Ulf Bjereld driver opinion för Vladimir Putins och Moskvas agenda – ett mönster med lång tradition

  • Fredag 4 Jan 2019 2019-01-04
E-post 695

Samtliga ordförandena för Socialdemokraternsas sidoorganisationer skrev häromdagen en debattartikel i SvD om att Sverige nu måste skriva under den konvention om ett globalt kärnvapenförbud som avhandlats i FN:s generalförsamling. Sverige har än så länge röstat för konventionen men inte skrivit under den. Socialdemokraternas sidoorganisationer faller med utspelet och retoriken tillbaka in i ett samarbete, som har långa traditioner, med kommunistregimer och andra totalitära stater.

Vi kan inte räkna med att någon av kärnvapenstaterna kommer att agera för att kärnvapnen ska avskaffas, vissa kommer att agera aktivt för att så inte sker. Därför är det av stor betydelse att länder som Sverige går före. Många stater som tvekar kring sitt eget agerande sneglar med förväntan på hur Sverige kommer att ta ställning skriver författarna.

Författarna bygger sin artikel på en skuggutredning, gjord av Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, i väntan på den ordinarie utredningen. Utredningen av läkare mot kärnvapen slår fast att det inte finns några egentliga juridiska hinder för Sverige att skriva under konventionen menar författarna. Konventionen har tidigare förorsakat en spricka i regeringen där Peter Hultqvist vill avstå, med hänvisning till det strategiska samarbetet med USA, medan Margot Wallström vill skriva under och ratificera. Konventionen är idag ”under utredning”.

Ulf Bjereld, som är en av undertecknarna, et al menar att USA och Natos påtryckningar om att inte skriva på är mer skrammel inför ett undertecknande än det innebär faktiska repressalier eller andra konsekvenser efter det att man godkänt konventionen samt att 

Socialdemokraterna, vårt parti, även fortsättningsvis hedrar den tradition av fred- och nedrustningspolitik som vi haft sedan Alva Myrdal, Inga Thorsson och Olof Palme till Margot Wallströms utrikesdepartement och våra dagar. Denna konvention bör inte vare något undantag i den traditionen, och vi hoppas att 2019 blir det år då Sverige tar nästa steg mot en värld fri från kärnvapen.

Att Ulf Bjereld är drivande i detta bör inte komma som någon överraskning. Inte heller vad som sker parallellt.

Samtliga krav på kärnvapenstopp eller allmän opinionsbildning om ett globalt kärnvapenförbud kan historiskt alla spåras till Moskva. För varje sådan kampanj har Sovjetunionen, idag Ryssland, tagit tillfället i akt att öka sin kärnvapenarsenal under den tiden som opinonsbildare med kommunistiskt ursprung riktat sin kritik mot de demokratier som har kärnvapen. Ulf Bjereld kritiserar sällan Ryssland eller Kina i sin opinionsbildning utan udden är konsekvent riktad mot demokratiska stater som går att påverka.

Ulf Bjereld

Ulf Bjereld presenteras för allmänheten genom sina kontakter på SVT och SvD som politisk analytiker, vad som sällan nämns är att han är en del av regeringskretsen och företräder en mycket aktivistisk del av socialdemokratin. Bjereld, idag socialdemokrat, började sin bana i KPML (r).

Bjereld var tidigare ett av Ship to Gaza tyngsta frontnamn. Ship to Gaza har band till Hamas via den turkiska samarbetspartnern och den terrorklassade organisationen IHH vilket är känt sedan tidigare. 

Bjereld är utöver detta

  • Professor vid Göteborgs Universitet
  • Ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
  • Adjungerad i Socialdemokraternas Verkställande Utskott
  • Ordförande i nämnden för samhällskunskap och humaniora hos Vetenskapsrådet som fördelar de statliga forskningsanslagen inom området (c.a 300 MSEK per år)
  • Regeringens tidigare utredare av statbidragen till trossamfunden
  • Ledamot av Göteborgs domkapitel som bland annat fattar beslut om avkragning av präster.

Kina har, i relativa tal, dock väsentligt färre kärnvapenstridsspetsar. Mellan USA och Ryssland väger det idag jämt med runt 6 000 stridsspetsar var men då kärnvapen är i relativa termer billigt att utveckla har Vladimir Putin vid ett flertal tillfällen låtit meddela att Ryssland 2020 kommer ta två nya system i bruk. Dels ett system med undervattensdrönare, obemannade plattformar för avfryande av kärnvapenmissiler, dels ett nytt supersoniskt system med global räckvidd.

Mönstret är inte nytt utan följer Sovjetunionens tidigare strategi. I skuggan av antikärnvapenrörelsen passar diktaturer och totalitära stater på att upprusta sina arsenaler då rörelserna främst försöker få demokratier som USA, Frankrike och Storbrittanien att lägga ner sina program.

Margot Wallström och Ulf Bjereld faller in i det kända beteendemönster som alltid skyddat totalitära stater som Rysslands kärnvapenutveckling. En taktik som har anor tillbaka till perioden 1968-1971 som innebar att Pierre Schori, Jan Eliasson och andra ur Olof Palmes entourage kunde börja påverka och sedan dominera svensk eftergiftspolitik mot det kommunistiska DDR, Sovjetunionen och övriga östblocket.

Denna tradition har en lång historia som idag delvis är sammanställd av Bo Theutenberg i hans dagböcker från UD. Du kan endast köpa dagböckerna via Bo Theutenbergs hemsida. Antingen som paket eller dagböckerna var för sig.

För Ledarsidorna.se läsare presenteras ett utdrag om hur bland annat KGB kom att infiltrera och styra ett av de initiativ till kärnvapenförbud som kom att nyttjas av Sovjetunionen för en omfattande upprustning. Och de namn som dök upp då är fortfarande i allra högsta grad aktiva genom vasaller som Ulf Bjereld och Margot Wallström.

Lärjungarna som idag klivit in i sina läromästares roller. Roller, retorik, timing och mönster som Sverige är väl bekant med.

 

 

Detta är en olåst artikel då det finns ett allmänt nyhetsvärde i att ta del av källmaterialet. Nyhetsvärdet ligger i att uppmärksamma läsare på att ingenting har förändrats i egentlig mening sedan det kalla krigets dagar. De kommunistiskt övertygade opinionsbildarna löper fortfarande Moskvas ärenden.

Du kan alltid stödja redaktionen genom att bli prenumerant eller som engångsgivare via

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.