Macrons svar till de Gula Västarna: Mycket väsen för ingenting

  • Tisdag 15 Jan 2019 2019-01-15
E-post 332

Sverige i politisk kris – men så också Frankrike där hundratusentals personer vecka ut och vecka in  tagit sig ut på gator och torg för att protestera mot höga skatter och vad de upplever som ett demokratiskt underskott. I ett försök att blidka protesterna från de så kallade Gula Västarna har nu Emmanuel Macron gjort ett närmast desperat utspel. Från och med idag, tisdag, och tre månader framöver förväntas fransmännen sätta sig i stadshus och andra samlingslokaler för att diskutera skatter, samhällets organisation, folkligt inflytande och miljöfrågor.

Efter en tid av massiva protester som på sina håll lett till närmast upplopp vill Emmanuel Macron nu lägga över ansvaret för en ny fransk modell på medborgarna. Den Stora Debatten kallas initiativet och har föregåtts av ett långt högtravande brev från presidenten om de spelregler som ska gälla och 32 punkter som medborgarna får tycka till om.

Frankrike är ett delat land. Emmanuel Macron valdes till president av färre än hälften av de röstberättigade. Han valdes då de gamla partierna inte längre förmådde entusiasmera väljarna och  sågs som förstelnade och oseriösa. Visst finns det paralleller med vad vi upplever i Sverige idag. Vad som saknas hos oss, är den moderne briljante politiker som ska lyfta in landet i en ny era bortom den unkna partipolitiken. Det var med den bilden och den entusiasmen från fransk medias sida som Macron tillträdde maj 2017. Tjugo månader senare lägger han upp flertalet av nationens viktiga framtidsfrågor på bordet för att väljarna själva ska mejsla ut vägen framåt. Det han vann valet på visar sig inte hålla.

Ironin i sammanhanget är att ingen i media talar om att detta – dvs föra fram folkets vilja – skulle kunna lukta populism.

Frankrike har inget utredningsväsende av svensk modell. Lagar fattas ofta snabbt och konsekvenserna av och missnöjet med dem kommer först i efterhand.

Fransmän är verbala och har mycket bestämda uppfattningar om det mesta.Till att börja med har kritiken mot Macrons “Stora Debatt” varit omfattande. Vad ska resultatet bli av det hela? Vem ska utvärdera? Är det bara en manöver för att avleda uppmärksamheten från de Gula Västarnas demonstrationer? Varför är migration inte med bland ämnena som får diskuteras? En av de hetaste  frågor som varit uppe på tapeten, återinförandet av slopade ISF, dvs förmögenhetsskatten, får inte heller plats i Macrons schema.

Två tredjedelar av fransmännen gör tummen ner innan samtalen ens börjat enligt flera opinionsmätningar. Den politiska oppositionen förkastar med självklarhet också initiativet. Bara veckan innan debatterna skulle dra igång fick den ansvariga för organisationen av tremånadersdebatten Chantal Juanno avgå sedan det avslöjats att hon hade en månadslön på motsvarande 150 000 kronor. 

Tanken med det initiativ som nu drar igång är att det ska finnas en central styrning av organiserandet av debatterna från Paris men att det sedan är Frankrikes ca 35 000 borgmästare och andra eldsjälar som ska organisera mötena.

Men…

Flertalet fransmän kommer inte masa sig ur TV soffan för att debattera med grannarna. Möjligtvis lämnar de synpunkter på nätet eller i en låda framställd på de lokala Mairiet.

Efter att ha bott många år i Frankrike och då inte bara i Paris utan i landsorten där klassamhället avspeglas mycket mer än i huvudstaden har jag svårt att tro att Macrons initiativ ska leda till något konkret. För de första är frågorna för tekniska och avancerade för att vanligt folks ”tyckande” ska kunna användas. För det andra kommer diskussionerna präglas av grupper av besserwissers som får andra att tystna eller bara vända i dörren. 

Mest entusiasm inför de landsomfattande debatterna har, inte förvånande media visat. Men som  så ofta i Frankrike kan medias goda vilja snabbt förbytas i hån och svidande kritik.

För övriga europeiska ledare i förtroendekris  kan Macrons initiativ vara intressant att studera. Även om britterna  antagligen skulle citerat sin Shakespeare: much ado about nothing.

 

Chris Forsne

 

Extramaterial: Emmanuel Macrons brev till fransmännen.

Finns även som länk till webbsida här om läsaren vill använda sig av ett översättningsprogram.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.