som förbannas av Werner inträffar. Att svenska nyhetskonsumenter hämtar information från utländska sidor så börjar rykten och vanföreställningar slå rot. Som att UD skulle gått ut med en allmän avrådan till resor till eller i muslimska länder eller späda på ett ökat hat mot i detta fall marockanska medborgare. Bägge har inträffat i det aktuella fallet.

Även här har media en viktig roll för att balansera bilden och inte spä på de rykten som uppkommer i ett informationsvakuum. Det vakuum Werners resonemang ofrånkomligen leder till och som är effekten av den nyhetsvärdering han strävar efter.

Reaktionerna har varit historiskt kraftiga i Marocko – senast denna form av folkresning mot ISIS eller AQiM märktes av var vid Casablanca-bombningarna 2003. Sedan de bestialiska, och rituella mördandet, av de två kvinnorna i Imlil har ett antal i arabvärlden mycket ovanliga reaktioner registrerats hos allmänheten. 

  • Företrädare för de tre abrahamitiska religionerna har gått samman mot våldstillämpande islamism. Det har aldrig hänt tidigare i ett i grunden muslimskt land
  • Marocko har den kanske hårdaste rättstillämpningen mot återvändande IS-terrorister i arabvärlden
  • Idag har 200 av de uppskattningsvis 1 600 marockanska IS-terroristerna återvänt. Samtliga har omhändertagits vid återvändandet av marockanska myndigheter och dömts till mellan 10 och 15 år i fängelse. Bara för att ha tillhört IS. I Sverige finns inte motsvarande attityd eller möjlighet till direkt straffutmätning. Väl i fängelse kan straffet förlängas om fortsatt utredning visar på folkrättsbrott som till exempel folkmord
  • Att ”återvändarna” skulle få en första kontakt med socialtjänsten eller motsvarande som i Sverige är främmande för ett enigt marockanskt parlament. Den svenska lagstiftningen och attityden till IS, AQiM och Boko Haram är helt främmande i Marocko. De flesta anser, med viss rätt, att vi är idioter. De har viss erfarenhet av att hantera terrorister och våldstillämpande islamister att bygga sin uppfattning på. De vet med empiri som grund vad det är som är det enda som kan skydda går ut på
  • Det mest remarkabla som skett är upprop har startats av marockanska medborgare för att för första gången sedan 1993 tillämpa dödsstraffet för det som enligt den marrockanska brottsbalken definieras som ”intentional killing”, i artiklarna 392 och 393 mot de idag 19 gripna. Några sådana offentligt framförda krav på dödsstraff har inte skett sedan 2003 när Casablanca-bombningarna genomfördes och tog flera marockanska liv
  • Framför den norska ambassaden visade marrockaner sitt stöd genom att demonstrera med skyltar ”Idag är vi alla norrmän”
  • Innan den norska kvinnans Facebook-profil togs ned hade 38 000 marockaner tagit avstånd från det bestialiska rituella mordet
  • Över hela Marocko genomfördes större eller mindre manifestationer mot IS och morden
  • En av förövarnas bröder trädde fram i marockansk media och önskade dödsstraff för sin bror mördaren.

Genom att göra som Werner, att först inte vilja rapportera korrekt och precist om en nyhet som av nyhetskonsumenter upplevs nära och sedan inte heller rapportera följderna, såväl positiva som negativa, eller ge en bakgrund så spelar den media som väljer att följa Werners råd islamister och andra polariserande krafter i händerna. 

För det är deras uttalade agenda enligt professorn och islamologen Elham Manea vid universitetet i Zürich. Genom att provocera fram rykten även frammana reaktioner från främst högerextrema krafter för att därmed kunna legitimera sin egen våldsbejakande retorik och våldsanvändning. Något de delar med andra våldstillämpande rörelser.

Mediekonsumenten har en benägenhet att fylla hål de som uppstår med alltför torftigt återgivna nyheter med information som antingen bekräftar deras världsbild. Eller öppnar upp för en nyhetsrapportering som ger sken av att vara heltäckande men driver läsarna i en viss önskad riktning. Det är det sistnämnda som kallas PsyOps. Eller psykologisk krigföring.

Och det som blir resultatet om publicister och journalister lyssnar på Jack Werners tolkning av svenska journalistiska principer för nyhetsvärdering.

 

 

Stöd Ledarsidorna.se genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Not: Jack Werners artikel på DN Kultur är en opinionsartikel där åsikterna han framför är hans egna.

Edit 10:30:

Intresset för Donald Trump överskuggade allt annat i svenska medier 2018. USA-presidenten var under året mer omskriven än Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) tillsammans. Totalt omnämndes Trump i 165 000 artiklar eller nyhetsinslag under året, enligt en undersökning som TT beställt av analysföretaget Retriever.

Detta rimmar illa med Werners “närhetsprincip”.

Slut edit.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.