Maria Ferm statssekreterare i Statsrådsberedningen – Sverige backar migrationspolitiken till 2015

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.ser
  • Tisdag 22 jan 2019 2019-01-22
E-post 3076

Statsminister Stefan Löfven utnämnde idag Maria Ferm, Miljöpartiet, till statssekreterare i statsrådsberedningen. Ett val som med stor sannolikhet kommer innebära en stor förändring av den svenska migrationspolitiken och som med stöd av Centerpartiet och Socialdemokraterna tar Sverige tillbaka till den situation som rådde 2015.

Löfven var som resultat av den uppluckrade migrationspolitiken tvingad att rikta in statsrådsberedningens arbete i en ny riktning. Rollen som statssekreterare i det som kallas för SB/SAM, Statsrådsberedningens samordning, är väsentligt mäktigare än några andra statssekreterarposter. Där överprövas allt underlag som de olika departementens politiska ledningar tar fram och där prioriteras ärendena inför dragningarna med statsministern.

Med skrivningarna i Januariavtalet, och nu utnämningen av Maria Ferm som statssekreterare i Statsrådsberedningen, flyttar Miljöpartiet och migrationsförespråkarna fram positionerna. Maria Ferm kommer med sin position kunna effektivt styra och filtrera informationen till regeringssammanträdena i allmänhet och till statsministern i synnerhet.

Maria Ferm är en av Miljöpartiets mest erfarna parlamentariker och var tills idag migrationspolitisk talesperson. Ferms meritförteckning följer en tydlig linje där hon konsekvent har arbetat för Muslimska Brödraskapet och Cage intressen. Hon har bland annat, tillsammans med Mehmet Kaplan, i riksdagen verkat för att Säpo via budget och regleringsbrev istället skall vara en myndighet som fokuserar i arbetet mot islamofobi och klimatförändringarnas konsekvenser. Inte då enbart via Justitieutskottet, där bägge satt under perioden 2010-2014 under justitieminister Morgan Johansson (S) ordförandeskap utan via en motion som syftade till att förändra Säpos verksamhet genom omfördelning av de ekonomiska anslagen inom myndigheten. Såväl Ferm som Kaplan är väl förtrogna med den verktygslåda som varje regering har att styra landet med och där det ofta är effektivare att styra med ekonomiska medel än de mer direkta.

Samtidigt ifrågasatte Miljöpartiet öppet i samma motion själva motiven till repressiv lagstiftning mot terrorism i form av islmamism. De ansåg 2011 att detta var en form av åsiktsbrott som inte kan straffbeläggas och ville att Sverige skulle verka för en annan definition av terrorism på EU-nivå. Detta synsätt blev mer offentligt i Almedalen 2014 då den ene av motionärerna, Mehmet Kaplan, ville förminska de svenska resande jihadisterna till att vara “engagerade ungdomar”. Kaplan har sedan dess fördjupat sitt engagemang i Muslimska Brödraskapet genom att ha varit med och grundat den svenska delen av “Muslim Aid“.

Mer läsning: Så försenade Morgan Johansson och Anders Ygeman terrorlagstiftningen.

Under Morgan Johanssons tid som ordförande i Justitieutskottet försenades eller förhindrades all antiterrorlagstiftning vilket inneburit att Sverige fortfarande har den svagaste repressiva lagstiftningen mot bland annat IS i hela Europa. Med tydliga spår av influens från såväl den ordinarie ledamoten Maria Ferm som suppleanten Mehmet Kaplan perioden 2010-2014. Det enda skälet till varför Sverige kom att implementera FN:s Säkerhetsråds tvingande resolutioner under förra mandatperioden var vår kandidatur till Säkerhetsrådet. Det hade varit omöjligt för Sverige att ta en plats utan att ha arbetat in dessa.

Mer läsning: Så svag är den svenska terroristlagstiftningen.

Som regeringen Löfvens egen utredare 2016 kom Maria Ferm även fram till att samhällskostnaden för en migrant uppgick till totalt 400 000. Det skall sättas i relation till vad Joachim Ruist, forskare knuten till regeringens eget ekonomiska expertråd, har räknat fram. Ruists forskninsresultat indikerar en årlig nettokostnad på mellan 60 och 90 000 kronor per år under hela sin tid i Sverige. Som i snitt beräknas till 58, 5 år.

Ferm knyter ihop sina i tidsmässigt långa kopplingar till Muslimska Brödraskapet och Cage i Sverige genom relationerna med MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén, MMRK genom arrangemang gav seminarier i syfte att påverka opinionen till en ännu mer avreglerad migration tillsammans med MMRK:s Fatima Doubakil.

Med skrivningarna i Januariavtalet, och nu utnämningen av Maria Ferm som statssekreterare i Statsrådsberedningen, flyttar Miljöpartiet och migrationsförespråkarna fram positionerna. Maria Ferm kommer med sin position kunna effektivt styra och filtrera informationen till regeringssammanträdena i allmänhet och till statsministern i synnerhet.

 

 

Extramaterial för Premimkunder och prenumeranter:

  • Maria Ferm och Mehmet Kaplan (MP) motion som budgetreservation i Justitieutskottet 2011
  • Joachim Ruist rapport om migration

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se