IS-barnen kommer kunna kräva rätt till familjeåterförening

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 27 Feb 2019 2019-02-27
E-post 4177

Planerna på att kriminalisera samröre med terrororganisationer har dragit ut på tiden vilket Ledarsidorna rapporterat om sedan 2015.  Men på torsdag fattar regeringen, enligt uppgifter till DN, sex år efter att våra grannländer stiftat sina lagar ett beslut om ett utkast för Lagrådet att ta ställning till. Lagen är med andra ord långt ifrån klar. Men regeringen nämner ingenting om nästa stora problem. IS-barnen och de effekter som FN:s barnkonvention kommer att leda till.

– Allt samröre och deltagande med terroristorganisationer blir kriminaliserat, säger inrikesminister Mikael Damberg, (S).

Statsminister Stefan Löfven har sagt att man ändå måste fundera på barnens situation. Mikael Damberg, inrikesminister (S) och ansvarigt statsråd menar att

– Barns rättigheter är enormt viktiga. 

– Om barn och familjer kommer till en svensk beskickning eller ambassad så är det ärenden som man kommer att ta väldigt seriöst eftersom barnperspektivet är viktigt för Sverige.

Barns rättigheter har en stark ställning i Sverige. Riksdagen har röstat ja till att FN:s barnkonvention blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar  – något som tidigare inte varit möjligt. Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vilket är en starkare formulering än i exempelvis utlänningslagen. 

Med detta följer rätten för barn att kunna kräva familjeåterförening. Sverige hamnar därmed i en situation där vi låter ta hem barn uppvuxna hos IS-anställda bödlar eller andra yrkeskategorier och deras hemmafruar. Familjer som hållit såväl sexslavar som andra slavinnor för hushållet. Barn som i flera fall även genomgått stridsträning. Hur slavarna, främst kvinnor, nyttjades av IS i bordellerna och i hushållen har bland annat flickan som överlevde, Nobelpristagaren och yazidiskan Nadia Murad vittnat om.

Dessa barn har nu rätten till familjeåterförening om de skulle komma till Sverige enskilt. Ett annat lagrum som skulle kunna komma att användas är LVU, Lagen om vård av unga men frågan om hur den skall tillämpas i samklang med barnkonventionen reser även det en rad med frågetecken.

Skall barnet fosterhemsplaceras i väntan på familjeåterförening skall fosterhemmet likna föräldrahemmet i så stor utsträckning som möjligt. I IS-barnens fall är kristna och sekulära fosterhem sannolikt uteslutna om barnkonventionen och LVU skall följas. Valet faller då på mer eller mindre ultraortodoxa muslimska familjer i enlighet med vad som då bör gälla för barnets bästa.

Vidare är dessa barn, som förr eller senare kommer kräva sin rätt till familjeåterförening, sannolikt starkt påverkade av den tid de tillbringat i IS. Vissa har fått stridsträning, en del har deltagit i avrättningar och många har vuxit upp bland lik och bevittnat övergrepp på de slavar som föräldrarna höll i hemmet. Övergrepp på andra människor, som värderas lägre av deras föräldrar, är vardag från späd ålder.

Den svenska barnpsykiatrin, BUP, lider redan idag av resursbrist och hur BUP skall möta dessa barn är oklart. Kompetensen saknas i lika stor utsträckning som resurerna. Vi vet inte heller hur dessa barn kommer reagera när de kommer i samma klasser som andra, icke traumatiserade och icke extremreligiösa barn.

Den relativt stora befolkningsökning i åldern 0-17 år som skett de senaste åren påverkar den ökande efterfrågan. Mellan 2011 och 2016 har gruppen 0-17 år ökat med 8 procent eller 157 313 personer. Av den ökningen står pojkarna för 54 procent och flickorna för 46 procent. Befolkningsökningen förklarar dock inte helt den ökande efterfrågan, samhällets totala krav på barn och unga bidrar i allt högre grad till utveckling och upplevelse av psykisk ohälsa enligt rapporten “Uppdrag Psykisk Hälsa” från 2017.

Rapporter från landets socialförvaltningar beskriver ett ansträngt läge där fler och fler anmälningar görs rörande barn som far illa eller riskerar fara illa, där ekonomisk utsatthet ökar för flera grupper och där det parallellt med detta uppstår svårigheter att rekrytera och behålla socialsekreterare som ska utföra det sociala arbetet.

Sverige är sist i Europa att implementera relevanta lagrum i arbetet mot terrorism. När Norge och övriga EU-länder stiftade sina första lagar 2013 stoppade justitieminister Morgan Johansson (S) alla utredningar inom lagrummet i hans egenskap av ordförande i riksdagens justitieutskott. Vi står nu inför nästa problem. IS-barnen och effekterna av FN:s barnkonvention som svensk lag.

  • Vad gör vi med barnen?
  • Är det rimligt att dessa barn, som redan är skadade av sina föräldrars livsval, ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar som våldtagit och misshandlat samt förnedrat sina slavar i hemmet?
  • Hur ska vi hantera situationer där tidigare sexslavar och våldtäkts- eller tortyroffer, som fått skydd i Sverige, möter barnen till sina forna slavägare och våldtäksmän i samhället?
  • Vilket hot mot samhället kommer dessa barn utgöra om tio år?

De frågorna har inte vare sig Löfven, Johansson eller Damberg svarat på. De som har ansvaret för hur Sverige utvecklas när IS-barnen kommer och i tredje vågen familjeåterförenas, med stöd av barnkonventionen, med sina föräldrar bödlarna, slavägarna och våldtäktsmännen. Eller som de hellre benämner sig; bilmekanikerna, bagarna och ambulansförarna.

Sverige ligger sex år eller mer efter övriga Europa i den repressiva delen av lagrummet mot terrorism. Det finns ingenting som tyder på att vi skulle lyckas bättre i förberedelserna av det som nu kommer i andra och tredje vågen.

IS-barnen i den andra vågen. Och deras rätt till familjeåterförening i den tredje.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.