Expo´s kunskapspaket om radikalislamism – dimridåer och faktafel

  • Söndag 3 Feb 2019 2019-02-03
E-post 1338

Stiftelsen Expo ger sig nu in i arbetet med att motarbeta radikalislamismens utbredning. För detta har Expo tagit fram ett kunskapspaket riktat mot journalister. De som skall utbilda journalister i ämnet är Expos medarbetar Bilan Osman och Haris Grabovac. Underlaget är helt utan källhänvisningar och innehåller dels uppenbara fel men även försåtliga formuleringar i syfte att förminska det demokratiska hot som Muslimska Brödraskapet i Sverige utgör.

Kunskapspaketet “Radikalislamism: kunskapspaket för journalister” saknar helt och hållet källhänvisningar annat än att i några få meningar i svepande ordalag påstå vad som är Säpos respektive polisens bedömningar. Den forskning de säger sig hänvisa till återges inte och inte heller omfattningen av den egna forskningen. Expo gör bedömningen att det som de samlat på två A4-sidor är allt en journalist behöver veta om radikalislamismen i allmänhet och dess uttrycksformer i Sverige i synnerhet.

Redan ur ett teologiskt perspektiv leder Expo läsaren fel när de påstår att salafismen är en egen gren av islam. Salafismen är ett derivat på den lagskola som kallas för hanbalism och som är dominerande på den arabiska halvön. Ett annat derivat på hanbalismen är Saudiarabiens statsreligion wahhabism ur vilken den yngre salafismen är utvecklad. Anhängare brukar även kalla sig muwahhidun (bekännare av Guds enhet) och betraktar alla andra muslimer som avgudadyrkare.

Al Qaida och IS är att betrakta som salafistiska medan Muslimska Brödraskapet är islamistiskt.

Expo gör en åtskillnad mellan islamism och salafism vilket går att göra så tillvida att det är två skilda ideologier men de strävar samtidigt efter samma mål, ett återuppståndet kalifat och med samma bokstavstrogna syn på Koranen men med olika medel. Islamisterna, eller Muslimska Brödraskapet, ser västvärldens demokratier som vägen in att ta över samhällen. Vad Expo inte gör är att förklara för de journalister att islamism och salafism är i allra högsta grad kommunicerande kärl. De samverkar och islamismen utgör en rekryteringsbas för de mer våldstillämpande inriktnignarna.

IS själva ser Muslimska Brödraskapet som en inkubator och rekryteringsbas även om de officiellt anser att Brödraskapet är avfällingar. Det finns en hatblandad kärlek och beroendeförhållande mellan parterna vilket i allra högsta grad framgår av IS egen dokumentation.

Radikalislamism uppstår inte ur tunn blå luft utan behöver en jordmån. Muslimska Brödraskapets budskap är i stora delar  identiskt och utgör en av flera vägar in i radikalislamimen vilket Magnus Norell beskriver i “Return of the Caliphate“.

Att Expo vill bidra till att tona ner Muslimska Brödraskapets inflytande står klart. Samtidigt är det minst lika tydligt att Muslimska Brödraskapet utgör en strategisk rekryteringsbas för IS, detta framgår i IS specialnummer av DABIQ, nummer 14. Något som Expo orimligen kan vara omedvetna om när de marknadsför sig själva som experter. IS uttalanden och egen skriftliga dokumentation bör anses vara en god primärkälla. Numret är att betrakta som en ren rekryteringsbilaga riktad till Muslimska Brödraskapets sympatisörer.

Vidare påstår Expo att varken IS eller al-Qaida är verksamma i någon organiserad form i Sverige. Dock finns det nätverk som stöttar och direkt eller indirekt rekryterar till dessa grupper. Att nätverken endast fungerar i lokala och regionala kluster. 

Detta påstående är direkt felaktigt. Dels så är nätverket nationellt, till och med europeiskt, vilket Ledarsidorna kunnat åskådliggöra där samma kretsar av sharia- och salafistpredikanter rör sig obehindrat över hela Sverige med en av sina baser i moskén i Gävle, en annan i Vivalla. Nätverket hålls samman på nationell nivå av bland annat i Muslim Aid där tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan är engagerad samt SUDC, Swedish United Dawah Center, som representerar och sprider en salafistisk tolkning av Islam. SUDC främsta företrädare är även representerade i Muslim Aids ledning vilket Ledarsidorna.se rapporterat om tidigare.

I Muslim Aid verksamhet finns minst en person som dömts för organiserad rekrytering och finansiering till IS. Trots att det finns en fällande dom, avgjord i Hovrätten och som vunnit laga kraft påstår Expo motsatsen i sin utbildning av journalister.

Bilan Osman, den ena av föreläsarna som skall förmedla en tvåsidig handling utan källförtecknignar har sedan 2014 varit en av Mehmet Kaplans främsta försvarare och både förnekat och förminskat de kopplingar som nu kommer i dagern mellan rekryterare och de nationella nätverken. Som Osman påstår inte finns. Allt sådan är slamofobi, menar Expos Bilan Osman.

– Det bygger på islamofobiska föreställningar om muslimer, menade hon 2014. 

Mer läsning: Så etablerar sig Muslimska Brödraskapet sig i Sverige.

Mehmet Kaplan har dessutom sedan minst 2013 samarbetat intimt med Rafet Candemir. Candemir har ett regeringsuppdrag från det turkiska islamistiska AKP att arbeta för Turkiet i rådet för turkiska medborgare utomlands. Fram till Mehmet Kaplans avgång skedde det genom att ha mycket nära kontakt med Kaplan kunde SVT rapportera 2016. När Candemir fick uppdraget informerade han om det bland annat i Handens moské utanför Stockholm. Under hela mötet stod Mehmet Kaplan bredvid.

Denna information har såväl Expo som Bilan Osman rimligen haft. Det är öppna källor och kända förhållanden sedan 2013.

Bilan Osman menar utöver detta att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps forskning är slarvigt genomförd. Det är ur detta perspektiv som Expos tvåsidiga kunskapsbank, utan källor, skall ses och som sannolikt har som ambition att tränga undan bland annat Doku.nu forskning och utbildningsverksamhet. Expos varumärke är inarbetat inom både journalistkår och inom kommunsektorn. 

Expos kunskapsbank på två A4-sidor, med en medföljande föreläsare i form av Bilan Osman, kommer få som effekt att journalistkåren mildrar kritiken mot och granskningen av Muslimska Brödraskapet, dels förskjuta fokus från Brödraskapet och minimera andra aktörers, som Doku.nu, MSB, Försvarshögskolan och andra aktörers genomslag.

Expos utformning och timing av utbildningen i radikalislamism riktad mot journalister har inte uppstått ur tunn luft utan är ett sätt att genom den legitimitet en handbok från Expo har om högerextremism skapa förvirring och undanträngning av mer seriöst genomarbetade faktaunderlag.

Ett medvetet sätt att genom vinklad kunskapsåtergivning och utelämnande av faktiska omständigheter styra opinonen och nyhetsrapportering bland journalister.

 

Extramaterial

Nummer 14 av IS tidskrift DABIQ.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.