Hedersförtrycket går att bekämpa redan nu. Men den politiska viljan saknas

  • Måndag 18 Feb 2019 2019-02-18
E-post 988

Ekots granskning av kommunernas arbete mot hedersvåld och att barn förs utomlands mot sin vilja kritiserar nu oppositionspartier regeringens arbete. Kritiken från Moderaterna är tydlig och i allra högsta grad relevant, men samtidigt saknar i praktiken samtliga politiska partier genomförbara förslag. Något som speglar Januariavtalet och som kommer att nyttjas av regeringen. Regeringen har inga ambitioner att driva på detta själva.

– Det går alldeles för långsamt för det här problemet har dessvärre inte minskat de senare åren, utan ökat. De här barnen har inte tid att vänta många år till på en skärpt lagstiftning. Den måste komma på plats nu, säger Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna till SR Ekot. 

Av 290 tillfrågade kommuner svarade 209 på Ekots enkät. Bland dessa hade det registrerats 31 barn som förts från Sverige mellan januari och oktober 2018. Siffran bekymrar Juno Blom som är riksdagsledamot för Liberalerna och tidigare ansvarig för det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

– Går man in och tittar på nationella stödtelefonens statistik för 2018 så kan man se att bara till dem har det kommit in 65 fall av barn och unga som har förts ut ur landet.

Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam statistik vittnar om en mörk situation i allmänhet och för Västra Götalandsregionen i synnerhet.

Västra Götaland rapporterade in 18,1 procent av alla inkomna samtal, mer än dubbelt så mycket som Skåne och nästan tre gånger så många som Stockholm. Det är i Västra Götaland, eller Göteborg, som kampen mellan den identitetspolitiska socialdemokratin representerad av Anna Johansson och den mer pragmatiskt industriellt inriktande funktionssocialismen som representeras av Ann-Sofie Hermansson med bakgrund i IF Metall står. Anna Johanssons politiska skolning fick hon i SSU, näst Socialdemokrater för Tro och Solidaritet den mest identitetspolitiska av socialdemokratins falanger. Siffrorna är därmed ingen slump, inte heller konfliktens geografiska placering.

För närvarande pågår inget egentligt arbete mot hedersförtryck även om Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har en sådan punkt i nummer 42:

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). 

Tre år är dock en lång tid. Under 2018 bedömde det Nationella Kompetensteamet att 68 unga flickor fördes utomlands för att giftas bort mot sin vilja. Extrapoleras dessa siffror så räknar regeringsunderlaget med att offra över 200 flickor innan en lag kan komma på plats. Med justitieminister Morgan Johanssons historia inom ett närliggande etnokulturellt område, antiterrorismlagstiftningen, är det rimligt att förvänta sig att lagen dels försenas, dels kommer vara så pass urvattnad att den blir oanvändbar.

Mer läsning: Så försenade och vattnade Morgan Johansson ur antiterrorlagstiftningen

För Sveriges vidkommande finns det dock redan halvfärdiga lagrum som med smärre kompletteringar kan rädda dessa 200 unga flickor undan ett öde värre än döden om den politiska viljan finns. Det finns gott om erfarenheter på lagstiftningsområdet i länder som haft dessa problem långt längre än Sverige. Storbritannien.

Storbritannien har ett omfattande lagstiftningsarbete bakom sig som spänner över flera olika lagrum. Även om det brittiska systemet baseras på ”Common Law” till skillnad från den svenska kodifierade lagstiftningen finns det paragrafer som i allra högsta grad skulle kunna implementeras i den svenska lagstiftningen. Den svenska politiska nivån bör redan från början vara inriktad på, i likhet med den brittiska, att det kommer krävas förändringar och kompletteringar på flera ställen i brottsbalken för att få ett heltäckande lagrum.

I fallen med flickor som riskerar att föras ut ur landet för att giftas bort har Storbritannien funnit en lösning som visat sig vara mycket effektiv och som kan adressera dels brottsoffret men även det faktum att den är anpassad på ett helt annat sätt än den svenska lagstiftningen för att hantera klandynamiken. Där Sverige endast har ett lagrum för hedersrelaterade brott, ”våld i nära relationer” som förutsätter en eller högst en handfull gärningsmän klarar den brittiska av att hantera klaner med hundratals gärningsmän. En klan-fatwa kan leda till att en kvinna är hotad av hundratals släktingar. Inte bara en man.

Vid misstanke om att en flicka kan riskera ett bortgifte är det möjligt för en utomstående att kunna gå in och anmäla till domstol att fara föreligger för att sedan genom ett domstolsutslag kunna inte bara omhänderta minderåriga utan även beslagta pass och resehandlingar i erforderlig omfattning, inkluderat de som avser transportera iväg henne mot sin vilja, så att det omedelbara hotet undanröjes. Anmälaren behöver inte vara släkt utan kan vara någon med insyn i situationen. Som till exempel grannar, lärare, vårdpersonal eller socialsekreterare.

En annan grundläggande skillnad är att Scotland Yard, som arbetat med problemen i decennier, nu börjat möta det klanbundna hedersrelaterade våldet som organiserad brottslighet och har av lagstiftarna fått relevant lagstöd. Det kan till exempel innebära spärr av banktillgodohavanden och lagen om penningtvätt får ytterligare användningsområden. Tvångsgiften, både planerade eller redan genomförda, innebär inte sällan finansiella transaktioner som då kan stoppas redan vid den lägre misstankegraden.

Allt detta är lösningar som kan, med små sjusteringar, implementeras i den svenska lagstiftningen där en justering av Brottsbalkens nödvärnsrätt, främst övertagande av nödvärn, i sammanhanget är en av de enklare åtgärderna för att skydda främst kvinnor och unga flickor från att bli bortgifta.

Vissa lagförändringar behöver inte vänta i tre år till. Men kommer att göra det då regeringen saknar interna krafter när Anna Johansson till slut kommer ha förpassat Ann-Sofie Hermansson till historiens skräpkammare i sällskap med bland annat Nalin Pekgul. Vilket förstärks av att justitieministern och partiledningen historiskt visat ett lika aktivt ointresse av hedersproblematiken som antiterrorlagstifningen.

Ett allt för medvetet arbete skulle utmana stora väljargrupper. Klanerna. Och det vill inte partiledningen. Socialdemokraternas historia av förnekelse av problemet går långt tillbaka till Mona Sahlins dagar som partiledare.

Under den tiden kommer hedersförtrycket att bestå och, om empiri stämmer, ytterligare 200 flickor låsas in på livstid samt tusentals bli könsstympade.

 

Extramaterial för premiumkunder: HASP, Honour Ambassadors against Shame Practices nationella rapport om situationen i Storbritannien, inklusive sammanställning av de repressiva samt de preventiva åtgärderna som genomförts.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se