När progressiva socialliberaler överger svensk borgerlighet är det ett historielöst beslut

  • Tisdag 15 Jan 2019 2019-01-15
E-post 475

Det talas mycket om att rädda den ”liberala demokratin” i dessa dagar. Men den som lutar sig emot socialistiska partier i den strävan har missförstått något grundligt.

Medan socialism och fascism i princip bara är två olika konkurrerande system för förtryck, så står borgerlighet för sann frihet. Det är bara borgerligheten som har den liberala demokratin i generna.

Den liberala demokratin skapades av de anglosaxiska upplysningstänkarna. Skarpast kommer den till uttryck i den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Kort sagt består den liberala demokratin av 1. okränkbara rättigheter för varje individuell medborgare 2. ett system för att upprätthålla dessa rättigheter mot staten genom oberoende domstolar, och 3. ansvarsutkrävande genom regelbundna fria och hemliga val.

Den svenska socialdemokratin har aldrig varit någon supporter för den liberala demokratin. Tvärtom anser S historiskt att den enda sanna demokratin är det som riksdagens majoritet har bestämt. Om det skulle gå ut över någon individs ”rättighet” så är det aldrig något problem. Det är samma syn på rättsstaten som hos marxister och fascister – makten har alltid rätt.

En annan gren av samma filosofiska träd är den postmoderna genusdoktrinen. Enligt detta tankesätt består samhället av grupper som befinner sig i ständig konkurrens mot varandra. Mönstret känns igen från marxismens klasskamp, men utvecklat till att handla om grupper baserat på kön, ras, etnicitet och religiös tillhörighet. Syftet är att utveckla politiska lösningar som framhäver den påstått förtryckta gruppen på övriga gruppers bekostnad.

Dock är det så att det aldrig går att framhäva en viss grupp, utan att därmed diskriminera de enskilda individer som ingår i andra grupper. Genusdoktrinen innehåller därmed en inbyggd diskriminering redan i sin grundritning, och är på så sätt helt oförenlig med den liberala demokratin på exakt samma sätt som andra gruppbaserade ideologier, som socialism eller fascism.

”Liberal demokrati” som konstruktion är helt oberoende av vilket parti som för stunden styr. Det är ett system som genom maktdelning är byggt för att tåla vilket majoritetsförhållande som helst. Domstolar som står fria från makten är vakthundar, som genom att tillämpa grundläggande rättsstatliga principer skyddar den enskilde från maktens värsta excesser. Detta är den ideologiska grunden till varför t ex EU bryr sig om rättsväsendets självständighet i Polen.

När progressiva socialliberaler överger svensk borgerlighet, och omfamnar socialister i namn och syfte att försvara ”den liberala demokratin”, är det en fullständig aningslöshet och total historielöshet. Framtidens dom kommer att vara hård.

 

Henrik Sundström
Moderaternas #25 i valet till Europaparlamentet

 

Henrik Sundström

Jag vill vara din och svenska folkets röst i EU, ingen annans. Som fri och obunden moderat kan jag föra din talan och vakta de intressen som är viktiga för dig. Ett stort hinder är dock att jag till skillnad från de kandidater som utsetts av partiledningen inte har tillgång till partiets resurser. Det mesta av kampanjen är egenfinansierad, men varje bidrag är välkommet och kommer göra skillnad i chansen att lyckas hela vägen. Jag står upp för dig, hjälper du mig?

Förutom känslan av att få vara med på denna resa, så kommer den som skänker minst 500 kronor till kampanjen få tillträde till en exklusiv Facebook-grupp för donatorer och kampanjarbetare. Du får en direkt kanal till mig och kampanjen.

Bidrag skickas till: Swisha till 0701657125 eller bankkonto SEB 5180 00753 59

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.