Internationell forskning: Migrationskrisen 2015 fick Europa ur balans

  • Fredag 25 Jan 2019 2019-01-25
E-post 2010

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill inte i SR Studio Ett under torsdagen koppla ihop den ökade kriminaliteten med migrationen de senaste decenniet i allmänhet eller perioden sedan 2011 i synnerhet. Tvärtom, menar Damberg, går i praktiken hela ökningen att härleda till socioekonomiska faktorer. Damberg, och Sveriges regering, är därmed i praktiken ensamma i Europa att dra denna politiska slutsats.

Damberg ansluter sig därmed till professor Jerzy Sarneckis teser och effekten blir att hela regeringens strävan att gå tillbaka till 2011 års migrationspollitiska retorik och politik nu kan anses vara bekräftad. Den politiska överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet som lade grunden för 2015 års migrationskris.

Trots inslaget i Studio Ett med de två gränspoliserna som i kraftigt kritiska ordalag beskriver hur illa Sveriges gränsskydd fungerar kopplar inte Damberg ihop ökad kriminalitet och den generellt ökade hotbilden med migrationen.

Den ökade migrationen har inneburit att vi fått in en ny kriminalitet även om Damberg även här anser att det alltid sett ungefär likadant ut. Runt 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller andra våldsbejakande islamistgrupper i Syrien och Irak. Av dem bekräftar Säpo att 150 har återvänt till Sverige. Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö och Borås är bland de fem kommuner som har flest IS-resenärer och SVT Nyheter gjorde en enkät bland dessa kommuner i december 2018 för att ta reda på hur många av återvändarna som kommunerna känner till.  

Av de 150 som återvänt har kommunerna endast kännedom om var maximalt 16 vuxna och 10 barn befinner sig.

Till och med den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson vitsordade i slutet av hans ämbetsperiod, innan han gick vidare till generaldirektörsposten på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB, att migrationen i allra högsta grad hade påverkat kriminaliteten i Sverige med bland annat ett nytt fenomen – Klankriminella. Som glider mellan religiös fundamentalism och kriminalitet.

En annan ny form av kriminalitet som växt är fenomenet Bacha Bazi, lek med pojkar. Sexuella övergrepp på pojkar. Enligt en FN-rapport är just Afghanistan ett av de länder där det i organiserad form förekommer att män förgriper sig på unga pojkar, trots förbud i lagen. I fem olika rättsfall under 2017 har femton ensamkommande pojkar från Afghanistan under drygt ett år runt om i Sverige dömts för gruppvåldtäkter på andra pojkar rapporterade SVT tidigare.

Hedersbrotten är även de intimt förknippade med migrationen. Idag kan upp till 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Och mörkertalen är enorma.

– Vi tror att var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer, säger docent Astrid Schlytter till Aftonbladet.

Även våldsbrotten med rasistiska motiv har ökat. Både riktade mot migranter men även mellan olika migrantgrupper. Av etniska, kulturelle och religiösa skäl. Detta bör vara kopplat till ökad, och bitvis okontrollerad, migration.

Internationellt finns andra uppfattningar än Mikael Dambergs. Storbrittanien har officietllt höjt sin varning för terrodåd i Sverige. Och det finns andra röster som pekar på att Damberg ägnar sig åt något som bäst kan liknas vid faktaförnekelse.

Center for European Studies, ett EU-USA – gemensamt forskningscenter kom i en preliminär studie 2016 fram till att 2015 års migrationskris kom att destabilisera hela Europa ur flera perspektiv. Socialt, kriminellt och ekonomiskt. Det ökade terrorhotet kom sedan i en andra våg. I Tyskland har forskningen redan kommit igång och de första resultaten, som presenterades 2018, pekar på att en ökad migration och en ökad kriminalitet definitivt korrelerar med varandra.

Även om andra aktörer som ESC, European Society of Criminology, pekar på socioekonomiska faktorer så framhåller även de att det dels behövs mer forskning på området, dels att det inte går att som professor Jerzy Sarnecki och inrikesminister Mikael Damberg bortse från migrationen som en av grundorsakerna till både en ökad allmän kriminalitet men även förekomsten av både nya brott och en ny kriminell kultur i Europa som rubbats i sina grundvalar.

Forskning och empiri pekar på att migrationskrisen 2015 fick Europa ur balans och har fört med sig en kriminalitet som Europa inte sett tidigare i form av både vardagsbrott men även nya former av sexuella övergrepp samt terrorrelaterade brott. Helt motsatt slutsats än vad den svenska regeringen drar.

En utveckling där Sverige och Tyskland, som var de två länder som tog emot flest migranter, är överrepresenterade.

 

 

Extra material:

Center for European Studies

 

Perspectives on Terrorism (vetenskaplig artikel, Leiden)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se