Mot 2015 med Centerpartiet och Miljöpartiet som vägvisare

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsiodorna.se®
  • Fredag 11 Jan 2019 2019-01-11
E-post 2171

Centerpartiets riksdagsgrupp och partistyrelse har haft möte under fredagen för att ställning till vilken statsministerkandidat partiet ska stödja. Ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse mellan S, MP, C och L publicerades under fredageftermiddagen.  I utkastet står att 

”genom denna överenskommelse accepterar Centerpartiet och Liberalerna att Stefan Löfven väljs som statsminister för att leda en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.”

Annie Lööfs presentation av överenskommelsen och beslutet inleddes med bland annat 

En liberal reformpolitik som vi inte sett de senaste två mandatperioderna.

Sverige kommer bli ett liberalt och bättre land.

Detta ställningstagande innebär att hon helt och hållet underkänner såväl Alliansen som Reinfeldt II period i Rosenbad och förklarar en rad med märkliga ställningstaganden efter valet 2018. Lööf hade aldrig för avsikt, ens under sin tid som näringsminister, att bygga vidare på Alliansen då hon nu uttalar sitt stora missnöje med Alliansen II och regeringen Reinfeldt II.. Annie Lööf påstår dessutom att Alliansen på något sätt fortfarande är aktuell efter statsministervoteringen.

Något som bör falla på sin egen orimlighet med uttalande som underkänner Fredrik Reinfeldts andra ministär och dagens presskonferens.

I praktiken innebär det att en rad med politiska inriktningar som inte omfattas av uppgörelsen nu kommer kunna fortsätta. Den i grunden antisemitiska inriktningen på Sveriges utrikespolitik kommer att fortsätta med Centerpartiet som möjliggörare. Det finns ingenting i uppgörelsen som på något sätt förändrar den förda utrikes- och EU-politiken.

Under avnittet migration märks det att Miljöpartiet och Centerpartiet nu fått sin vilja igenom att även ”Alternativt Skyddsbehövande” numera kan beviljas familjeåterförening. Under de senaste tre åren har det anlänt 80 594 personer som fått asyl som alternativt skyddsbehövande och som inte tidigare kunnat söka uppehållstillstånd för familjeåterförening.

  • För 2017 beviljades 13 778 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.
  • För 2016 beviljades 48 355 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.
  • För 2015 beviljades 18 461 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.

Sverige kommer därmed att återvända till 2015 i form av antalet migranter som belastar systemet. Om den tidigare ration stämmer, 1:2, kan Sverige förvänta sig en ökning av anhörigmigrationen med 161 000 personer de närmaste åren. För åren 2018-2021 – totalt beräknas över 300.000 asylsökande och anhöriginvandrare komma till Sverige fördelat på 122 000 asyl- och 181 000 anhöriginvandrare.

Med dagens besked ökas den summan med ytterligare 161 000 och landar därmed totalt på dryga 450 000 migranter till.

Den parlamentariska utredning som Annie Lööf presenterar som en framgång är dock något som förberetts som lockbete av Morgan Johansson sedan den 11 september. Ledarsidorna kunde som enda media rapportera om detta.

Kretsen kring justitieminister Morgan Johansson förberedde då ett tjänstemannainitiativ att öppna en parlamentarisk utredning om migrationsfrågan i samband med rikdsdagens öppnande. Genom denna manöver kommer nu ingenting att hända på migrationsområdet innan 2022 samtidigt som Socialdemokraterna kan säkra makten i fyra år till.

Den officiella förklaringen var att detta inte gjorts på 10-12 år och att det därför är hög tid. Den verkliga förklaringen är att regeringen skall kunna få bort frågan från dagordningen så man kan få med sig Vänsterpartiet, Miljöpartet samt nu Centerpartiet och Liberalerna.  Justitiedepartementets politiska ledning har med politiskt affilierade, det vill säga till Socialdemokraterna partipolitiskt pålitliga, tjäntemän på EMA, Enheten för Migration- och Asylpolitk redan förberett initiativet.

Utan att Annie Lööf eller Jan Björklund fattat någonting. Socialdemokraterna har ånyo visat att ingen är bättre på det politiska spelet än dom.

Kommuner och regioner kommer med denna lösning inte kunna förvänta sig en långsiktig reglering av migrationspolitiken före  2022. Överrullningseffekterna äter idag upp de kommunala budgetarna samtidigt som bostadskrisen för dessa grupper är uppenbar. Något som kommer bestå hela mandatperioden ut.

De närmaste tre åren kommer Sverige kunna räkna med ytterligare 161 000 eller totalt drygt 450 000 fler. Ett och ett halvt Malmö eller tre stycken Helsingborg som ett resultat av Centerpartiet och Miljöpartiets förhandlingsresultat. Annie Lööf tackade särskilt Miljöpartiet för dess stöd och engagemang. Och en politik begravd i en parlamentarisk utredning.

I praktiken drar Annie Lööf, och sannolikt även Jan Björklund, tillsammans med Isabella Lövin och styr in den kärra som statsminister Stefan Löfven färdas på i riktning mot 2015. Med Morgan Johanssons goda minne. Arkitekten.

 

Not:  Vi på Ledarsidorna.se kommer ha att göra. Och vi var de enda som förutsåg den parlamentariska migrationsutredningen redan veckan efter valet.

Överrullningen som nu Centerpartiet driver fram kommer slå alla tidigare rekord. Bli prenumerant eller:

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Extramaterial: Förslag till politisk uppgörelse S, C, L och MP.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se