Kulturminister Amanda Lind bär arvet efter Alice Bah Kuhnke och Mehmet Kaplan vidare

Amanda Lind (MP). © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 22 Jan 2019 2019-01-22
E-post 2719

Regeringen Löfven II hann inte bli mer än någon timme gammal innan granskning och kritik mot valet av ministrar kom. Språkrörens, det vill säga Gustav Fridolins och Isabella Lövins, val av Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind vittnar om ett parti som inte gjort upp med sin historia av att mer eller mindre öppet stödja islamisters etablering i svensk politik och statsförvaltning.

Svenska kommittén mot antisemitism kallar den nye kulturministern, Amanda Lind, Miljöpartiet, stöd till den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan som anmärkningsvärt och nu svarar ministern på kritiken i ett skriftligt svar till DN:

”Mehmet Kaplan var en del av att driva igenom grön politik under vår första mandatperiod i regering.”

Mehmet Kaplan ansåg att flera av anklagelserna som baserades på hans umgänge med bland annat den ultranationalistiska etnofascistiska terrororganisationen Grå Vargarna var ogrundade och sa att han arbetat hela sitt vuxna liv för demokrati och mot extremism, men valde ändå att avgå. I Miljöpartiet fanns flera som försvarade honom, däribland Amanda Lind som då var kommunalråd i Härnösand. I en intervju med Sveriges Radio beklagade hon hans beslut.

De Grå vargarna

De Grå vargarna har cirka 1700 filialer, med cirka 200 000 medlemmar och mer än En miljon öppna anhängare. Sedan 1980-talet har gruppen utbildat tusentals personer för strid som används för att utföra våldshandlingar mot grupper som armenier, kurder eller politiska partier med oönskade ideologier.

De Grå vargarnas svenska motsvarighet är Nordiska Motståndsrörelsen som delar ett etnokulturellt elitistiskt perspektiv men från en annan position. Bägge har ett bevisat våldskapital syftande till att skapa fruktan och anpassning.

De Grå vargarnas ideologi bygger på att det turkiska folket förenas till en enda homogen turkisk sunnimuslimsk statsbildning som sträcker sig från Balkan till Centralasien. De inspireras av det osmanska rikets historia vars utsträckning innefattade territorier i Asien, Europa och Afrika.

Men kanske allra mest har Mehmet Kaplan varit en del av något annat. Att förskjuta hela det parlamentariska fokuset bort från de parallella samhällen som möjliggörande av islmamism i de politiska partierna samt parlamentariska systemet.  Riksdagsåret 2011/12 drev Mehmet Kaplan tillsammans med Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm två frågor som Kaplan sedan kom att driva hela mandatperioden ut och framför allt i regeringen Löfven I. 

I riksdagen verkade dessa två för att Säpo via budget och regleringsbrev istället skall vara en myndighet som fokuserar i arbetet mot islamofobi och klimatförändringarnas konsekvenser. Inte då enbart via Justitieutskottet, där bägge satt under perioden 2010-2014 under justitieminister Morgan Johansson (S) ordförandeskap utan via en motion som syftade till att förändra Säpos verksamhet genom omfördelning av de ekonomiska anslagen inom myndigheten. Såväl Ferm som Kaplan är väl förtrogna med den verktygslåda som varje regering har att styra landet med och där det ofta är effektivare att styra med ekonomiska medel än de mer direkta.

Samtidigt ifrågasatte Miljöpartiet öppet i samma motion själva motiven till repressiv lagstiftning mot terrorism i form av islmamism. De ansåg 2011 att detta var en form av åsiktsbrott som inte kan straffbeläggas och ville att Sverige skulle verka för en annan definition av terrorism på EU-nivå. Detta synsätt blev mer offentligt i Almedalen 2014 då den ene av motionärerna, Mehmet Kaplan, ville förminska de svenska resande jihadisterna till att vara “engagerade ungdomar”. Kaplan har sedan dess fördjupat sitt engagemang i Muslimska Brödraskapet genom att ha varit med och grundat den svenska delen av “Muslim Aid”.

Mer läsning: Muslim Aid och CAGE i Sverige

Att Kaplan haft en egen kalender som minister är väl känt. En kalender som inte redovisats offentligt. Ledarsidorna.se kunde redan 2015 som enda media avslöja att Kaplan systematiskt planerade in möten i Ankara under hans utrikes resor som minister. Mest iögonfallande var när Kaplan i november 2015 valde att flyga från USA till Sverige via Ankara. Utan att en enda semesterdag redovisades samt att hans reseräkning och kalender sekretessbelades av Näringsdepartementet. Enda skälet att omvärlden fick reda på denna avstickare var att Kaplan fastnade på på bilder utlagda på Uludag Universitys rektors twitterkonto. Bilder som vittnar om ett officiellt besök men som sekreterssmarkerats av Näringsdepartementet.

Uludag Universitys ledning och rektor utses direkt av Turkiets regeringsbärande parti AKP. AKP är i allra högsta grad att beteckna som ett ultranationalistiskt islamistiskt parti.

Kulturminister Amanda Linds agerande och efterhandskonstruktion skall ses i ljuset att det är allmänt känt att Mehmet Kaplan i allra högsta grad funnits i språkröret Gustav Fridolins absoluta närhet under två decennier. Även efter det att Kaplan lämnade regeringen. Att Lind som partisekreterare skulle vara helt omedveten om detta är orimligt att anta.

Amanda Lind ärver nu sin föregångares prestation. Med den följer bland annat Alice Bah Kuhnkes demokratiutredningar, ansvar för myndigheten SST som tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd (i praktiken liktydigt med Muslimska Brödraskapet i Sverige) och Uppsala Universitet anordnat seminarier om islamism (som Ledarsidorna.se var ensamma om att bevaka och avslöja) och även sannolikt hela den maktbas i form av de ortodoxa islamistiska miljöerna i Sverige.

Mer läsning: Muslimska Brödraskapets seminarium i samarbete med SST och Uppsala Universitet

Linds första dag i sitt nya ämbete ger en indikation på vilken bevakning hon har att räkna med. Av lätt insedda skäl. Hon kommer dessutom ha ett utökat ansvar genom att ansvara fullt ut för ungdomsfrågorna som tidigare delades med Utbildningsdepartementet.

För vare sig Miljöpartiet eller Amanda Lind har på något sätt gjort upp med sin historia. Kopplingarna, och det apologetiska förhållningssättet till islamism och dess våldsbejakande svans, finns kvar och hon är de facto utsedd av sina språkrör just för sina åsikter och kontakter. Inte trots dem.

Amanda Lind är ett tydligt exempel på hur arvet lever kvar när regeringen inte ens var ett dygn gammal.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se