Institutet i Alexandria – UD:s rökridåer skapar fler frågor än svar

  • Tisdag 8 Jan 2019 2019-01-08
E-post 331

Regeringen lät den 26 september 2018 meddela att Svenska Institutet i Alexandria skulle lägga ned. Utrikesdepartementet lät förstå att det var främst med anledning av praktiska svårigheter, som att hyresavtalet sagts upp och begränsade reseförbindelser till Alexandria, som verksamheten skall omlokaliseras. Regeringens, och UD:s, förklaring håller dock inte. Att Institutet skall läggas ned och verksamheten planeras fortsätta på annan ort i Mellanöstern visar sig vara det enda som stämmer.

Verksamheten i Alexandria skall vara avvecklad under första kvartalet 2019.

Svenska institutet i Alexandria

Svenska institutet i Alexandria är en svensk biståndsfinansierad myndighet som upprättades år 2000 i syfte att öka förståelsen mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen.

Institutet behandlar i sin verksamhet frågor som är av betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom regionen, eller för förhållandet mellan länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad ömsesidig förståelse inom kulturens eller religionens område.

Institutet är inte en ambassad och är inte heller ett av de kulturinriktade Medelhavsinstituten.

Utrikesdepartementet inledande förklaring var att de själva som sade upp avtalet med hänvisning till att Statens Fastighetsverk hade för avsikt att kraftigt höja hyran. Ledarsidorna.se har begärt ut hyresavtalet från UD men nekats då UD hänvisat till utrikessekretess. Statens Fastighetsverk gör dock en annan bedömning och lämnade ut avtalet. Avtalet styrker inte UD:s version då det löper februari månad ut 2020 och var inte under omförhandling när avtalet sades upp. Något som skedde redan 2017. Inte september 2018. 

Tvärtom var avtalet mellan Statens Fastighetsverk, SFV, som förvaltar fastigheten åt Svenska Kyrkan, och Svenska Kyrkan uppsagt redan 2017. Svenska kyrkan sa upp avtalet med SFV 2017-10-02. SFV i sin tur sa upp avtalet med UD 2017-10-17. Hade uppsägning av förvaltningsavtalet med Svenska Kyrkan varit huvudskäl hade en flytt redan genomförts 2017.  Och genom att UD lämnar lokalerna i förtid, innan kontraktet formellt löpt ut, så kommer UD likväl behöva betala för lokalerna hela hyresperioden ut.

Det andra skälet som anges, att Alexandria har begränsade reseförbindelser, stämmer endast om det är resor Stockholm-Alexandria som avses. I uppdraget, en regional dialog, finns inget egentligt behov av resor till och från Stockholm. Alexandria har goda flygförbindelser med hela regionen.

Ännu märkligare blir det när Peter Weiderud avbröt sitt förordnande i förtid i Alexandria. Weiderud återvände till Stockholm under sommaren 2018 och tjänstgör sedan den 11 september sin förodnandeperiod ut på Afrikaenheten på Utrikesdepartementet. Först i mars i år, 2019, går Weideruds fyra år långa tidsbegränsade anställning ut. Med tanke på att Institutet skulle flytta ut under 2019 oavsett vad ser hans abrupta sorti när nio månader återstod på förordnandet onekligen märklig ut. En naturligare lösning hade varit att tvärtom förlänga chefsförordnandet det år som en kontrollerad, och redan känd, avveckling skulle ta.

Det bör då finnas något annat skäl till avvecklingen. Ledarsidorna har granskat samtliga Peter Weideruds reseräkningar och finner inget anmärkningsvärt i dessa men samtidigt är Alexandria fortfarande en av Muslimska Brödraskapets absolut viktigaste fästen trots att Brödraskapet i Egypten nu är en förbjuden organisation.

Det är ingen hemlighet att trots att Brödraskapet är en förbjuden rörelse i Egypten. Samtidigt rör sig företrädare fritt på Al Azhar-universitetet i Alexandria. Det är heller ingen hemlighet att UD:s politiska ledning, inklusive Peter Weiderud och hela Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har goda relationer med Brödraskapet.

UD:s förklaring till varför Institutet i Alexandria läggs ner håller inte. Inget av svaren ser ut att hålla. Weideruds plötsliga sorti och försöken att sekretessmarkera hyreskontraktet – som inte innehåller någon dramatik alls förutom att det ser ut att vara slöseri med skattemedel att låta lokaler stå oanvända – skapar fler frågor än svar.

 

Extramaterial:

UD:s hyresavtal med Statens Fastighetsverk för fastigheten i Alexandria.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se