Socialdemokraternas repressiva mediapolitik kan nu möjliggöras av Liberalerna och Centerpartiet

  • Fredag 11 Jan 2019 2019-01-11
E-post 1200

De närmaste dagarna avgörs det om Stefan Löfven eller Ulf Kristersson blir Sveriges nästa statsminister eller om Sverige ställs inför ett extraval. På måndag nästa vecka ska talmannen Andreas Norlén lägga sitt förslag och på onsdag ska riksdagsledamöterna rösta.  

En uppgörelse i regeringsfrågan ska vara klar mellan S, MP, C, och L, erfar Aftonbladet och TV4. Socialdemokraterna har kallat in sin partistyrelse för möte i dag. Nu måste C och L förankra överenskommelsen i sina respektive partier. Centerpartiets riksdagsgrupp ska enligt Aftonbladet träffas under dagen och i morgon ska partiets förtroenderåd samlas. Även Liberalernas högst beslutande organ ska ta beslut i helgen. 

För Centerpartiet och Liberalerna är den kommande helgen en ödesstund. De dygn de väljer att definiera sin egen identitet och huvudsakliga politiska inriktning. Skulle de välja att stödja Stefan Löfven kommer de, även om de väljer att inte sitta i regeringen, hållas ansvariga för alla de lagförslag som regeringen lägger.

Det ligger i sakens natur. Vare sig Centerpartiet eller Liberalerna kan kosta på sig lyxen att stödja bara lite. Gör de en regeringen Löfven II möjlig så kommer de läggas till last allt det den regeringen gör. Eftersom de gör det möjligt.

Framför allt kommer Liberalerna hållas ansvariga för en fortsatt antisemitisk utrikespolitik. Något som kommer att innebära ett svek mot alla de värderingar som Liberalerna historiskt representerat. Skulle Morgan Johansson göra verklighet av att gå vidare med SOU 2017:70, lagen om utlandsspionage, kommer såväl Centerpartiet som Liberalerna hållas ansvariga för införandet av hemliga tvångsmedel mot journalister.

Denna lag, som även omfattar grundlagsförändringar, baseras på ett rent beställningsarbete från Morgan Johansson och Margot Wallström. Den har inte gått via grundlagsberedningen utan tagits fram i ett rent sidospår genom en ettårsutredning framtagen av Runar Viksten. Viksten tog även fram FRA-lagen och anses vara en av Sveriges ledande experter på repressiv integritetskränkande lagstiftning. 

Om Liberalerna, som påstår sig vara Torgny Segerstedts ideologiska arvtagare, stödja Stefan Löfven och den senare kan lägga fram 2017:70 som proposition är det lika mycket deras ansvar som Stefan Löfvens. Denna lag innebär i korthet att om det finns en misstanke om att en journalist arbetar på en artikel som skulle påverka Sveriges laterala förbindelser, även om den är helt baserad på öppna källor, har staten rätt att göra omfattande ingrepp. I hemlighet.

Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp. 

De tvångsmedel som staten kan sätta in mot journalister är

  1. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens telefon
  2. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens datatrafik
  3. Kunna placera en trojan den misstänkte journalistens arbetsredskap
  4. Kunna sätta upp dolda kameror i fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över
  5. Kunna sätta upp dolda mikrofoner fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över.

Det vill säga, även andra än den journalist som kan avses kan komma att omfattas av tvångsåtgärderna. Som familjer med minderåriga barn som förfogar över samma bostad. Det finns heller inga egentliga begränsningar i placeringen av den tekniska utrustningen varför även den misstänktes nattliga aktiviteter eller badrumsvanor kan komma att dokumenteras av staten som bonusmaterial. I bonusmaterialet kan därmed även dokumentation om intima eller integritetskränkande situationer av sådana som inte omfattas av statens misstankar återfinnas. Oavsett om sedan brott kan styrkas eller inte.

Om uppgifterna stämmer om en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, Liberalerna samt Miljöpartiet om familjeåterförening som är generösare än dagens är korrekta så innebär det inte bara ett nytt Helsingborg med migranter årligen i framtiden. Det innebär i praktiken att vi återvänder till den situation som rådde hösten 2015 för ett antal år framöver. 

Även detta kommer ligga Centerpartiet och Liberalerna till last. Oavsett om de vill de eller inte – bara genom att ha gjort det möjligt är de medansvariga.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se