Därför har Sverige Europas lägsta ambition att lagföra IS-terrorister

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 26 Feb 2019 2019-02-26
E-post 3412

Samtidigt som runt 150 svenska IS terrorister har återvänt till Sverige, varav endast ett fåtal har kunnat utredas och sedan dömas, menar inrikesminister Mikael Damberg (S) i en intervju i TV4 att regeringen Löfven nu gör framsteg på lagstiftningsområdet genom att kriminalisera samröre med terroristorganisationer. Tempot och den politiska viljan är dock den lägsta i Europa sedan snart ett decennium.

Damberg pekar i intervjun på att regeringen har låtit göra detta i flera omgångar. Först blev terroristhandlingar kriminalilserade för att därefetr utvidagdas till resor och finansiering till att i en odefinierad framtid lagstifta om att allt samröre kommer vara kriminaliserat.

Problemet med Sveriges svaga lagstiftning är att förstärkningarna nu kommer för sent och straffskalorna fortfarande är låga. Det är inte heller Sverige som är motor i processen. Skärpningarna kommer först efter att omvärlden satt press på Sverige för att ha en alltför disparat lagstiftning med stora hål i lagrummen och i allt väsentligt lägre straffskalor. I bland annat Norge, Danmark och Storbrittannien har det sedan lång tid tillbaka varit kriminaliserat att vara en del av till exempel IS eller annan motsvarande organisation. Den lagstiftning som Damberg nu utlovar kommer inte kunna införas med någon form av retroaktivitet. De IS-deltagare eller stödjare som idag sitter i kurdiska läger kan därmed inte dömas för deltagande av en svensk domstol. Endast för de brott de begått i enlighet med annan äldre lagstiftning.

Skälet till att Sverige har den svagaste lagstiftningen går tillbaka till perioden 2010-2014. Beatrice Ask (M) var då justitieminister och tog inga initiativ alls för att införa motsvarande lagstiftning som övriga EU införde i snabb takt. Under denna mandatperiod togs bara ett initiativ. Centerpartiets Staffan Danielsson som tillsammans med Edward Nordén, numera Medborgerlig Samling, författade Motion 2013/14 JU410, “Straff för att delta i terroraktiviteter”. Denna motion avslogs av riksdagen efter behandling i Justitieutskottet. Ordförande i justitieutskottet vid den tiden var dagens justitieminister Morgan Johansson, S, som i samarbete med bland annat Maria Ferm, MP, såg till att motionen hamnade i papperskorgen.

Dagens brister går med andra ord att härleda till tre personer. Moderaternas Beatrice Ask, socialdemokraternas Morgan Johansson samt miljöpartiets Maria Ferm. Kanske inte minst den sistnämnda.

Maria Ferm och den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan som bägge under perioden 2010-2014 satt i justitieutskottet ansåg att stöd till en terrororganisation som IS var ett åsiktsbrott som inte kan förbjudas i vare sig europeisk eller svensk rättstillämpning. Det var för dessa inte svårt att få gehör för sin grundsyn inom Socialdemokraterna. En alltför långtgående antiterrorlagstiftning skulle omöjliggjort stödet som går från bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet till Hamas-allierade organiastioner via Ship to Gaza eller via den etnofascistiska turkiska samarbetspartnern IHH. Hamas är av EU och USA klassat som terrororganisation.

Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer, SUM, och tidigare styrelseledamot i föreningen Hjärta som är en del av Tro och Solidaritet, är det kanske mest frispråkiga exemplet. Musa menade att de som åker till Syrien inte är extremister på något sätt, utan att de bara åker dit för att hjälpa till. Ett annat exempel var när han uttalade sig angående svenskar som åkte ned till Somalia för att strida för al-Shabab:

”Det är inte konstigare att de valde att göra detta än att svenska unga män och kvinnor väljer att bli soldater i Afghanistan.”

Miljöpartiet motionerade öppet i motion 2011/12 Ju399 motiven till en uppmjukad syn på repressiv lagstiftning mot stödet till terrorism. De ansåg 2011 att detta var en form av åsiktsbrott som inte kan straffbeläggas och ville att Sverige skulle verka för en annan definition av terrorism på EU-nivå. Detta synsätt blev mer offentligt i Almedalen 2014 då den ene av motionärerna, Mehmet Kaplan, ville förminska de svenska resande jihadisterna till att vara “engagerade ungdomar”.

Ferm, Kaplan och justitieminister Morgan Johansson har fortfarande god hjälp av Tro och Solidaritets ordförande Ulf Bjereld. Bjereld menar i sin opinionsbildning att IS-terroristerna är soldater vilket leder tanken fel. Vilket en professor i statsvetenskap bör vara medveten om. Som soldat uppbär den enskilde soldaten ett omfattande skydd i fångenskap av Geneve-konventionen. 

 

Dessa terrorister lever inte upp till någon internationell konventions krav på att betecknas som soldater som efterlever krigets lagar. Trots det använder sig Bjereld återkommande av denna term, något som med jämna mellanrum även påverkar journalister att använda sig av en missvisande beskrivning. Att leda tanken fel genom valet av term i opinionsbildningen kan underlätta för framtida uppluckringar i lagrummen.

Idag är problemet med IS-terroristerna som återvänder till Sverige och många andra länder i EU akut. De kurdiska styrkorna, som idag håller självutnämnda IS-ambulansmän (en yrkeskår som tycks vara överrepresenterade i IS-styrkorna), kan av ekonomiska skäl inte hålla kvar dessa mycket längre. Kurderna hotar nu EU och USA att helt enkelt släppa dessa fria trots att det inte finns några egentliga alternativ för borttransport. Inget EU-land, även om Tyskland nu börjat sväva på målet, har någon ambition att erbjuda konsulär hjälp till dessa ambulansförare eller andra yrkeskategorier associerade eller fullvärdiga medlemmar till IS.

Detta leder då till två olika alternativ. Irak har nu meddelat att de kommer lagföra alla de IS-medlemmar, oavsett yrkeskategori, om de kurdiska styrkorna transporterar dessa till irakiskt territorium. Under gårdagen meddelade Iraks president att de nu kommer inleda lagföringen av 14 franska medborgare som enrollerat sig i IS i enlighet med irakisk lag. Det är orimligt att anta att detta inte sker efter underhandskontakter med Frankrike och lika orimligt att anta att det inte inneburit att Frankrike på något sätt kompenserat Irak för denna tjänst. Även om det skulle innebära dödsstraff.

Frankrike har inte några ambitioner att ta emot före detta IS-anställda på egen mark. Oavsett om de haft jobb som ambulansförare eller bödlar. 

Det andra alternativet som Sverige har är att skicka ner polis och åklagare till de kurdiska flyktinglägren för att gå igenom vilket material som finns för varje fängslad svensk medborgare. Finner åklagare att det underlag som finns i form av utredningar gjorda av NGO:s, biståndsorganisationer, eller andra vittnesmål skulle leda till en fällande fängelsedom och innebära att det finns sannolika skäl för detta kan personen anhållas, häktas och sedan i en obruten kedja av frihetsberövande transporteras till Sverige för lagföring. De brott som kan komma ifråga är sådana brott som ger livstid.

Övriga, där bevisläget inte lever upp till ”sannolika skäl” lämnas till att klara sig själva. Har de en gång tagit sig ner till Syrien och IS är det inte orimligt att anta att de besitter de förmågor och det kontaktnät som krävs för att kunna ta sig tillbaka på egen hand. Deras rörelser och kontakter på vägen hem, om nu Sverige är ett hem för dem, bör dock av lätt insedda skäl övervakas inom ramen för Europol.

Det kan inte uteslutas att de som på ett eller annat sätt bistår dessa ambulansförares familjer är sådana personer eller organisationer som är av ett bredare säkerhetspolitiskt intresse. Om inte för den svenska regeringen så är andra länder, som den franska, sannolikt intresserade. Om återvändarna får stöd av de turkiska Grå vargarna eller till exempel Muslim Aid där den senare organisationen haft IS-rekryterare bland sina medlemmar och kända islamister med koppling till den salafistiska moskén i Gävle i sin ledning.

Mer läsning: Terroristdömd aktiv i Svenska Muslim Aid

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.