EU-valet: Ett personval mer än något annat

 • Söndag 27 Jan 2019 2019-01-27
E-post 384

En avstjälpningsplats för politiker man inte längre har behov av? Ett tack för tjänster? Kändisskap som ska attrahera väljarna för att fylla partikassorna? 

Nästa gång vi går till val är den 26 maj till Europaparlamentet. Ett impopulärt val som bara lockade 51,7 procent av väljarkåren 2014. Ett val där partierna lurar oss att tro att vi ska välja efter deras listor – men i själva verket ett val som borde präglas helt av personval. I Bryssel gäller inte partipiskan – men ett personligt ansvar, engagemang och kunnighet.  

Valet till Europaparlamentet är ett val där vi bör strunta helt i vilka partierna placerar på sina topplatser för att istället helt utgå från vad de individer som ställer upp verkligen kan och förmår i en politisk värld där kunnande, envetenhet och en öppenhet gentemot samarbete inom de stora  partigrupperna är det som räknas mest. Men också en förståelse inför de kulturer som råder ute i Europa och inom partigrupperna. Där kan ibland svensk acceptans stå långt från europeisk  verklighet.

Socialdemokraterna har avtackat Helene Fritzon, kommunpolitikern från Skåne som för en kort tid verkade som lydig migrationsminister som lyssnade till partiledningen men visade föga  egen initiativkraft. Hon är den lojala medarbetare partiet önskar – men kan hon bli en tillgång för Sverige i parlamentet?

Tomas Tobé är en moderat internprodukt från Muf till riksdagen och partitalesman. Men utan att ha lämnat större avtryck och inte verkar kunna komma längre inrikes. Inte i Sverige men väl i EU kan det faktum att Tobé skaffat barn via i flertalet EU-länder, inklusive Sverige, förbjudet surrogatföräldraskap komma att ligga honom till last och minska hans möjlighet till samarbeten inom den konservativa, ofta katolska, grupp, EPP, som moderaterna tillhör. De närmsta platserna på M listan kan också diskuteras utifrån olika länsförbunds maktkamp mer än vad ledamöterna skulle kunna åstadkomma i Bryssel.

Tack för tjänster och väljarmagnet torde vara de tyngsta skälet till att MP placerar Alice Bah Kuhnke som toppnamn. Den för europeisk del så viktiga frågan om yttrandefrihet och diskussioner om att omgärda denna av tuffare lagstiftning talar till  Bah Kuhnkes nackdel. Som  medlem i ett litet miljöpartistiskt parti har hennes ställningstagande som demokratiminister visat på att hon har mer snäva åsikter om yttrandefrihet än majoriteten av svenskarna. Det är något hennes eventuella väljare i EU valet bör begrunda innan de tar ställning för henne. 

Rebecka Weidmo Uvell har tagit sig an Bah Kuhnkes ställningstaganden, Sverige är litet. EU är stort. Att ge topplaceringar på EU- listor så som man tidigare delat ut landshövdingeposter är dåligt ur alla synvinklar.  Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien är några av alla de länder med långt fler parlamentariker och större tyngd i ministerrådet där de tunga besluten fattas.

För svenskt vidkommande har vi bara en möjlighet att påverka om vi har extraordinärt starka parlamentariker som kan slå en bräsch eller via kompetens övertyga sina kollegor i de olika utskotten och i parlamentsomröstningar med en sådan tyngd att det kan påverka upp i ministerrådet.

Svenska riksdagsledamöter får i hög grad finna sig i att uppfattas som ett stort knapptryckarparti. Partidisciplinen är stenhård. De lagförslag som läggs fram riksdagen är noga genomarbetade och resultatet i kammaren i stort sett förankrat innan det går till omröstning.

I Bryssel är det tvärtom. Kommissionen lägger fram tunna lagförslag som sedan ska diskuteras i parlamentets utskott och där läggs det till och dras ifrån. Men när parlamentet väl röstat är det ändå ministerrådet som till syvende och sist avgör.

Partigrupper i Europaparlamentet
 • Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Feministiskt initiativ – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • Kristdemokraterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • Liberalerna (tid. Folkpartiet) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Centerpartiet – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Vänsterpartiet – (GUE/NGL) Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Sverigedemokraterna – (ECR) Europeiska konservativa och reformister

Vi kan med andra ord skicka hur många populära f d ministrar och TV-kändisar till Bryssel som helst. Hur många kandidater som av Västra Götaland, Skåne eller Stockholmsdistrikten än placerats på topplatser på listorna – de  har inte en chans att åstadkomma något i Bryssel om inte deras personliga egenskaper är de rätta.

En miljöpartist är inte en miljöpartist i parlamentet, en moderat  inte moderat. Alla våra 20 parlamentariker placeras in i de olika för EU specifika grupperna: EPP, Alde, S&D utifrån deras partiers hemvist i ett europeiskt perspektiv.

I EU valet gäller det för den som ska rösta att bortse från listplaceringar och ibland kanske också från partiröstning. Vad som gäller är just kandidatens personliga egenskaper. Men kommer vi få den debatten i Sverige ? Hur hämtar man in de upplysningarna?

Det kräver oerhört mycket mer av en väljare än vid ett vanligt riksdagsval.

 

Chris Forsne

 

Partigrupper i Europaparlamentet
 • Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Feministiskt initiativ – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • Kristdemokraterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • Liberalerna (tid. Folkpartiet) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Centerpartiet – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Vänsterpartiet – (GUE/NGL) Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Sverigedemokraterna – (ECR) Europeiska konservativa och reformister

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.