Göteborgs stad pressar banker till att tänja på lagen om penningtvätt

  • Onsdag 2 Jan 2019 2019-01-02
E-post 1070

Det byggs många nya bostäder i Göteborg – samtidigt har det blivit tuffare att få lån för en ny bostad, inte minst i utsatta områden. Göteborgs stad har därför bjudit in ledningen för fyra storbanker för att söka lösningar rapporterar bland annat SR/Ekot. Lösningar som ser ut att tänja regelverk och lagstiftning till det yttersta och skulle, om det går för långt, innebära att bankerna riskerar sin bankoktroj.

– Ta ett utsatt område, till exempel Gårdsten eller Tynnered. Ofta finns det kapital för att klara av kontantinsatsen, men den finns kanske inte alltid på bankkonton. Den finns i släkter, i familjer. Där tror jag vi kan hjälpas åt att göra storbankerna mer varse vilka förutsättningarna är i de olika områdena, säger Marin Öbo, kommunens fastighetsdirektör.

Han understryker initiativet inte på något sätt syftar till att man ska sänka eller frångå de lagliga kraven på kontantinsats eller amorteringskrav. Men går inte in i övriga regelverk som reglerar en bank.

Att utsatta och särskilt utsatta områden i stor utsträckning är områden med dels en omfattande utslagning, många är beroende av kommunalt försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. I Angered, där Gårdsten ligger, är andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd över tio procent. Att jämföra med centrala Göteborg som ligger på 1,5 procent.

I Göteborgs mest utsatta områden är dessutom akut. I bland annat Gårdsten blir mer än var tionde lägenhet uthyrd svart i andra hand. Enligt Boverket är det dessutom vanligt med ockerhyror, pengar som ofta kommer direkt från socialtjänstens försörjningsstöd. En lägenhet med ett bruksvärde på 9 000 kronor i månaden, men som hyresvärden får in 30 eller 40 000 kronor i månaden på om det bor en familj i varje rum.

Denna grupp kan omöjligen förvärva bostäder i eget namn då villkoren för försörjningsstöd i regel är utformade på ett sådant sätt att den enskilde är helt egendomslös. Alternativet är ett någon annan, som släkting, går in som bulvan med kontantinsatsen.

Detta är möjligt de områden som domineras av en och samma klan. Klanen är en såväl ekonomisk som juridisk entitet i vissa kulturer som slagit rot i framför allt utanförskapsområden. Klanen är garanten för klanmedlemmarnas överlevnad och det finns i dessa fall en teoretisk möjlighet att klanen skan gå ihop för att lägga ihop till en kontantinsats för en klanmedlem i nöd. Problemen infinner sig dock i regel direkt. Dessa ekonomier är i stor omfattning kontant-ekonomier där transaktioner för varor och tjänster sker med sedlar eller andra varor som byter ägare. Som ligger utanför banksystemet.

Per Brinkemo, författare till “Mellan klan och stat” samt redaktör för “Klanen” formulerar denna form av dynamik tillsammans med docent Johan Lundberg, författare till “Ljusets fiender” samt även han medredaktör till “Klanen” i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Klanen fungerar som ett försäkringsbolag. Kollektivet ställer alltid upp när en individ hamnar i trångmål. Det skapar trygghet, men sker till priset av absolut lojalitet gentemot klanen. En klan är aldrig starkare än dess svagaste länk. Det är därför som hedersförtryck frodas inom klankulturer. Klanens anseende och heder är nämligen beroende av att alla medlemmar agerar i enlighet med klanens regelverk. Börjar några gå sina egna vägar, faller systemet ihop. I klanens själva väsen ligger inbyggt att varje individ måste prioritera kollektivet framför sig själv.

Att låna till ett bostadsköp utan att ha en egen kontantinsats skall egentligen inte vara möjligt. År 2010 skärptes kraven för de som skall låna pengar till ett bostadsköp.Lagen säger nu att man som låntagare skall kunna stoppa in 15 % av bostadens värde i egen kontantinsats. Resterande 85 % kan man låna av banken som ett bolån. 

Om en klient kommer till banken med en väska med kontanter slår lagen om penningtvätt, som är tvingande för bankerna att följa, in. Alla banker måste följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens kompletterande föreskrift FFFS 2017:11. Reglerna syftar till att finansiella företag ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter med information.

Genom penningtvättslagen har Sverige genomfört EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Direktivet i sin tur bygger på rekommendationer den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF), som har till uppgift att ta fram internationella rekommendationer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Liknande regler finns i stort sett över hela världen. Både EU och Sverige är medlemmar i FATF och representanter för den svenska regeringen har deltagit i framtagandet både av FATF:s rekommendationer och av EU:s penningtvättsdirektiv.

En trerumslägenhet i bostadrättsform i Gårdsten kostar idag cirka 1 500 000 kronor. En kontantinsats ligger därmed enligt lag på 225 000 kronor. Men banken måste kontakta såväl polis som andra myndigheter om en kund kommer in med 225 000 kronor i kontanter som kunden inte kan redogöra för på ett nöjaktigt sätt hur han eller hon, som tidigare varit utan sparmedel, kunnat få ihop. Är den enskilde dessutom helt eller delvis beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen så måste även kommunen enligt lag minska det utbetalade försörjningsstödet.

Det är inte heller säkert att den tänkte bankkunden har någon större lust att redogöra för hur han eller hon skrapat ihop över 200 000 i kontanter. Och bankerna kommer med en sannolikhet gränsande till visshet inte vilja eller kunna acceptera svar som

“Lånat av en kompis”

Lägg där till att muslimer inte får betala ränta. Ränta, eller “Riba” är “haram”. Haram är det som Gud (Allah)  explicit förbjudit. Muslimer betraktar ränta som en form av ocker, vilket inte är tillåtet enligt Koranen. Lån och sparande måste därför vara räntefritt. Muslimska banker tar i stället ut avgifter.

Muslimska banktjänster

Muslimska banktjänster har vuxit kraftigt världen över de senaste 15 åren. Även i Storbritannien satsar bankerna allt mer på service i enlighet med islams sharia-lag.

Uppskattningsvis 265 banker i ett 40-tal länder har i dag muslimsk inriktning. Dessa tar eller ger inte ränta. De får inte befatta sig med aktier i företag som sysslar med sådant som alkohol, tobak, vapen eller pornografi.

Världens muslimska finansiella centrum finns i Malaysia, där också andra banker vill konkurrera med tjänster speciellt riktade till muslimska kunder. Bland annat har brittiska  HSBC försökt ta sig in på den malaysiska marknaden genom att erbjuda banktjänster i enlighet med sharia-lagstiftning.

På senare tid har HSBC och Lloyds TSB även börjat erbjuda samma tjänster till muslimer i Storbritannien. Sedan ett år finns där dessutom Europas första renodlat muslimska bank, Islamic Bank of Britain.

Hur långt staden, Göteborg, som i allt övrigt lider svårt av bland annat radikalisering och ökade kostnader för bland annat hyror till medellösa, är beredda att gå är okänt. Att bankerna skulle provoceras till att runda det regelverk som omfattar bland annat lagen om penningtvätt är sannolikt uteslutet. 

En bankoktroj är mer värd en den ränta de får in på ett bostadslån till en trea i Gårdsten. För ytterst är det vad bankerna riskerar om de ger sig in i de försök som Göteborgs stad nu initierar för att tänja på regelverken.

 

Den här analysen kan du bara läsa på Ledarsidorna.se

Stöd oberoendet genom att bli prenumerant eller 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se