Ny regering – nya tag

  • Lördag 19 Jan 2019 2019-01-19
E-post 557

Nu tar vi på Ledarsidorna.se sats mot måndagen. Då presenterar Stefan Löfven sin regeringsdeklaration och sin ministerlista. Ledarsidorna kommer ta nya tag i och med måndagen och på ett sätt så blev regeringsbildningengen jack-pot för medier som står utanför systemet med statsbidrag eller är oberoende av till exempel Schibstedt och Bonnier-koncernerna. Vi fick alla inte bara tre partier att granska, sedan igår är skara utbyggd till fem partier som utgör makten. De senaste tillskotten i form av Centerpartiet och Liberalerna kommer erbjuda ännu fler möjligheter till maktkritisk granskning.

Ledarsidorna.se har redan påbörjat denna granskning och kunnat presentera en sammanställning av många avde band som Centerpartiet har med rasistiska och fascistiska organisationer med en historia som går tillbaka till tiden då Centerpartiet var riksdagens enda öppet antisemitiska parti. Mandatperioden kommer kunna erbjuda ännu djupare granskning av detta parti.

Att det blir rockader i regeringen är redan klart.

  • Alice Bah Kuhnke avgår 
  • Sannolikt även Gustav Fridolin
  • Helene Fritzon har redan avgått

Tre hål skall fyllas samtidigt som en rad ministrar, som till exempel Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi, har underpresterat under mandatperioden.

Bägge sitter dock säkert i regeringen som sådan även om de kan få annat ansvarsområde, lika säkert som den ständigt underpresterande Ibrahim Baylan. Baylan är nationellt samordningsansvarig för situationen på bland annat Järvafältet – ett av alla dessa särskilt utsatta områden. Där situationen gått från illa till värre under hans tid som ansvarig. Regeringen Löfven I satte sannolikt även nytt svenskt rekord  i antalet ministrar med samordningsansvar. Ett mindre lyckat ledarskapsgrepp då problemen med våldsbejakande islamism inte har avtagit nämnvärt.

Dambergs tid som näringsminister har dessutom inte varit lyckosam alls. Dels skandalen kring Transportstyrelsen som i och för sig föll under Anna Johanssons (S) ansvar men han klarade sig undan billigt. Trots att han är departementschef. En annan prestation som han kommer undan med är den SOU, 2018/67, som var tänkt att göra det möjligt för staten att konfiskera mark.

Denna är en av de fina reformer som Vänsterpartiet pressat fram under förra mandatperioden men den hann aldrig bli lag. Vi får förutsätta att Centerpartiet och Liberalerna nu ser till att den går på soptippen. Bland det sista övergångsregeringen gjorde var nämligen att skicka iväg den till Lagrådet trots att detta inte ligger inom den praxis som skall reglera en övergångsregerings verksamhet.

Även om det var Peter Eriksson (MP) som var ansvarig bostadsminister så kommer Mikael Damberg, som var departementschef, undan granskning. Hur den över huvud taget kom till. Och varför den lämnade departementet alls i den första remissrundan. Svaret vet vi redan i och för sig – det var en eftergift till Vänsterpartiet som en fin reform då utredaren var Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Dadgostar skall inte kritiseras då hon agerat helt i enlighet med Vänsterpartiets partiprogram som inte erkänner äganderätten.

De kommande månaderna kommer Ledarsidorna.se ägna åt att granska framtiden för alla de fina reformer som kommit halvvägs genom regeringskansliet eller längre – som står på gränsen att genomföras. 

En annan reform som kommer bevakas är de grundlagsförändringar som förbereds av Morgan Johansson efter en ettårig enmansutredning. Närmare bestämt lagen om utlandsspionage som vilar på SOU 2017:70.

I denna lag, som främst är avsedd för nyhetsrapportering av militära eller polisiära insatser som påverkar Sveriges relation med främmande makt, förbehåller sig staten att sätta in omfattande tvångsåtgärder redan om misstanke finns om att en journalist har för avsikt att skriva en artikel för publicering. Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp.  Föga förvånande är Sida´s remissvar kort och koncist. De har inget att erinra mot lagstiftningen och kan fortsätta med att slussa ekonomiska resurser vidare via Humanitarian Law Sekretariat till rörelser som står Hamas och Muslimska Brödraskapet nära vilket varit ett av de större avslöjanden som ledarsidorna.se gjorde under förra mandatperioden.

Efter Ledarsidorna.se gjort Sveriges samarbetsländer i projektet som avsågs via artiklarna valde samtliga att dra sig ur eller frysa utbetalningarna till Palestinska Myndigheten.  Norge har begärt utbetalade medel tillbaka.

Känslan att lagen är ett beställningsjobb från UD och Sida riktat mot granskande journalister med biståndsfokus kan inte viftas bort hur som helst.

De tvångsmedel som staten kan sätta in mot journalister är

  1. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens telefon
  2. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens datatrafik
  3. Kunna placera en trojan den misstänkte journalistens arbetsredskap
  4. Kunna sätta upp dolda kameror i fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över
  5. Kunna sätta upp dolda mikrofoner fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över

Dessa tvångsmedel kommer vara tillgängliga för åklagare och polis redan vid misstanke om att den enskilde journalisten arbetar på en artikel som bara kanske ska publiceras. Att det kan finnas en misstanke räcker. Vidare föreslås i utredningen att

”Med begreppet främmande sammanslutning avses därmed en gruppering som representerar ett motstående intresse men som inte nödvändigtvis behöver utgöra en främmande makt. För att straffbestämmelsen ska vara tillämplig fordras dock att det är fråga om en aktör som intar en maktposition. Det krävs emellertid inte att grupperingen är organiserad på visst sätt för att den ska falla under begreppet”.

Det innebär att, i fallet med biståndspolitiska beslut som granskas, att alla som har en avvikande uppfattning om den förda biståndspolitiken (som är en del av Sveriges politik för fred och säkerhet) kan falla under allmänt åtal. Det finns även skrivningar om utvidgat straffansvar:

Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar.

Sammanställda öppna uppgifter som presenteras i redaktionell text kan bli straffbara om de sätter Sverige i en ofördelaktig position i förhållande till främmande makt eller mellanstatliga organisationer. Precis som Ledarsidorna.se avslöjande av oegentligheterna i biståndet i samband med avslöjandet av Humanitarian Law Centers egentliga verksamhet. I en förlängning kan skapandet av en annan Sverigebild än den önskade bli straffbart om det kan ledas i bevis att det påverkar relationerna med andra länder.

Utredningen(SOU 2017:70) innehåller dessutom en rad märkligheter. Det saknas bland annat en diskussion om att många av de senaste årens mest omdebatterade journalistiska avslöjanden när det gäller svensk utrikespolitik under den föreslagna lagstiftningen skulle medföra att upphovsmännen fick mångåriga fängelsestraff. Exempelvis skulle med all säkerhet Uppdrag gransknings dokumentär om de svenska Snowden-dokumenten 2013 eller Sveriges Radios avslöjanden om den planerade vapenproduktionen i Saudiarabien 2012 vara illegala under den nya lagen vilket Helsingborgs Dagblad uppmärkssammat.

Ledarsidorna.se kommer ta nya tag i och med dagen och på ett sätt så blev det jack-pot för medier som står utanför systemet med statsbidrag eller är oberoende av till exempel Bonnier-koncernen. Vi fick alla inte bara tre partier att granska, sedan igår är skara utbyggd till fem partier som utgör makten.

De senaste tillskotten i form av Centerpartiet och Liberalerna kommer erbjuda ännu fler möjligheter till maktkritisk granskning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se