Bonniers förvärv av Mittmedia: Bonnier blir medias enskilt största bidragsmottagare av statligt stöd

Göran Greider. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 9 Feb 2019 2019-02-09
E-post 760

Bonnier News och Amedia köper Mittmedia, det skriver Bonnier News vd Anders Eriksson i ett internt meddelande till sin personal. Affären förutsätter dock ett godkännande från Konkurrensverket. Förutom att Bonnier nu kontrollerar mer än en tredjedel av nyhetsbyrån TT blir Bonnier största enskilda mottagare av skattemedel riktat till media med 17 procent av allt utbetalt skattefinansierat driftstöd.

Bonnier har därmed vunnit budstriden mot norska Polaris, som ägs av Schibsted, som i sin tur äger SvD och Aftonbladet på den svenska mediemarknaden rapporterar Medievärlden.

Förvärvet innebär att Mittmedia blir en del av det affärsområde som också Bonnierägda Medievärlden, Dagens Nyheter, Expressen och flera andra tidningar ingår i. Mittmedia är en av Sveriges ledande lokala mediekoncerner med 28 dagstidningar samt ett antal gratistidningar. 

Med förvärvet, som väntar på ett godkännande följer även att Bonnierkoncernen stärker sitt grepp om nyhetsbyrån TT. Bonnierkoncernen kommer från och med att förvärvet godkänts kontrollera mer än en tredjedel av aktierna. Något som även kommer som en följdeffekt är att Bonnierkoncernen över natt blir största bidragsmottagare av presstödet.

Bonnierkoncernen har tidigare officiellt satt en ära att inte vara beroende av skattefinansierade bidrag för sin verksamhet. Detta påstående, ofta framfört av Bonnierkonernen själva, stämmer inte. Bidragsstödet har historikst istället betalas ut som riktade projektmedel från bland annat Vinnova. Dagens Medicin, en av koncernens tidningar, erhöll till exempel 515 000 kronor 2015 från Vinnova. Ett annat exempel på riktat stöd var Vinnovas satsning på Faktakollen inför valet 2018 där Bonnier fick vara med och dela på 13,5 miljoner kronor tillsammans med Scibstedt, NTM och Public Service. 

Bonnierkoncernen tar nu ett fastare grepp om såväl lokal- som rikstäckande opinonsbildning med Dalademokratens Göran Greider och Hela Hälsinglands Patrik Oksanen och dessutom om statsbidragen och det statliga stödet som betalas ut mer eller mindre öppet.

Inför 2019 fördelar Mediestödsnämnden totalt 389 413 050 kronor i driftsstöd. Av dessa får Mittmedias varumärken

  • Arbetarbladet 20 043 100 SEK i driftstöd (prognos 2019) samt 335 669 SEK i distributionsstöd (2018)
  • Dalademokraten 13 844 600 SEK i driftstöd (prognos 2019) samt 176 112 SEK i distributionsstöd (2018)
  • LT Södertälje 16 119 400 SEK i driftstöd (prognos 2019) samt 199 812 SEK i distributionsstöd (2018)
  • LT Östersund 13 433 200 SEK i driftstöd (prognos 2019) samt 158 656 SEK i distributionsstöd (2018).

Av det totala presstödet som staten betalar ut erhåller Bonnier från och med förvärvet totalt 63 440 300 SEK eller knappt 17 procent av allt utbetalt statligt driftstöd och gör därmed Bonnierkoncernen den enskilt störste skattebidragstagaren inom mediasektorn.

Som jämförelse får Schibstedtägda Svenska Dagbladet preliminärt 40 000 000 i driftstöd för 2019. Det skall sättas i relation till Svenska Dagbladets vinst som 2017 uppgick till 24 756 000 SEK. Hela Svenska Dagbladets vinst utgjordes därmed av skattefinansierade bidrag trots att merparten av de publicerade artiklarna ligger bakom betalväggar. Svenska skattemedel som slussades vidare till de norska ägarna Schibstedt.

Dilemmat med mediemarknaden illustreras bäst med Dalademokraten och dess stora affischnamn Göran Greider. Greider rör sig obehindrat över samtliga stora riksredaktioner och är en väl sedd expert inte bara på Dalademokraten utan även i Aftonbladet, i Sveriges Radio och Sveriges Television. Greider avlönas i praktiken med skattemedel tagna ur det skattefinansierade driftsstödet.

Driftsstödet är utformat för att skydda den redan etablerade mediemarknaden. Nya mediaaktörer är av olika skäl, genom tekniska konstruktioner i anslagsutformningen, förhindrade eller utestängda från statsbidragen.

Ledarsidorna.se har i regel tre gånger fler läsare per dag än DalaDemokraten enligt statistik från Alexa.com. Alexa tar sin trafikdata från bland annat Google Analytics, Facebook och Twitter. Om Dalademokratens trafikdata  ställs bredvid Ledarsidorna.se är Ledarsidorna.se avsevärt mycket större än Dalademokraten på samtliga mätpunkter som till exempel antal sidvisningar, unika läsare, lästa artiklar, tid på hemsidan, antal lästa artiklar per besök etc. förutom på två:

Dalademokraten har fler betalande prenumeranter, som i grunden baseras på pappersformatet, samt att Dalademokraten erhåller bidrag som Ledarsidorna, och för den delen alla andra nya media, inte ens är berättigade att söka.

För Bonnierkoncernen är förvärvet av Mittmedia sannolikt en lika god som strategisk affär. Bonnier stärker sitt grepp om inte bara mediemarknaden, där de tidigare nu står som ägare till all branchpress som både Medievärlden och Resumé, utan  kommer nu att stå som största ägare till nyhetsbyrån TT.

Med förvärvet av Mittmedia följer även starka varumärken som Göran Greider som med sin närvaro i Public Service och konkurrenten Aftonbladet kan dominera den politiska debatten och kanske viktigast av allt; Bonnier får nu 17 procent av allt utbetalt skattefinansierat driftsstöd till media och Bonnierkoncernen blir därmed största enskilda bidragsmottagare i Mediasverige. Oavsett om det är dolda bidrag, som genom Vinnova, eller det mer öppna som från Mediestödsnämnden.

Hur Konkurrensverket kommer se på förvärvet är okänt men Bonnier News verkställande direktör Anders Eriksson är inte orolig då det enligt hans bedömning inte finns något överlapp i affären. En korrekt bedöming. 

Det som förvärvet kommer resultera i är en i praktiken total dominans av Bonnier på den svenska marknaden för nyheter och opinionsbildning ner på lokalnivå samt att Bonnier nu tar ett fast grepp om statsbidragen till media. En marknadsposition både redaktionellt och finansiellt där nu Bonnier väver in hela sin affär ytterligare med statens intressen.

 

 

 

Kommentar:

Ledarsidorna.se och annan ny media är exkluderade från att söka statligt stöd i den omfattning som Bonnierkoncernen har tillgång till. Det statliga driftsstödet till media är utformat för att skydda redan etablerad medias marknadspositioner samt opinionsbildare som Göran Greider m.fl.

Bli gärna prenumerant eller engångsdonator

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se