Svenska väljare oroar sig för politisk extremism och terrordåd – Löser det hela med klimatångest

  • Tisdag 1 Jan 2019 2019-01-01
E-post 1167

Så inleddes 2019. Det politiska året kommer med en sannolikhet gränsande till visshet präglas av oro och polarisering. Inte bara i Europa utan i allra högsta grad i Sverige. I en inte så uppmärksammad opinionsundersökning i Politico sticker Sverige ut på ett i många perspektiv oroande sätt. I undersökningen står det klart hur starkt de stora medieaktörernas inflytande är i opinionen. Det de stora mediehusen rapporterar om blir valfrågor. Oavsett vad väljarna själva bär på för oro.

Politico har genomfört en opinionsundersökning inför EU-valåret 2019 bland europeiska väljare. Respondenterna har dels fått svara på vilken EU-valfråga de anser vara viktigast men även vad de oroar sig mest för eller anser vara den mest angelägna frågan. I övriga Europa korrelerar svaren men i Sverige så uppträder en anomali som inte kan förklaras på annat sätt att svenska väljare som huvudregel låter sig påverkas av vilka nyheter som de större medieaktörerna prioriterar på nyhetsplats.

POLITICO

Politico är ett amerikanskt politiskt mediehus. Dess nyhetsrapportering täcker främst det som sker i Washington, D.C och omfattar amerikanska kongressen, presidentskapet, de politiska lobbyorganisationerna samt övrig media.

I september 2014 bildade Politico ett joint venture med tyska utgivaren Axel Springer för att lansera sin europeiska utgåva, baserad i Bryssel. Tidigare Wall Street Journal redaktör Matthew Kaminski är chefredaktör för den europeiska utgåvan

Hela 30 procent av den svenska väljarkåren uppges anse att miljöfrågan är den absolut viktigaste EU-valfrågan enligt Politico samt 21 procent att mänskliga rättigheter är det. Det skall jämföras med ett land som Tyskland där migration är den viktigaste frågan, som samlar 22 procent och terrorism som i sin tur samlar 10 procent av väljarnas prioritering av den viktigaste frågan.

I Tyskland korrelerar svaren på vad väljarna säger vara den viktigaste valfrågan bättre med vad de själva bedömer vara EU:s största problem den närmaste framtiden. Den tyska väljaren är mer orolig för politisk extremism (50 procent anger detta som prioriterad fråga) och terrorattentat (44 procent) och mindre oroad för en naturkatastrof (27 procent). De två första går att härleda till migrationens följdverkningar vilket slår igenom i väljarnas prioritering av viktigaste fråga i valet, migrationen.

I Sverige ser det helt annorlunda ut. Trots att den svenske väljaren kanske är ännu mer oroad för terrorism och politisk extremism än tysken. Den svenske väljaren anser att politisk extremism (65 procent) och terrorism (44 procent, samma som tyska väljare) vara ett stort problem och risken för naturkatastrof bland de minsta hoten med 26 procent. Trots det landar svensken i att klimatångesten är värre än engagemanget i de anspänningar som det senaste decenniets migration utgör och det ökade terrorhot som kan härledas till detta medfört. Tyska väljare visar sig på ett helt annat sätt, mer logiskt, koppla ihop frågorna genom att anse att kampen mot terrorism samt migrationsfrågorna är de viktigaste.

Kortfattat skulle det kunna uttryckas som att svensken upplever på ett personligt plan att frågor som politisk extremism och ökat terrorhot löses med att vi engagerar oss i vår klimatångest medan övriga europeiska väljare landar i slutsatsen att de frågorna, terrorsim och politisk extremism, löses bäst med att ta tag i migrationsfrågor och ekonomisk tillväxt.

Hur svenska väljare landat i den slutsatsen kan det finnas en förklaringsmodell till. Vid granskning av hur ett ganska typiskt nyhetsflöde ser ut skiljer sig dessa i grunden. Där Tyskland och andra länder rapporterar om terrorism, ökade politiska spänningar, ekonomisk tillväxt korrelerar väljarnas oro och den politiska prioriteringen bättre än i Sverige. Svensk media har konsekvent lyft upp klimatfrågorna högt upp på löpsedlarna. Såväl som på nyhets och ledarplats som på kultursidorna.

Vilket satt ett avtryck i vad sedan väljarna tror är den viktigaste valfrågan. Inte vad deras egen oro är.

 

Den svenske väljaren är i allra högsta grad en produkt av medias val av frågor.

Trots att den svenske väljaren på ett personligt plan anser att terrorism och politisk extremism vara ett större problem än naturkatastrofer som en följd av klimatpåverkan väljer svensken att fokusera sin uppmärksamhet på miljöfrågorna och sin klimatångest. Som ytterst trummats in av de dominerande mediehusen.

Den svenske väljaren. Inte som andra. 

 

Stöd Ledarsidorna.se. Vi har inte klimatångest.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.