Stefan Löfven vann makten. Därför är makten viktig för Socialdemokraterna

  • Onsdag 16 Jan 2019 2019-01-16
E-post 699

Vilka ärenden som regeringen ska eller får pröva finns angivet i regeringsformen, som är en av grundlagarna. Regeringen får inte besluta i ärenden som riksdagen har ensamrätt att fatta beslut om, som till exempel lagstiftningsärenden och statsbudgeten. Regeringen får inte heller avgöra frågor som ska prövas av domstol, eller bestämma hur en annan myndighet ska använda sina maktbefogenheter i ett enskilt fall. Rätt utnyttjat kommer Stefan Löfven, nu när det blivit klart att han kommer vara vald statsminister på fredag, ha alla möjligheter att runda alla ingångna avtal med såväl Centerpartiet, Liberalerna som Vänsterpartiet i den mån han känner för det.

Inom ramen för antagen statsbudget har regeringen omfattande befogenheter för ett parti som har vana och erfarenhet av att arbeta med de verktyg som finns tillgängliga.

  • Regleringsbreven som prioriterar varje myndighets prioriteringar inom anslaget för innevarande budgetår
  • Förordningar med instruktioner om vad en myndighet ska göra och vilka regler den ska följa,
  • Tillsätta statliga utredningar och i de direktiv som utfärdas rikta in utredningen i en viss riktning som underlag till en framtida proposition eller regeringsbeslut
  • Prövning av vissa överklaganden av myndigheters beslut och
  • Utnämningar av offentliga tjänster som till exempel domare, ambassadörer, landshövdingar, generaldirektörer för statliga myndigheter, styrelser för statliga bolag och rektorer på universitet och högskolor. Även Vetenskapsrådets nämnder utses av regeringen.

I premiummaterialet kan du ta del av vilka verktyg och hur varje regering kan arbeta både formellt, men framför allt informellt, för att styra tillämpningen av de riksdagsbeslut som fattas och de politiska avtal som sluts.

Genom att inte sitta i en regering som Centerpartiet och Liberalerna säger sig styra den politiska inriktningen på avsäger de sig möjligheterna att försäkra sig att deras ord blir till verklighet.

Väl i Rosenbad, som ordinarie statsminister, öppnar sig en verktygslåda avsevärt mer effektiv än något annat för den som har förstånd och erfarenhet att nyttja den.

Socialdemokraterna visade ånyo sin erfarenhet efter att ha varit centralpunkt i svensk politik i generationer. De vet var makten ligger. De vet vilka verktyg de har tillgång till väl i Rosenbad. De vet även hur att utnyttja dessa verktyg. De har gjort det i 99 år, sedan den första regeringen Branting, och har en oslagbar erfarenhet av hur att nyttja en opolitisk statsförvaltning för sina syften.

Oavsett parlamentarisk sammansättning.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se