Muslimska Brödraskapet i Sverige höjer temperatur och insatser

E-post från Uppsala Universitet Teologiska institution där de frånsäger sig ansvar för SETA-rapporten.
  • Tisdag 8 Jan 2019 2019-01-08
E-post 1241

Efter att Ledarsidorna.se har kunnat koppla ihop Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén och Cage med Ibn Rushd-sfären blir en rad med uttalanden och rörelser mer logiska. Det är ingen slump att vare sig professor Mattias Gardell eller Sveriges Unga Muslimer, SUM, ordförande Rashid Musa uttrycker sig som de gör och i Musas fall, intar en alltmer radikal politisk position. Och med en tillsynes medveten polarisering av debatten.

Polariseringen av debattklimatet mellan den sekulära staten samt konstitutionen i relationen till framför allt Muslimska Brödraskapet är en medveten strategi menar bland annat professor Elham Manea. Den syftar till att provocera fram motreaktioner för att på så sätt legitimera religiöst-politiskt våld i Islams namn vilket Ledarsidorna.se redogjort för i en tidigare artikel. Och det finns en skattefinansierad infrastruktur för att åstadkomma detta som byggts upp under lång tid.

Mer läsning: Ibn Rushd och MMRK dokumenterat undfallande attityd till jihadism logisk

Såväl Mattias Gardell som Rashid Musa ingår i ArA, Antirasistakademien. Detta är en av de skattefinansierade plattformar vid sidan om Forum, en samlingsorganisaion för idéburna organisationer med social inrikning, som Muslimska Brödraskapet nyttjar sig av för sin opinionsbildning. Utöver dessa två har Muslimska Brödraskapet i Sverige även tillgång till de arenor som Uppsala Universitet och Myndigheten för statligt stöd till trossamfund, SST, utgör. Senaste större exemplet var den seminarieserie om muslimsk radikalisering som SST genomförde på Uppsala Universitet med Ibn Rushd som administratör. Ibn Rushd, eller det som är de facto Muslimska Brödraskapets svenska paraplyorganisation kom att upphöjas till medarrangör.

Mer läsning: Uppsala Universitet allierar sig med SST i desinformationskampanj mot MSB

Genomgående förnekar Muslimska Brödraskapet i Sverige sin egen existens. I formella termer är det korrekt, det finns ingen organisation med det namnet. Men Muslimska Brödraskapet är inte en organisation i den meningen utan ett internationellt nätverk av ultraortodoxa sunnimuslimer där högsta graden av ”Broder” uppnås först efter fem steg. En process på många år med omfattande kvalitetssäkringsmekanismer för att undvika infiltratörer.

De retoriska modellerna som Muslimska Brödraskapet använder sig av för att legitimera sin egen ”stat i staten” eller enklavisering samt varför muslimer radikaliseras bygger dels på att skapa en motsättning mellan ”ett Islam” och det sekulära samhället, dels rulla över ansvaret för terrorismen på offren alernativt förminska de terrorister som de faco sedan grips eller dödas som ”lone wolf” som inte har något med Islam att göra. Professor Mattias Gardel är ett gott exempel på en vasall som löper dessa ärenden. Gardell menar inom ramen för ArA att

Personer som gör attentat för Al-Qaida eller Islamska staten är oftast personer som inte har några tidigare kontakter med islam, som inte är kopplade till någon moské, säger Mattias. Det är personer som kommit över en viss typ av material på nätet som de under lång tid läst, konsumerat och kommunicerat kring online och som de slutligen agerar efter.

Vilket i grunden visar sig vara felaktigt. Ett flertal exempel i närtid visar att ett antal moskéer är främsta rekryteringsgrund för i varje fall de svenska IS-terroristerna. I synnerhet den nyligen frigivne Munir Awad kommer från en teologiskt väl skolad miljö. Munir Awads svärmor är Helene Hummasten (Benouda), före detta ordförande för Ibn Rushd. Att Munir Awad skulle vara självradikaliserad med en egen ”hitte-på” tolkning av ultraordodox islam skulle nog Awad och hans familj anse vara en direkt förolämpning. Munir Awad frigavs under julhelgerna efter att ha avtjänat 2/3 delar av ett tolvårigt fängelsestraff för att ha planerat ett terrorattentat mot Jyllandsposten.

Ett annat exempel på Gardells bidrag är den rapport till den turkiska regeringstrogna tankesmedjan SETA som han skrev under 2018. Där lägger han grunden för den uppfattning om strukturell islamofobi i det svenska samhället och staten som Rashid Musa hänvisar till. Denna rapport är att betrakta som ett renodlat beställningsarbete från det turkiska regeringspartiet AKP och det Muslimska Brödraskapet. Trots att Gardell presenteras av SETA som professor och verksam vid Uppsala Universitet för att legitimera kvaliteten i rapporten är det inget som Uppsala Universitet står bakom.

Uppsala Universitets Teologiska instituttion vill inte kännas vid rapporten. På en direkt fråga till institutionen så har inte institutionen någon som helst kunskap om hur den vetenskapliga kvaliteten säkerställts och den skulle då, om Uppsala Universitet stod bakom den, aldrig kunnat publicerats. Gardells engagemang i den av Muslimska Brödraskapet och turkiska AKP kontrollerade tankesmedjan SETA har därmed inte Uppsala Universitet bakom sig.

Även professor Mattias Gardell har låtit sig influeras av Muslimska Brödraskapets “gummispråk”. Tvetydigt och det håller sällan för närmare granskning.

E-post från Uppsala Universitet Teologiska institution där institutionen frånsäger sig allt ansvar för SETA-rapporten. Trots att Mattias Gardell författat rapporten i Uppsala Universitets namn.

 

SETA-rapporten bygger dock vidare på den retoriska bas som Rashid Musa nu allt mer glider in i. Som ordförande för SUM har han sett statsbidragen från MUCF dras in och sedan dess har retoriken hårdnat. Inom ramen för ArA sade Musa så sent som i augusti 2018 att

Integration har blivit en säkerhetsfråga och för att myndigheter ska kunna arbeta med integration som en säkerhetsfråga behövs kunskaper och verktyg att utgå ifrån. Därför har vi nu i Sverige institutioner så som Myndigheten för våldsbejakande extremism, Segerstedtsinstitutet, en ny avdelning om terrorism vid Försvarshögskolan, och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Här arbetar människor som avlönas för att ta fram islamofobisk kunskap som ska leda till praktisk politik och åtgärder riktade mot muslimer.

det bara är en tidsfråga innan vi ser en ny politisk rörelse som ställer sig upp och som börjar kräva sina rättigheter och inte ursäktar sig för vilka de är.

Det är en upptrappning i retoriken och den ligger nära de retoriska uttryck som NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, använder sig av. Samtidigt arbetar andra svenska identitära rörelser med att skapa svenska motståndsnästen på samma sätt som Rashid Musa inom ramen för ArA och även i andra sammanhang pratar om ett Sverige som kolonialiserar förorten. Ett omvänt språk för att legitimera förortskalifatens existens. Musa har inom ramen för sina föreläsningsuppdrag åt SSU drivit på för en separatistisk agenda. Där enklaver i form av förortskalifat  är en logisk konsekvens.

Ibn Rushd-sfären, eller Muslimska Brödraskapet i Sverige, har nu börjat trappa upp nivån i debatten där inte bara Rashid Musa uttrycker sig mer konfrontativt. Denna upptrappning har redan provocerat fram motreaktioner i svenska identitära kretsar.

Var det hela slutar kan vi bara gissa oss till. De identitära svenska kretsarna ser i varje fall ut att till punkt och pricka följa det som professor Elham Manea pekat på. Det enda rimliga sätt att få stopp på upptrappningen är att strypa all statlig eller offentlig finansiering av etnoreligösa identitära forum. De plattformar som Rashid Musa och Mattias Gardell använder sig av för att skapa konflikt.

Som MMRK. Som Ibn Rushd. Som ArA. Som de Muslimska Familjedagarna.

 

 

Redaktörens kommentar:

Detta är egentligen en premiumartikel men jag gjorde bedömningen att innehållet är så pass angeläget för den allmänna förståelsen och folkbildningen att jag låste upp den.

Du får gärna stödja i alla fall genom att bli premiumkund eller genom

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.