Förvaltningsdomstolen om Sveriges Unga Muslimer: Juridisk oprövad mark – förväntar sig överprövning

  • Fredag 1 Feb 2019 2019-02-01
E-post 492

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, avslog i våras bidragansökan från Sveriges unga muslimer, SUM, och krävde dessutom tillbaka pengar från tidigare år. Beslutet överklagades och flera medier rapporterar att nu ger Förvaltningsrätten SUM rätt till bidrag. En inte helt korrekt tolkning då de flesta medier endast läst pressmeddelandet och inte tagit sig tiden att ta del av hela domen.

Domen består av två delar. Vad förvaltningsdomstolen tillbakavisar direkt är de återbetalningskrav som MUCF ålagt SUM och sedan i den andra delen hänvisat SUM till att ansöka om statsbidrag på nytt för att erhålla en ny bedömning. Gårdagens dom ger med andra ord inte SUM rätt till bidrag, endast rätt att söka bidrag. I de efterföljande reaktionerna var endast Sofie Löwenmark, DOKU.nu, i närheten av att ha rätt i sin kritik. Övriga har inte förstått den juridiska dynamiken och vilka brister som Förvaltningsdomstolen pekat på trots utslaget.

Detta har hänt MUCF vs SUM

MUCF avslog bidragsansökan från SUM våren 2018 efter att man beställt en rapport av DOKU.nu grundare Magnus Sandelin som visat att aktivister och sympatisörer för radikala islamistiska rörelser haft ledande positioner i organisationens lokala föreningar.

Rapporten visade även på kopplingar till företrädare för den islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet

I domen finns ett antal passager som lika gärna hade kunnat ge MUCF rätt i sitt beslut samtidigt som Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns några prejudicerande domar att vila på för att pröva om en organisation håller sig inom ”demokratins idéer”. På ren svenska betyder det att Förvaltningsdomstolen uppmanar MUCF att driva ärendet vidare för att få ett pejudikat, eller vägledande dom, då Förvaltningsdomstolen famlar i mörker och tvingas göra en rad med antaganden.

SUM menar  vidare att de inte kan hållas till ansvar för vad deras inbjudna föreläsare säger eller har sagt i andra sammanhang och hänvisade till resursbrist. Ett resonemang som Förvaltningsdomstolen underkänner i sin helhet.

”Om ett trossamfund bjuder in en föreläsare etc., trots att det av lättillgänglig information framgår att föreläsaren agerar på ett sådant sätt som anges i någon av exkluderingsgrunderna, och föreläsaren även vid föreläsningen gör detta, ska trossamfundet anses agera på motsvarande sätt”.

Denna passage bör ha givit MUCF rätt då SUM årligen arrangerar de Muslimska Familjedagarna tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sverige. Muslimska Familjedagarna har återkommande bjudit in internationellt erkända och välkända jihadist- och shariapredikanter. Senast 2018.

Mer läsning: Imam Jihad gästar de Muslimska Familjedagarna

Men den kanske märkligaste passagen berör SUM:s tillhörighet i Muslimska Brödraskapet. Förvaltningsdomstolen underkänner MUCF bevisföring vilket tyder på att MUCF i allt väsentligt slarvat med sina skriftliga inlagor. Trots att det funnits omfattande dokumentation från främst MSB och Försvarshögskolan under tiden för rättsprocessen.

Sameh Egyptson, författare, formulerar MUCF prestation på Nyheter Idag:

”Domstolsuttalandet bygger på bristande fakta. Författaren till rapporten som beställdes av ungdomstyrelsen hade inte tillräckligt med information”.

FEMYSO, som Sveriges Unga Muslimer är medlem i, är en officiell subenhet av FIOE. Allt enligt FIOE, FEMYSO, SUM och IFiS själva. IFiS förstärker i sina grundstadgar att de är en av de grundande organisationerna till Muslimska Brödraskapets europeiska organisation. Trots detta missar MUCF ånyo att förklara detta för Förvaltningsrätten.

Muslimska Brödraskapet i Sverige har som sin kärna Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholmsmoskén i Björns Trädgård. IFiS tillhör den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) i enlighet med sina egna stadgar. Enligt terrorismforskaren Magnus Norell är FIOE en del av Muslimska brödraskapets nätverk i Europa. Enligt Mohammed Mahdi Akef, General Guide för Muslimska brödraskapet fram till 2010, det vill säga en av Muslimska Brödraskapets absolut högsta representanter, är medlemskap i FIOE liktydigt med att vara del av Muslimska brödraskapets globala nätverk.

Domen måste sannolikt överklagas av flera skäl. Förvaltningsdomstolen är tydliga med att kommunicera detta behov. Dels för att MUCF skall få ordning på sin bevisföring men samtidigt måste en högre domstol definiera rekvisiten för att kunna reglera vad ett krävs för att en verksamhet eller organisation skall anses hålla sig inom ”demokratins idéer” råmärken.

En annan fråga för lagstiftaren, som inte framgår, är att inom en snar framtid reglera är om statsfinansierade kultur- och ungdomsbidrag är en rättighet eller en möjlighet. Det leder i sådana fall vidare till ett nytt vägskäl. Om ansökningar och avslag av kultur- och ungdomsbidrag över huvud taget är en fråga som hör hemma i en domstol.

 

I premiummaterialet

  • Domstolsutslaget från Förvaltningsdomstolen
  • Magnus Sandelins rapport till MUCF
  • Utdrag ur IFiS stadgar som styrker medlemskapet i FIOE

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se