Ann-Sofie Hermansson utmanade hela Ibn Rushd och den socialdemokratiska partiledningen

  • Söndag 17 Feb 2019 2019-02-17
E-post 2511

Från sidan, och oombedd, markerar Omar Mustafa, förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rush  i den politiska striden i Göteborg sin och Ibn Rushd position. Markeringen sker med krav på uteslutning av vad han anser antimuslimska partiföreträdare.

Det är inte alls orimligt att anta att udden är riktad mot Socialdemokraterna av fler skäl från Omar Mustafa och Ibn Rushd sida. Motivet är försvar av inflytande och tillgång till mångmiljonbelopp av skattemedel.

Markeringen från i fredags är tydlig med krav på att Ann-Sofie Hermansson skall bort. Och alla som eventuellt stödjer Hermansson.

Att det är Hermansson som åsyftas råder det inget tvivel om. För det första finns det inte något parti som för närvarande är aktuellt i media med kritik mot radikal islamism än Socialdemokraterna. För det andra är studieförbundets Ibn Rushd ordförande, Zana Muhammad inte bara Omar Mustafas formelle överordnade.

Zana Muhammad är även anställd som verksamhetsledare i Göteborgs Stad vid integrationscentrum. Det är ingen hemlighet att studieförbundet Ibn Rushd har motsatt sig Göteborgs motstånd till filmen Burka Songs 2.0. Det ligger i Zana Muhammads intresse som ordförande för studieförbundet Ibn Rushd att Ann-Sofie Hermansson får avsked samtidigt som han i sin roll som verksamhetsledare och tjänsteman förutsätts vara lojal gentemot de politiska beslut som staden fattar. Zana Muhammad har aktivt valt att vara mer lojal med sitt fritidsuppdrag, förbundsordförande för Ibn Rushd, än i relation med sin uppdragsgivares fattade politiska beslut.

Hermansson menade att Göteborgs Stads värdegrund finns det ingen plats för extremister” samt att Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi i sina roller som talespersoner för MMRK, Muslimska mänskliga rättighetskommittén “försvarat terrorister”. 

Som grund har Hermansson bland annat hänvisat till medieuppgifter som gör gällande att den organisation de båda företräder bjudit in dömda terrorister till sina aktiviteter under 2010. MMRK är den organisation inom det muslimska civilsamhället som tydligast tagit ställning för Munir Awad. Munir Awad dömdes tidigare till 12 års fängelse för förberedelse till terrorbrott mot Jyllandsposten och frigavs dagarna efter jul 2018 efter 2/3 av verkställighetstiden. Munir Awad är svärson till Helena Hummasten Benouda som i sin tur är en av Zana Muhammeds föregångare på posten som ordförande till Ibn Rushd.

Det är ur detta perspektiv som Omar Mustafas implicit formulerade vapenskrammel och explicit formulerade krav mot Socialdemokraterna skall ses. Hermansson har utmanat mäktiga krafter i form av Ibn Rushd-sfären. En sfär som inte bara ägnar sig åt folkbildning och att arrangera Muslimska Familjedagarna där internationellt kända jihadistpredikanter bjuds in återkommande. Verksamheten är större än så.

Att Omar Mustafa och denna sfär har inflytande och makt i Socialdemokraterna är ingen nyhet. Inte bara har han haft fri tillgång till den förre kulturminister Alice Bah Kuhnkes tid, Mustafa har även kunnat delta med full diplomatisk status i UD:s handelsdelegationer. Trots att kopplingen mellan bilaterala handelsavtal och religion är mycket svag.

Mer läsning: Religiös diplomati – en officiel svensk utrikespolitik.

Omar Mustafa är utöver förbundsrektor vid Ibn Rushd även vice ordförande i Svenska Islamic Relief. Denna del av Muslimska Brödraskapet utgör en icke obetydlig del av mottagare av svenska skattemedel för sitt biståndsarbete. 

För år två i Islamic Relief Sveriges humanitära stöd för perioden 2017-2019 fick organisationen i ett tilläggsbeslut 115,8 MSEK, för att ta ett exempel, för vidareförmedling till Islamic Reliefs internationella organisation enligt en tilläggsansökan. Av dessa stannade 5,56 MSEK i Sverige för administration etc.

Den strid mellan Anna Johannsons identitetspolitiska socialdemokratiska apologetiska linje och Ann-Sofie Hermanssons mer jordnära industriella linje döljer något mycket större även om det från Hermanssons sida från början är ett uppriktigt motstånd mot hederskultur och islamism. Det är mycket större än så, annars hade inte Omar Mustafa visat tänderna.

Det är i realiteten en kamp om inflytande och om resurser som ytterst finansieras med mångmiljonbelopp av svenska skattemedel.

Mer läsning: Stefan Löfven medveten från början om maktkampen – valde att vara passiv

 

Edit kl 05:45:

Anders Lindberg, Aftonbladet Ledarredaktör, menar att alla dessa de facto-kopplingar och effekter av dubbla roller endast är konspirationsteorier utan grund. Han kan inte i sak bemöta en enda uppgift  i till exempel kartläggningar som denna artikel utgör utan viftar undan det med att det endast är en konspiration.

En känd härskarteknik inte bara från Lindberg utan hela Ibn Rushd-sfären.

Slut edit.

 

Redaktörens kommentar:

Hermansson skriver nu in sig i något som kan liknas vid “Hall of Fame” bredvid storheter som Hanna Gadban, Nalin Pekgul, Sara Mohammad, Amineh Kakabaveh och Soheila Fors. Alla kvinnor som tagit strid för kvinnor som saknar röst och kraft.

De har alla utmanat inte bara hederskulturens utövare utan även islamister och islamisternas stödtrupper och hederskultursförnekare.  Samtliga dessa kvinnor, och många fler, har dessvärre tvingats betala ett pris. Men samtliga dessa utrikesfödda kvinnor står samtidigt kvar och visar väsentligt mer “cojones” än de flesta svenska kvinnor och män jag känner.

Hermansson utgör ett välkommet undantag i en annars grå och foglig massa.

Vi kan fundera något på detta och om vi själva kan ha något ansvar eller om vi själva kan göra något. 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se