Utnämningen av statssekreterare klar – Löfven II politik klarnar

  • Onsdag 23 Jan 2019 2019-01-23
E-post 463

Inför morgondagens regeringssammanträde förbereds i regeringskansliet en rad med ärenden. Regeringen har redan haft ett kortare sammanträde för att bemanna staberna. Igår utsågs statssekreterare till samtliga statsråd och ur den presentationen kan utläsas ett antal trender. 

Statsministern har valt att stabilisera kretsen i hans direkta närhet med Nils Vikmång som sin absolut närmaste medarbetare. Vikmång har en lång erfarenhet från regeringskansliet som statssekreterare till först Ibrahim Baylan för att i mitten av förra mandatperioden flyttas till Statsministern efter att Emma Lennartsson fått avsked i samband med DN:s avslöjanden om situationen på Transportstyrelsen. Det finns tecken på att inflytandet från Stockholms Arbetarekommun blir något lägre under Löfven II i statsministerns omedelbara närhet än förra mandatperioden.

Statssekreterare

Statssekreterare är sedan år 1629 en titel som har använts för befattningshavare i den högsta statsförvaltningen

I dag är statssekreterare titeln för den eller de högsta chefstjänstemännen i departementen (inom utrikesdepartementet kallas statssekreteraren hos utrikesministern för kabinettssekreterare). Idag är statssekreterarna politiskt tillsatta, men tidigare var statssekreterarna i stor utsträckning opolitiska.

Statssekreteraren utgör länken mellan ministern och de opolitiska chefstjänstemännen och svarar för selektering och prioritering samt inriktning av stabens arbete i enlighet med ministerns önskemål.

Försvarsminister Peter Hultqvist fortsätter med att rekrytera statssekreterare ur försvarssektorn med Jan-Olof Lind. Lind kommer närmast från tjänsten som generaldirektör för FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, men har en bakgrund även i Finansdepartementet och Exportkreditnämnden. Utnämningen indikerar ett fokus på försvarmaterielutveckling och försvarsmaterielexport samt samarbeten med andra prioriterade partnerländer som USA.

Med Lind som statssekreterare ökar klyftan och spänningarna mellan Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet då Lind har en historia som väsentligt mer vänligt inställd till såväl USA som Saudiarabien än UD:s politiska ledning. Försvarsmaterielsamarbete kommer prägla de kommande åren och vara avgörande för svensk försvarsförmåga.

I SB/SAM, Statsrådsberedningens Samordningskansli, slår dock aktivismen igenom med utnämningen av Maria Ferm, MP, som den ena av två statssekreterare och hos kutlurminister Amanda Lind började igår Helene Öberg. Helene Öberg är Gustav Fridolins tidigare statssekreterare vilket kan borga för att Lind tillförs rutin i regeringsarbetet från sin första arbetsdag. Men samtidigt är Öberg historia minst lika intressant som Linds egen. Öberg kommer tidigare från UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, ett nätverk som Ledarsidorna.se beskrivit tidigare.

UNF är bland annat sponsorer till de Muslimska Familjedagarna. De Muslimska Familjedagarna är att beteckna som Muslimska Brödraskapets årliga konferens i Sverige där de historiskt låtit bjuda in såväl antisemiter som predikanter som predikar jihad och införandet av sharialagstiftning.

UNF är en del av IOGT/NTO eller nykterhetsrörelsen. Denna har förändrats de senaste tio-tjugo åren. Den tidigare avskedade miljöministern Mehmet Kaplan var IOGT NTO:s ordförande i Stockholms län i början på 90-talet. Kaplan figurerar även i rullorna så sent som 2006-2011 och rörelsen är en vikig bas för Muslimska Brödraskapet i Sverige att dra lärdomar ur hur en folkrörelseorganisation byggs upp i Sverige. 

Genom sitt engagemang i IOGT NTO lärde sig Kaplan föreningslivet samt hur statlig finansiering av organisationer bedrevs. Han lärde sig att bygga nätverk med olika grupper och var även ordförande för Sveriges Unga Muslimer i början på 2000-talet som var arrangör på Muslimska Familjedagarna. Han grundade även SMFR  (Sveriges Muslimer för Fred och rättvisa) 2008 tillsammans med Yasri Khan som gjort sig känd för att vägra ta kvinnor i hand. 

I UNF förbundsstyrelse idag sitter bl.a Semanur Taskin, känd hijab och könsapartheidaktivist. Hon har tidigare arbetat för SMFR, den organisation som Mehmet Kaplan och Yasri Khan grundade 2008.

Vartefter regeringen nu växer med nya medarbetare blir inriktningen tydlig. Sverige har aldrig på kulturområdet haft en så aktivistisk regering som nu. Med en stab som talar om för oss att även om Mehmet Kaplan, Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke lämnat regeringen så kommer den inslagna vägen på kulturområdet inte förändras nämnvärt. 

Tvärtom kommer det sannolikt innebära att Muslimska Brödraskapet får ännu större inflytande på den förda kulturpolitiken samt att Mehmet Kaplan aldrig lämnade Rosenbad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.