Svenska Kraftnäts beslut att mörka information påverkar svenska företags värde och vinst

  • Onsdag 9 Jan 2019 2019-01-09
E-post 1280

Offentliggörandet av en större prishöjning i stamnätet förhalades av Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh, enligt uppgifter till DN. Mejlkonversationer visar att Sandborgh beordrat sin personal att inte gå ut med uppgifterna förrän efter riksdagsvalet i september. Beslutet påverkade sannolikt inte bara valutgången. Det kan inte uteslutas att Ulla Sandborgh genom sitt agerande även påverkade flera av svensk exportindustris företags börskurser. Det senare klassas som de facto ett brott i det finansiella systemet.

– Regeringen har haft som valfråga att elnätspriserna ska sjunka och man ville inte irritera departementet, säger en källa med god insyn.

Som praxis informerar Svenska kraftnät varje år, före augusti månads slut, elbolagen om kommande förändringar av priserna i stamnätet. I höstas handlade det om en relativt stor höjning: i genomsnitt 15 procent för nätbolag och drygt 30 procent för så kallade balansansvariga bolag, till exempel Vattenfall och Eon. En prisändring som framför allt har stor betydelse för industrier som stål- och pappersbruk.

Flera dokument och vittnesmål DN tagit del av visar att Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh plötsligt ville frångå praxis och lämna information om prishöjningen senare, ”efter valet”. Det aktuella fallet lyfter ånyo upp uppgifterna om ”Deep State”. Där aktivistiska tjänstemän agerar för att påverka en politisk opinion. Eller som i detta fall, utfallet av allmänna val.

Det finns utöver detta marknadsekonomiska aspekter i Ulla Sandborghs agerande. Som ytterst ansvarig för Svenska Kraftnät så är hennes beslut marknadspåverkande och i allra högsta grad kurspåverkande börsinformation. Svensk exportindustri är en av de mest elberoende i världen där basindustrin, det vill säga stål-, trävaru- och maskinindustrin svarar för 40 procent av industriproduktionen. Huvuddelen av dessa företag exporterar sina produkter på världsmarknaden och såväl produktionskostnad som vinst är direkt avhängigt av priset på el.

Fördelning svensk industriproduktion. Källa: Ekonomifakta.

 

Höjs priset på el, på grund av höjda nätavgifter, ökar företagens kostnader och vinsten sjunker. Sjunker vinsten sjunker i regel börskursen.

Ulla Sandborg har därmed undanhållit inte bara väljarna viktig information, hon har även agerat på ett sådant sätt att kapitalmarknaden gjort företagsbedömningar på ett ofullständigt underlag. Marknaden räknar med att få information om nätprishöjningar i augusti varje år. Om det inte kommer ny information förutsätter marknadsanalytiker att nätpriset inte justeras i någon riktning och gör därefter bolagsvärderingar efter det. Det vill säga, kalkylerar kostnader, intäkter och vinst med den information de har. Ulla Sandborgh undanhöll därmed finans- och kapitalmarknaden avgörande kurspåverkande information. Utöver att flera företag tvingats göra om sina kalkyler och bemanningsplaner i den elintensiva industrin.

Den politiska aktivismen inom statsförvaltningen är dock inte ny. Tvärtom.

Exemplen är många där 2018 största avslöjande av Ledarsidorna.se var förekomsten av den så kallade 261-listan där opolitiska tjänstemän manade till upprop mot en förändring av politisk ledning på Utrikesdepartementet och där de krävde garantier att departementets värdegrund skulle lämnas orörd. Implicit menade dessa tjänstemän att alla andra regeringar utom en socialdemokratisk kunde garantera rätt värdegrund. Nyheter Idag har vid uppföljning kunnat identifiera att det var opolitiska tjänstemäns ovilja att arbeta med Sverigedemokrater som låg till grund för uppropet och därmed en rädsla att moderater eller kristdemokrater skulle smittas av en oönskad värdegrund.

Bland andra politiska aktivister på generaldirektörsnivå märks MSB generaldirektör Dan Eliasson som i rollen som generaldirektör för Försäkringskassan uttrycke sig att han blev kräkfärdig vid åsynen av Jimmie Åkesson samt tidigare generaldirektören för Migrationsverket, Anders Danielsson, som i Almedalen på Migrationsverkets eget Twitterkonto ifrågasatte alla som kritiserade migrationsvolymerna genom att i överlägsen ton fråga om de fått sämre rödvin i glasen.

Den politiska aktivism som vi sett under de senare åren växa har nu blivit så pass utbredd att det inte bara påverkar opinion och val.Generaldirektör Ulla Sandborghs politiska agerande har påverkat värderingarna av svenska exportföretag på ett sådant sätt att hade Svenska Kraftnät varit börsnoterat hade bolaget sannolikt riskerat avnotering på grund av att de undanhållit kurspåverkande information.

 

 

Stöd fri media. Antingen som prenumerant på Ledarsidorna eller annan oberoende media. Eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se