Vid avgrunden

  • Måndag 17 Dec 2018 2018-12-17
E-post 1024

I början av veckan kommer talman Andreas Norlén ge besked om nästa statsministeromröstning. De kandidater det står mellan är Ulf Kristersson, M,  och Stefan Löfven, S.  Andreas Norlén, talman, ger en mycket bra analys av var Sverige nu befinner sig.

– Jag skulle gärna se att vi undviker en fjärde omröstning som skulle bli väldigt laddad och dramatisk. Då står vi ju vid avgrunden, eller i varje fall ett extra val, säger han i SVT:s Agenda.

Talmannen var mycket tydlig i att han avsåg att inte låta förhala processen så att ett eventuellt extraval skulle sammanfalla med valet till Europaparlamentet. Genom detta besked satte Andreas Norlén press på de små partierna, främst Liberalerna, att bli mer medgörliga. Även om Liberalerna inte sitter med samma antal mandat för att avgöra händelseutvecklingen blir pressen större på Jan Björklund att visa vilken väg han avser gå.

Efter talmannen intog Anders Ygeman Agenda-studion. På programledarens fråga om han föredrar extraval eller en M-ledd regering svarade han:

– I så fall skulle jag ju välja ett extraval. Men det beror ju på att om alternativet vore en moderat/kristdemokratisk regering som stöder sig på Sverigedemokraterna så ger ju ett extraval då bättre möjlighet till en regering som kan föra landet framåt.

Ygeman ser dock båda alternativen som dåliga.

– En moderatledd regering skulle vara dålig för landet av politiska skäl och ett extraval skulle vara dåligt av demokratiska skäl.

– Det skulle vara ett misslyckande för hela det politiska systemet. Samma år som vi firar hundraårsjubileet av demokratins införande så kan vi inte hantera valresultatet.

Såväl Andreas Norlén som Anders Ygeman ger uttryck för att de förstått det riktigt stora allvaret i situationen. Där Norlén uttrycker sig i termer ”vid avgrunden” är Ygeman explicit med vad uttrycket betyder. Att trots ett historiskt högt valdeltagande så klarar riksdagspartierna inte av att hantera valresultatet. Att inte kunna hantera ett valresultat underminerar förtroendet för vår demokrati. Trots denna insikt väljer Ygeman att prioritera ett extraval före att en Moderatledd regering leder landet. 

Undersökningar som World Values Survey har under en följd av år noterat att människors tilltro till de demokratiska systemen minskar i många länder. Så även i Sverige.

“In a world where most citizens fervently support democracy, where antisystem parties are marginal or nonexistent, and where major political forces respect the rules of the political game, democratic breakdown is extremely unlikely. It is no longer certain, however, that this is the world we live in.

Den politiska demokratin i Sverige fyller 100 år i år. Frågan är dock om folket kommer att välja sina företrädare även i framtiden. En majoritet av unga svenskar tycker att experter ska ta besluten och hälften tycker att de som inte kan något om politik inte ska ha rösträtt enligt World Value Surveys återkommande undersökningar.

Och idag finns det inga tecken på att ett extraval skulle förändra de parlamentariska förutsättningarna nämnvärt. Möjligtvis skulle riksdagen decimeras med två partier, Liberalerna och Miljöpartiet, men i övrigt skulle mandatördelningen bli densamma. Och det finns en rörelse i väljarkåren som kanske inte slagit igenom i opinionen ännu. En trötthet på just det som Anders Ygeman pekar på, att politikerna inte klarar av att hantera valresultaten.

Mer läsning: Den livsfarliga medelklassen

Med valresultatet i september 2018 markerade väljarkåren att de ville se en borgerlig regering, under förutsättning att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti vilket det ser ut att vara, samtidigt som de vill se en än mer tydlig politik för minskad migration och ökade satsningar på lag och ordning. Med den stress på samhällssystemen, och den mer öppna våldsbrottslighet i klandominerade utanförskapsområden, som utvecklats är det inte uteslutet att Sverige i bästa fall bara måste införa ett totalt asylstopp för att stabilisera situationen.

Stabiliseras inte situationen i främst Malmö, på Järvafältet eller för polisen i övriga landet öppnas för andra, mindre kontrollerbara, alternativ.

Anders Ygeman, och de andra partiledarna, bör fundera något på om vad som sker i väljarkåren om de inte uppfyller dessa förväntningar. 

För om de tycker Sverigedemokraterna är för extrema nu så kan de snarare än de anar se andra politiska alternativ växa sig starka som adresserar just det missnöje med honom och andra som World Value Survey identifierat. 

Där Andreas Norlén vill undvika avgrunden är Anders Ygeman beredd att hoppa ner i den.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se