Justitieministern sjösätter “Operation Mörkläggning”

  • Lördag 5 Jan 2019 2019-01-05
E-post 2332

Justitieminister Morgan Johansson (S) debatt med journalisten Nuri Kino under gårdagen på twitter innehåller en rad med intressanta detaljer från justitieminiserns sida. Morgan Johansson har inlett en operation som bäst kan liknas vid en hybrid av mörkläggning och historierevisionism av sin egen roll och sitt ansvar.

Morgan Johansson ger sken av att det var först när han själv tillträdde som justitiemininster samt regering och riksdag började arbeta med repressiva åtgärder mot terrorism och terrorrelaterade aktiviteter. Problemet för Johansson är dock att all dokumentation, inklusive hans egna utsagor, styrker att det är Johansson själv som är problemet med Sveriges svaga agerande och lagstiftning på området. Allt började mandatperioden 2010-2014. Den period Morgan Johansson var ordförande i riksdagens Justitieutskott. I utskottet under denna period satt även Mehmet Kaplan (MP) och den senare numera att betrakta som företrädare för det Muslimska Brödraskapet.

Att regeringen Löfven haft ett etablerat samarbete med medlemmar i den svenska delen av Muslimska Brödraskapet är numera väldokumenterat. Såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer har dels medgivit i sina stadgar eller i rättegångsprotokoll angivit att de är en del av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe samt FEMYSO, vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation samt ungdomsorganisation.

Dessa organisationer har varit eller är representerade i Sverige av Abderizak Waberi (M), Omar Mustafa (Ibn Rushd och S) samt Rashid Musa (SUM och S). Såväl Waberi som Mustafa har haft tillgång till sekretessbelagd information i egenskap av ledamot i försvarsutskottet (Waberi) eller som inbäddad i utrikesdepartementets handelsdelegationer (Mustafa) med känslig bi- och multilateral information.

Men Johanssons utsago stämmer delvis.  Att kulmen för de svenska resande IS-teroristerna nåddes 2013-2014 men detta år hände två andra saker. Dels så förkastade justitieutskottet under Morgan Johanssons ledning, med stöd av Mehmet Kaplan, det enda initiativ som togs under den mandatperioden att få stopp på de svenska terroraktiviteterna genom att underkänna Staffan Danielssons, (C) motion 2013/14:Ju 410, Straff för deltagande i terroraktiviteter.

Något annat som styrker bilden av att regeringen Löfven aldrig hade för avsikt att arbeta med frågan är även Mehmet Kaplan och  Rashid Musa, som även han är att betrakta som en de facto medlem i Muslimska Brödraskapet, framträdande i Almedalen 2014. Under ett seminarium lät de bägge förstå att de svenska ungdomar som reste ner till Syrien bara var ”engagerade ungdomar som ville hjälpa till”. Kaplan gick steget längre och jämställde dessa svenska IS-terrorister med svenska frivilliga under Finska Vinterkriget och Fortsättningskriget.

Ansvarig för tekniken vid detta seminarium, som en pikant detalj, var Mattias Vepsä (S). Vepsä var då anställd i på ABF men satt följande mandatperiod i Riksdagen i bland annat kulturutskottet som hanterar frågor kring studieförbundet Ibn Rushd. Vepsä råkade slarva bort den enda bandupptagning som finns från seminariet men det finns tillräckligt med vittnesmål från deltagarna om hur den blivande ministern och kollegan till Morgan Johansson, Mehmet Kaplan, agerade.

Studieförbundet Ibn Rushd är, tillsammans med Sveriges Unga Muslimer där Rashid Musa är ordförande samt Islamiska Förbundet i Sverige Muslimska Brödraskapets organisatoriska bas i Sverige. Det är ingen hemlighet att Muslimska Brödraskapet ser terrorlagarna som en begränsning av deras verksamhet.

Att banden melllan delar av Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapet är starka tyder även andra tecken på. En tredje broder, Omar Mustafa, hyllades 2013 vid Bommersviksakademiens avslutning av Karl Petter Thorwaldsson i hans tacktal till deltagarana som ”alltid en av oss”. Thorwaldsson var tidigare ordförande för ABF och Mattias Vepsäs chef.

Väl på plats som justitieminister i oktober 2014 aviserade Morgan Johansson tillsammans med Anders Ygeman (S) att Sverige nu skulle införa terrorlagstiftning i enlighet med de tvingande resolutionerna tagna i FN:s säkerhetsråd. Framför allt resolution 2178. Sverige hade redan då fått omfattande kritik för sitt senfärdiga agerande och med tanke på att Sverige hade som ambition att göra allvar av kandidaturen till FN säkerhetsråd med en kampanj 2015 var Morgan Johansson pressad att göra något. Och något gjorde han. Kraftigt försenad kom till slut en proposition i december 2015 men först efter att farit med osanning om hur arbetet fortskred vilket Ledarsidorna.se som enda media uppmärksammat.

Mer läsning: Absolut Idiot

En första lagstiftning om deltagande i terroristorganisationer kom men med så pass låga straffskalor att det förhindrar polis och åklagare att vidta tvångsåtgärder i samma utsträckning som våra internationella samarbetspartners inom framför allt Europol. Då Sverige lagt sig så pass lågt så kan vi inte använda oss av tvångsåtgärder som häktning eller hemliga tvångsmedel som avlyssning av misstänkta terrorister eller finansiärer i samma utsträckning som våra samarbetsländer. För detta har Sverige igen ådragit sig kraftig kritik varför Johansson nu tvingas av EU se över sin redan försenade och svaga lagstiftning.

Morgan Johansson agerar först när omvärlden sätter press. Alla svenska andra initiativ, som det som togs av Staffan Danielsson, pressas undan eller har stämplats av Morgan Johanssons svenska samarbetspartners, bland annat det Muslimska Brödraskapet, som rasistiska.

Morgan Johansson har under en längre tid börjat justera sin egen historia. Av lätt insedda skäl. Men internet glömmer aldrig. Det gör inte Ledarsidorna.se heller. Det är därför Morgan Johansson driver på för att begränsa Yttrandefriheten och Tryckfriheten genom SOU 2017:70.

 

Extramaterial: Staffan Danielssons (C) motion från 2013.

Redaktörens kommentar:

Om Centerpartiet ger Stefan Löfven sitt stöd i regeringsförhandlingarna kommer Sverige få ytterligare en mandatperiod med Muslimska Brödraskapets mest effektiva samarbetsman i regeringen med Morgan Johanson som justitieminister.

Det kan inte utesluta att detta är en önskvärd utveckling då Centerpartiet dokumenterat släppt fram egna kandidater som delar ideologisk övertygelse i form av Mikhail Yüksel som sympatiserar med den etnofascistiska turkiska organisationen Grå Vargarna som står Brödraskapet nära.

Stöd Ledarsidorna.se genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

så vi kan fortsätta granska makten. Alltid i opposition.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se