Migrationsminister Morgan Johansson undanhåller systematiskt information om migrationen

 • Lördag 26 Jan 2019 2019-01-26
E-post 1664

Expressen avslöjande av hur Morgan Johansson, migrationsminister (S), begagnar sig och sprider gamla eller starkt vinklad information till allmänheten leder till nästa avslöjande. Det är inte första gången som Morgan Johanssons kommunikation sätter en annan bild än de faktiska omständigheterna. Agerandet påminner starkt om hur Johansson, men även samarbetspartierna i form av Miljöpartiet med Maria Ferm och Centerpartiet med Johanna Jönsson konsekvent agerat tidigare. Ett systematiskt agerande som ledde  Sverige fram till hösten 2015.

Expressens reporter Ludde Hellberg avslöjar att såväl migrationsminister Morgan Johansson (S), statssekreterare Maria Ferm (MP) som centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johanna Jönsson sedan regeringen tillträdde använt sig av en gammal prognos både vad avser volym och samhällskostnad för den nya migrationsöverenskommelsen.

I måndags anlände en helt ny analys från Migrationsverket innehåller en annan skrivelse som potentiellt omfattar en stor del av just de 20 000 personerna:

”Beräkningen tar hänsyn till sökande som fått eller beräknas få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning under den tillfälliga lagen och som antas söka på nytt under andra halvan av 2019. Sedan finns en osäkerhet kring eventuella personer som avstått från att söka med anledning av begränsningarna”.

När reglerna ändrades 2016 förlorade alternativt skyddsbehövande sin rätt till familjeåterförening, i de allra flesta fall. Migrationsverkets analyser inkluderarbara de anhöriga som ändå – de nya reglerna till trots – har ansökt om uppehållstillstånd under de senaste två åren, och fått avslag.

De personer som känt till de nya reglerna och därför inte ens ansökt är inte med i analysen och dessa idag illegala migranter, utgör därmed ett potentiellt mörkertal. Inte heller detta nämner Morgan Johansson när han intervjuas av Expressen, trots att det framgår av den nya analysen från Migrationsverket. Som Morgan Johansson haft tillgång till.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och nu även stödpartiet Centern upprepar det mönster som Centerpartiet var med att sätta i Alliansen II som migrationsminister Morgan Johansson kom att förfina fram till hösten 2015. En mönster av dribblande med fakta och bitvis förfalskande av både fakta och erfarenheter.

 • 2011 slöt Alliansen den första migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet i syfte att isolera Sverigedemokraterna samt försöka splittra den röd-gröna oppositionen.
 • 2012 började de första effekterna visa sig i form av de första större upphandlingarna av privat drivna Anläggningsboenden. Bara denna signal, att Migrationsverkets egna resurser inte räckte till, borde ha varit en varningssignal om att något inte stod rätt till i mottagningssystemet.
 • Under hösten 2012 började de första oroväckande rapporterna komma om att Arbetsförmedlingen inte klarade av sitt etableringsuppdrag. Denna information nådde dåvarande finansminister Anders Borg (M) enligt mycket säkra källor. Vad som hände under hösten i hörnrummet på plan sju i Rosenbad är det få som har insikt i men det är  känt att Borgs och Reinfeldts relation försämrades radikalt.
 • Den 6:e februari 2013 erhöll dåvarande migrationsminister Tobias Billström en offentlig reprimand från sin chef när Billström talade om “volymer”. Den nära korrelationen i tid, och ansvarsområdet i sig, med när informationen borde nått Anders Borg och Fredrik Reinfledt borde vara något som bör granskas djupare.
 • Mellan 2013 och 2014 protesterar allt fler kommuner mot att Migrationsverket ”överutnyttjar” de avtal om kommunplacering av nyanlända som slutits. Många kommuner säger upp avtalen med hänvisning till att vare bostads- eller arbetsmarknad lokalt har resurser att ta emot fler. Behovet av bostäder i de områden där arbetstillfällen finns blir synligt och akut.
 • 2014 inleder Fredrik Reinfeldt valspurten med sitt sommartal på temat ”Öppna era hjärtan”. Detta är det första sommartal där han låter genomföra presskonferensen innan talet, inte efter som brukligt är. Efter att Reinfeldt uppmanat svenska folket till att ”öppna sina hjärtan” svarar han i praktiken inte på några frågor om detta och valrörelsen får en lika märklig inramning som polarisering. Reinfeldt förlorar valet och lämnar Rosenbad. Men kvar i Rosenbad finns alla rapporter och varningssignaler kvar. Rapporter som tas över av ministären Löfven. En ministär som visar sig ha samma passiva förhållningssätt som sina företrädare.
 • 2015, under vårvintern, arbetar tjänstemän på Justitiedepartementets Migrationsenhet fram en 20 – punktslista på åtgärder i syfte att minska ”pull-effekterna”, eller den svenska attraktionskraften för migranter. Denna lista, som Ledarsidorna.se tagit del av, hamnar i skrivbordslådan då det visar sig vara politiskt omöjligt att förmå Miljöpartiet att ens acceptera förekomsten av den. Listan återfinns dock och tas fram igen men först mer än ett halvår senare. Den blir, mer än ett halvår försenad, den första blocköverskridande migrationsöverenskommelsen när läget är akut. Listan visar sig vara för “klent” tilltagen med den situation som sedanutvecklats. Den första migrationsöverenskommelsen kom att följas av en till. Med dramatiska effekter.
 • Under sensommaren 2015 lovar Stefan Löfven att inte bygga murar samtidigt som Morgan Johansson försäkrar att migration inte är en fråga om volymer.
 • Under sommaren 2015 får UNHCR och NGO´s (hjälporganisationer som Röda Korset och Röda Halvmånen) interna rapporter om att större rörelser av flyktingar som avser lämna lägren Syrien, Jordanien och Iran märks av. Empiri har tidigare visat på en mellan fyra veckors och tre månaders förskjutning på effekterna i det svenska systemet för mottagande.
 • Under sensommaren och hösten 2015 blir utvecklingen dramatisk på den grekiska ön Lesbos som effekt av att bland annat Turkiet dragit ner på sin patrullering samt att Grekland vägrar samarbeta med sitt grannland och därmed öppnar bägge vattenytan fri för båtar att fritt transportera migranter. Oavsett slag. Scenerna på Lesbos blir dramatiska.
 • Den 22 september 2015 minskar Migrationsverket kravet på yta per asylsökande i Anläggningsboende till tre kvadratmeter per person. En reaktiv åtgärd då flertalet boenden ”ombetts” att förtäta långt tidigare. Vid anläggningsboenden i Blinkarp, Svalövs kommun, är två kvadratmeter per person standard samt att 18 personer delar på en toalett. Som jämförelse skall hundar med en mankhöjd överstigande 65 centimeter i bur ha minst 5,5 kvadratmeter yta var i enskild bur. För varje ytterligare hund måste tre kvadratmeter adderas. På samma yta som fyra hundar lever skall sex vuxna män samsas.
 • I december 2015 arbetar regeringen fram förslag som syftar till att stänga Öresundsbron. Förslaget dras dock tillbaka då det inte kommer få en parlamentarisk majoritet men vi landar ändå i att ha EU:s mest restriktiva migrationspolitik tillsammans med tre andra länder. Beslutet får dominoeffekter i hela migrationskedjan och familjer splittras samt ”fastnar” halvvägs genom Europa.
 • I mars 2016 tvingas regeringen acceptera att Migrationsverkets budget för 2016 och 2017 blev sedan underfinansierad och tvingades låna till driften.

Det finns ytterligare detaljer i detta. Ungefär samtidigt som Maria Ferm, MP, var med och förberedde ”mitt Europa bygger inga murar” åt statsministern på Medborgarplatsen i september förberedde Migrationsverket ett större flyktingläger i Skåne. Väl medveten om systemstressen.

Ledarsidorna.se var ensamma om att rapportera om dessa förberedelser. Förberedelser som inte kunde ha inletts utan att Morgan Johansson varit informerad och inte heller utan att Finansdepartementet givit grönt ljus. Ett flyktingläger för 10 000 personer är i allra högsta grad budgetpåverkande och kan inte rymmas inom någon myndighets anslagskredit.

Att det nu är tre partier som kommunicerar falska fakta eller bygger sin verklighetsbild på selektiv information kring migration bör inte förvåna någon. Socialdemokraterna, Miljöppartiet och Centerpartiet.

Samtliga tre partier låg i större eller mindre omfattning ända sedan Alliansen II bakom den systemstress som drabbade Sverige hösen 2015 och som kommunerna inte rest sig ifrån ännu. Tvärtom visar bland annat Länsstyrelsernas enkätundersökning från hösten 2018.

 

 

Extramaterial:

Det operativa beslut som dåvarande operative chefen tog i augusti 2015 för att etablera ett storskaligt flyktingläger på Rinkabyfältet.

Ledarsidorna.se var helt ensamma att rapportera om detta i realtid. Som ensam journalist av Sverigs 10 000 med presslegitimation och en redaktion som i praktiken var en enmanstillställning.

Rimligheten att endast en journalist av 10 000 kände till detta bör kunna ifrågasättas men sådan var kulturen inom media vid tiden. Att rapportera om systemstress och systembrister som en effekt av migrationspolitiken rasistklassades från regering och nedåt i värdekedjan till de stora redaktionerna på SR, SVT, Aftonbladet och Dagens Nyheter.

Efter att Ledarsidorna.se publicerat det operativa beslutet ändrade Migrationsverket sina administrativa rutiner och vägrade lämna ut handlingar med endast det interna diarienumret som underlag. För att lämna ut protokoll krävdes att journalisten kände till det utgående diarienumret. Detta beslut upphävdes först efter att Ledarsidorna.se avslöjat “nyheten i nyheten”.

Det var ensamt då. Det var svårt att få fram fakta. Och ingenting har förändrats i grunden eftersom Morgan Johansson sitter kvar som ansvarig minister. Det är fortfarande en svår debatt och svåra nyheter att rapportera om.

Stöd redaktionen genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se