Ett misstroende från Riksdagen sänker toleransnivån för framtida misstag

  • Tisdag 22 Jan 2019 2019-01-22
E-post 233

Anders Ygeman får av flera journalister frågor om han tycker att han har sonat sitt brott när det kommer till IT-skandalen när han fick avgå som inrikesminister i juli 2017. Anders Ygeman menar att han räknar med att oppositionen kommer att använda som ett politiskt verktyg framöver. Men han måste, oavsett om han vill det eller inte, göra upp inte bara med sin egen historia. Han har sin parti- och ministerkollega Ibrahim Baylans byk att tvätta om han skall lyckas med sin egen karriär.

– Det är klart att oppositionen, att Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor, använder det här när de får chansen. Det är tyvärr en del av det politiska spelet.

Frågan om sonat brott är felställd på samma sätt som svaret blev det. Anders Ygeman begick aldrig något brott, han agerade försumligt i sin roll som inrikesminister genom att inte säkerställa att informationen kring situationen på Transportstyrelsen hamnade hos statsministern. För det fick han allvarlig kritik men avgick självmant innan riksdagen reste en misstroendeförklaring. Att den inisikten inte landat hos Ygeman själv blev uppenbart i DN-tältet i Almedalen 2018. Ygeman hävdade istället att han och Säpo borde fått mer “credd” för att läckan uppdagades.

– Jag var ansvarig för den myndighet som avslöjade det här, hette det i samtalet i DN.

Men det var inte det ansvarsfrågan handlade om. Kritiken mot Ygeman handlar om hur han hanterade avslöjandet internt i regeringen. Kring utredningen finns även en rad med obesvarade frågor om vad det var som drev fram situationen på Transportstyrelsen och då såväl Mikael Dambergs som Magdalena Anderssons respektive roller. I Dambergs fall, som departementschef över Anna Johansson som ansvarade för Transportstyrelsen så är det inte klarlagt hur hans informationsbild såg ut. Anna Johansson fick informationen sist av alla på Näringsdepartementet, flera månader efter att hennes statssekreterare Erik Bromander och statsministerns statssekreterare Emma Lennartsson fått tillgång till den. Om Magdalena Anderssons roll, som finansminister, finns det egentligen bara en fråga att ställa:

Var det för att inte riskera reformtempot som Transportstyrelsen gjorde avsteg från Säkerhetsskyddsförordningen? 

Detta, orsakssambanden, utredde aldrig Konstitutionsutskottet i grunden. Hade en flytt av Transportstyrelsens IT-miljö inneburit förseningar hade inte avgifter och skatter kunnat införas i enlighet med de politiska besluten. Och därmed riskerat delar av statens finanser. Genom att göra medvetna avsteg och därmed riskera att röja kvalificerat hemlig information kunde reformtempot säkerställas.

Även om Anders Ygeman tillhör Sveriges mest populära politiker, med mer än 10 000 personröster i valet 2018, så handlar det om vilket förtroende som riksdagen har inför en regering och enskilda ministrar. Historien visar att ministrar som tvingats avgå under uppmärksammade former eller falla när de rent formellt inte uppbär riksdagens förtroende har svårt att komma tillbaka. Toleransnivån för misstag sänks per automatik och ett exempel i modern tid är den förre justitie- och senare utrikesministern Laila Freivalds men även Mona Sahlin.

Laila Freivalds (S)

Hösten 1988 utsågs Freivalds till justitieminister i Ingvar Carlssons regering. Under den borgerliga regeringstiden 1991–1994 arbetade hon vid advokatbyrån Baker & McKenzie. År 1994 blev hon åter justitieminister i den nya socialdemokratiska regeringen och förblev så i sex år.

Freivalds avgick som justitieminister i vredesmod den 21 september 2000 efter totalt nio år på posten. Orsaken var hennes uppmärksammade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen som rönte stor uppmärksamhet i pressen och kritiserades hårt – bland annat eftersom partikamrater till Freivalds varit med och röstat fram regler som motverkade hyresgästers möjligheter att köpa sina lägenheter och uttalat sig mot ombildning av hyresrätter.

Den 3 oktober 2003 utsågs Freivalds till ny utrikesminister i Göran Perssons regering efter mordet på utrikesminister Anna Lindh.

Efter tsunamikatastrofen i Indiska oceanen julen 2004 fick Freivalds kritik av konstitutionsutskottet för att Utrikesdepartementet inte hade kapacitet för att hantera en katastrof av den omfattningen. Utskottet menade att Freivalds var ansvarig för att krishanteringen kom igång långsamt och att samordningen med andra departement fungerade dåligt.

I Sahlins fall kom hon aldrig helt tillbaka efter turerna kring hur hon nyttjade det kreditkort hon haft i tjänsten och som vid tiden, 1996, kostade henne ordförandeposten i Socialdemokraterna och möjligheten att efterträda Ingvar Carlsson. Även om hon gjorde en ”come-back” 11 år senare var hon aldrig densamma och frågan händelserna från 1996 kom att förfölja henne fram till hennes avgån 2011.

Tobleroneaffären

Tobleroneaffären eller Sahlinaffären var en svensk politisk skandal, vid vilken det i oktober 1995 kom till allmänhetens kännedom att Mona Sahlin under sin tid som arbetsmarknadsminister 1990–1991 vid flera tillfällen använt statens kontokort för privata utlägg. 

Affären resulterade dels i en förundersökning, som lades ned då inget brott kunde påvisas, dels i att Sahlin, som 1995 var vice statsminister och främsta kandidat till att ta över som partiledare för Socialdemokraterna efter Ingvar Carlsson, avgick från sin post och inte längre kandiderade till posten som partiledare.

Det är mycket möjligt att Anders Ygeman kan gå vidare men det bör då rimligtvis bygga på att han drar en del egna erfarenheter från tiden som inrikesminister men även kanske reflekterar över Freivalds och Sahlins öden. Och det börjar inte bra.

Som en av Anders Ygemans första arbetsuppgifter hör att städa upp i Svenska Kraftnät efter regeringskollegan Ibrahim Baylan. Svenska Kraftnät dras inte bara med samma form av informationskultur där kvalificerat hemlig information röjs som i Transportstyrelsen vilket DN avslöjat men även av en kultur av internkorruption och delikatessjäv på högsta nivå som DN kartlagt.

Att städa upp grundligt efter regeringskollegors tillkortakommanden kommer bli nödvändigt om Anders Ygeman skall ha en möjlighet att återskapa riksdagens förtroende. Ibrahim Baylan kommer inte själv vilja göra det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se