Regeringen Löfven II: Naket när resultaten kommer

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Torsdag 17 Jan 2019 2019-01-17
E-post 984

Regeringsbildaren Stefan Löfven visar att gammal är äldst. Socialdemokraterna har 99 års erfarenhet av det politiska spelet som huvudsaklig vinnare sedan regeringen Branting 1920. Vänsterpartets hot om att Socialdemokraterna sitter vid makten på nåder är i praktiken tomt på innehåll samtidigt som de tyngsta av Centerpartiets och Liberalernas reformer ligger så långt bort i mandatperioden att de kan komma att bli verkningslösa. Eller kostsamma. Det sämsta av två världar.

Det är osanolikt att Vänsterpartiet kommer att utlösa sitt hot om misstroendevotum om det riskerar att leda till regeringsskifte. Åtminstone inte om det är långt till valet 2022. Snarare tänker sig sannolikt Sjöstedt en parallell till regeringskrisen 1990 då Vänsterpartiet tillsammans med den borgerliga oppositionen fällde regeringen Carlsson fullt på det klara att samma regering efter bara några veckor kunde tillträda igen med ett justerat program. Vänsterpartiet förfogar heller inte ensamma om de 35 mandat som krävs för att enskilt kunna pressa fram en misstroendeförklaring.

Det tyngst vägande skälet är dock tiden fram till nästa ordinarie val. Allt under tre år kvar är för kort tid för att något parti, Sverigedemokraterna undantagna, skulle vara intresserade av ett regeringsskifte eller ett extraval. Sverige genomförde i samband med valet 1994 en förlängning av mandatperioderna från tre år till fyra just för att tre år ansågs vara en för kort mandatperiod. 

Detta åskådliggörs tydligt i Januariuppgörelsen. De tyngre reformerna skall först utredas och kommer läggas fram som propositioner först 2021 och då träda i kraft först 2022. Även en Alliansregering hade haft trögheten i det parlamentariska systemet att ta hänsyn till. Om det vittnar Alliansen I om.

Alliansen I, perioden 2006-2010, var dels mer samspelta men framför allt väl förberedda. De nyttjade utredningsinstrumentet till sin bristningsgräns genom att hösten efter valet, 2006, tillsätta de snabbutredningar i form av enmansutredningar som riktades in noga som tog fram de propositioner som lades för riksdagen 2007 och kunde träda i kraft 2008. 2009 blev sedan ett år att finjustera lagstiftningen.

Alla regeringar strävar efter att ha de smärtsamma reformerna, som den kritiserade sjukskrivningsreformen eller A-kasseförändringar, som Alliansen I införde, så tidigt som möjligt i en mandatperiod för att väljarna skall vänja sig vid förändringen och glömma bort eventuella försämringar.

Incitamentet för Stefan Löfven att försena alla utrednigar, remisser, lagrådsremisser och propositioner är stort. Löfven sitter med trumf på hand då han utan att Centerpartiet eller Liberalerna har förhandlat till sig en övervakningstjänst i Statsrådsberedningen kan låta sina ministrar och tjänstemännen nyttja den verktygslåda som öppnar upp sig för honom när han valts.

Regeringen Löfven I har en viss erfarenhet hur en regering kan sinka en lagstiftningsprocess. Sverige har fortfarande, trots att Morgan Johansson innehaft justitieministerämbetet i fyra år, inte en terroristlagstiftning som harmonierar med det övriga fria väst. Sverige är sist att impementera FN Säkerhetsråds resolutioner och har lagt sig med låga straffskalor, diffusa bevisrekvisit eller rekvisit som skiljer sig från övriga EU gör att Sverige fortfarnde är att betrakta som den säkraste och mest ekonomiskt gynnsamma staten att driva religiös fundamentalism i.

Januariavtalet innehåller dessutom en tidsinställd bomb. Det angivna reformutrymmet för tilläggsbudgeten i maj uppges till 4,5 miljarder kronor. Av dessa har Miljöpartiet blivit utlovade två för reformer på miljöområdet. Men samtidigt har Sveriges kommuner ett strukturellt underskott på minst 43 miljarder kronor innevarande mandatperiod varav de endast fick med sig fem miljarder kronor för årets behov på tio i och med den budgetreservation från Moderaterna och Kristdemokraterna som blev det statliga ramverket fram till 2020. Det saknas därmed fem miljader. Reformutrymmet är på 4,5 och redan intecknat med två. 

Matematikens lagar gäller även politiken i allmänhet och kommunernas ekonomi i synnerhet. 

Kommunerna kommer, med denna regeringsuppgörelse, behöva säga upp personal och ställa in nödvändiga investeringar i bostadsproduktionen. På toppen kommer även lönekostnader för lärare drivas upp med den lärarbrist som råder vilket äter upp andra budgetposter för kommunerna.

Lägg där till att avtalet innebär en ytterligare uppluckring av migrationspolitiken som mycket väl kan öka antalet anhörigmigranter med 160 000 under mandatperioden om tidigare ratio, två anhöriga per beviljat uppehållstillstånd, kan tillämpas.  Det eftersom gruppen migranter ”alternativt skyddsbehövande” som tidigare inte haft någon möjlighet till familjeåterförening nu får den rättigheten. Denna kategori uppgick 2015-2018 till 80 000 personer.

Alternativt skyddsbehövande ges nu samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Alternativt skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd. Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft. Januariavtalet innebär att en departementspromemoria och proposition tas fram under våren 2019. 

  • Som familj räknas personens make, maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år.
  • Personen måste uppfylla ett försörjningskrav som innebär att man kan försörja sig själv och sin familj. Kravet på inkomst varierar beroende på storlek på familj och boendekostnad.
  • Undantag från försörjningskravet ges till barn under 18 eller flyktingar och alternativt skyddsbehövande som har familjemedlemmar som söker uppehållstillstånd inom tre månader från att man har fått uppehållstillstånd eller inom tre månader från och med när den nya lagen träder i kraft.
  • Uppgörelsen innebär en retroaktiv lagstifning på samma sätt som den amnestiliknande som gäller främst de afghanska unga männen utan asylskäl. 

Liberalernas partiledare Jan Björklund är dock lugn. Han menar att när regeringen Löfven II med stöd av Centerpartiet och Liberalerna börjar leverera resultat så kommer opinionen att svänga.

Med matematikens lagar kommer opinionen sannolikt att svänga. Men inte på det sätt som Jan Björlund kanske räknat med.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se