Snabbavvecklingen av Arbetsförmedlingen kan leda till okontrollerbara konsekvenser

  • Torsdag 31 Jan 2019 2019-01-31
E-post 292

I fyrpartiuppgörelsen har man nu enats om att införa ett nytt arbetsförmedlingssystem. Externa aktörer ska coacha de arbetssökande och Arbetsförmedlingens roll ska begränsas. Till exempel ska myndigheten kontrollera de arbetssökande och de nya externa matchningsaktörerna. Men den empiri vid snabba reformer under tidspress som byggts upp sedan 2011, och Riksrevisionen tittat närmare på inom lagstiftningsarbetet, vittnar om att Centerpartiets stora reform kan innebära historiskt slöseri med resurser.

Arbetsförmedlingen har aviserat att mellan 2000 och 4500 personer kan komma att varslas om uppsägning från myndigheten. Enligt källor till Ekot väntas varslet ligga i det övre spannet av det som tidigare aviserats, vilket Dagens Industri var först att berätta om.

Arbetsförmedlingen Detta har hänt

Arbetsförmedlingen har redan infört ett stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna har också inletts om personalneddragningar. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om i december 2018.

Den nya budgeten innebär att Arbetsförmedlingen måste spara cirka 4 500 miljoner kronor på insatser för arbetslösa under 2019. När det gäller anslaget för personalkostnader måste myndigheten spara 386 miljoner, utöver de besparingar på cirka 500 miljoner som myndigheten redan har planerat för under nästa år. Därutöver minskar personalanslaget med  900 miljoner 2020.

Detta får två tydliga konsekvenser. Dels ett stopp för nya beslut av extratjänster och moderna beredskapsjobb, dels en neddragning av personalen på myndigheten.

De arbetssökande ska själva kunna välja bland de olika aktörerna som kommer få ersättning utifrån hur väl de lyckas med att få ut den arbetslöse i jobb och sysselsättning.

– Fristående aktörer kommer att sköta hela arbetet med matchningen och med stöd och de kommer få ersättning efter resultat. Bara de som satt personer varaktigt i jobb kommer få en ordentlig ersättning och därmed kunna få vara kvar i systemet, säger Martin Ådahl, C, till SR/Ekot.

Förändringsarbetet ska enligt Martin Ådahl påbörjas i år och vara helt genomfört år 2021. Enligt honom ska inga nya statliga utredningar tillsättas för att utreda förslaget.

Det finns ett grundproblem i reformtempot. Att inga nya statliga utredningar skall tillsättas innebär att en rad med perspektiv utelämnas. Den grundkonstruktion som Ådahl öppnar för kan öppna för precis motsatsen. En omfattande handel med människor och mer eller mindre seriösa kontrakt som på ytan ser ut att vara seriösa.

Då Januariavtalet även öppnar för en uppluckrad arbetsrätt öppnar det upp för oanade möjligheter för oseriösa aktörer. Avgörande är formuleringen varaktigt jobb. Med uppluckringen av arbetsrätten och LAS kan det bli en besvärlig situation för en kontrollmyndighet att utvärdera. Risken är stor att den reformerade arbeträtten vattnar ur vad som kan anses varaktigt samt att om prestationsersättning införs måste den betalas ut i rimlig tid. Och vad den rimliga tiden är framgår inte alls. Om förmedlingsföretagen skall få ersättning först när anställningen övergått i en tillsvidareanställning eller eller innan. Och vad som händer om den tidigare arbetslöse blir uppsagd dagen efter att provanställningen övergått i en tillsvidareanställning.

Och redan nu märks avmattningen på arbetsmarknaden av. Framför allt mindre företag inom drift och underhåll av fastigheter märker av en minskad orderingång i delar av landet. Byggsektorn bromsar in med anledning av att investeringsbidragen ströks ur Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation vilket inneburit att flera byggföretag nu stoppat byggstarten på flera projekt. 

Med en vikande ordinarie arbetsmarknad kan även ersättningens storlek kan spela in och öppna upp för anställningar som rapporteras in som att den bedöms som varaktiga. Men där inblandade parter är överens att den skall upphöra eller övergå i en svart anställning efter att ersättningen betalas ut.

Att under stark tidspress reformera en sådan stor myndighet som Arbetsförmedlingen, som tidigare hade en budget på 80 MDR SEK kommer bli vanskligt.

Såväl regeringen Reinfeldt som Löfven fick av Riksrevisionen kraftig kritik för lagstiftningsarbetet kring migrationen för att lagar och reformer var illa beredda. Och även om alla partier tycks mer eller mindre vara överens om att Arbetsförmedlingen måste reformeras är faran stor att Centerpartiets brådska kommer att baktända i en om möjligt ännu sämre fungerande arbetsmarknad inte bara för de som längst ifrån att få ett arbete utan även tillsynsfunktionerna som nu skall organiseras under tidspress.

 

 

Extramaterial: Riksrevisionens rapport om bristerna i lagstiftningsarbetets konsekvenser under regeringen Reinfeldt och Löfven.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se