Liberalerna: EU-parlamentarikers dubbla roller placerar partiet i en gråzon

Cecilia Wikström. Pressbild EUP.
  • Tisdag 19 Feb 2019 2019-02-19
E-post 1264

Liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström har de senaste åren skaffat sig sidoinkomster. Men dessa inkomster kommer inte utan krav på motprestation. Inget företag slänger iväg totalt upp till 150 000 kronor i månaden utan krav på motprestation. Det Wikström har att erbjuda är hennes europeiska politiska kontaktnät som parlamentariker vilket är avgörande för båda företagen.

Under 2018 klev Cecilia Wikström in i styrelsen för den börsnoterade industrikoncernen Beijer Alma, som har över 40 procent av sin försäljning till EU. Utöver det gick Cecilia Wikström även in i styrelsen för det börsnoterade laserknivföretaget Elekta sedan 2018-08-30, vilket ger ett arvode på från 50 000 upp till 100 000 kronor per månad enligt den deklaration som Wikström avgivit till Europaparlamentets presidium. Uppdraget i Beijer Alma, ger ett arvode på 10 000 till 50 000 kronor per månad enligt samma deklaration. Ett uppdrag Wikström fick 2018-03-22.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström studerade teologi vid Uppsala universitet, där hon blev teologie kandidat 1993. Hon prästvigdes 1994 och verkade fram till 2002 som präst i Svenska kyrkan. 

Wikström var riksdagsledamot mellan riksdagsvalet 2002 och 2009 då hon blev Europaparlamentariker. Wikström är förstanamn för Liberalerna inför valet till Europaparlamentet 2019.

I teorin kan Wikström idag inte bara ha dubblat sin ersättning, maximeras beloppen enligt EU:s rapportsystem – som endast ger en indikation – ger det ett inkomstillskott på 1,8 MSEK per år.

– Hon är väldigt engagerad i styrelsen, berättar Beijer Almas vd Henrik Perbeck, som dock betonar att han som vd inte har fattat beslut om Cecilia Wikströms uppdrag i styrelsen till Dagens Opinon som var först att rapportera.

Sammanlagt torde Wikström därmed ha dubblerat sin årsinkomst då EU-parlamentets ledamöters bruttolön från 2017 är 8 611,31 € per månad. Lönerna betalas ut från parlamentets budget och minskas med EU-skatten och ett belopp för olycksfallsförsäkring, varefter lönesumman blir 6 710.67 €. De svenska ledamöterna betalar även svensk skatt. Den skatt de betalar till EU räknas av från den svenska skatten.

Ledamöterna får även bidrag till kostnader och ersättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Exempelvis täcker det resor mellan parlamentets arbetsorter och kontors- och personalkostnader (t ex assistenter, utredare och rådgivare). Ersättningen halveras om en ledamot utan giltig orsak är frånvarande under hälften av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september till augusti). Samtliga belopp och nivåer fastställs årligen av Europaparlamentets presidium.

Ledamöternas agerande inom och utom tjänsten regleras i EU-parlamentets uppförandekod. Likt svenska riksdagsledamöter förutsätts en EU-parlamentariker sätta sitt folkvalda uppdrag före alla andra intressen.

Article 1

Guiding principles

In exercising their duties, Members of the European Parliament:

(a) are guided by and observe the following general principles of conduct: disinterest, integrity, openness, diligence, honesty, accountability and respect for Parliament’s reputation,

(b) act solely in the public interest and refrain from obtaining or seeking to obtain any direct or indirect financial benefit or other reward.

Conflicts of interest

1. A conflict of interest exists where a Member of the European Parliament has a personal interest that could improperly influence the performance of his or her duties as a Member. 

Även om det inte finns något i Europaparlamentets uppförandekod som explicit förbjuder liberalernas företrädare att under mandatperioden ta rent kommersiella styrelseuppdrag utan vädjar till parlamentarikernas omdöme befinner sig Wikström i en gråzon. Vare sig Elekta eller Beier Alma har som sin uppgift att för upp till 150 000 kronor i månaden sammantaget låta utbilda Wikstrom i näringslivets mysterier. De har ett självklart intresse att rekrytera en styrelse som kan utveckla främst deras exportaffär. Båda företagen är beroende av att ha kontakter in i de olika ländernas politiska system.

Beier Alma äger och utvecklar internationella industriföretag medan Elekta är verksamma inom ”Life Science”-sektorn med avancerad utrustning för cancerbehandling. Elektas kärnverksamhet bygger på förvärv och utveckling av internationella företag. Bägge verksamheter tjänar på att i sin styrelse ha ledamöter med tillträde till den politiska nivån i respektive etableringsmarknader varför rekryteringen av Cecilia Wikström är strategisk. Ett informellt samtal till relevanta politikerkollegor i EUP kan antingen förenkla förvärv eller ge snabbspår i etableringen av medicintekniska lösningar i andra EU-länder.

Som Europaparlamentariker har hon en naturlig access till varje EU-lands politiska toppskikt.

Vidare finns det en gränszon av ersättningar. Även om Wikström enligt EU-parlamentets uppförandekod är förbjuden att ta emot gåvor till sig själv eller till sin familj i egenskap av parlamentariker är det ingenting som förbjuder henne att ta emot resor, alkohol eller andra varor och tjänster när hon ömsar skinn och uppträder som styrelseledamot för Beier Alma eller Elekta.  Gåvor och ersättningar som ligger utanför styrelsearvodet i utbytet mellan företag är inte ovanliga i olika former av samarbeten.

Styrelsearbetet är dessutom skyddat i lag enligt Lag (2018:558) om företagshemligheter från 2018 som ger företagen och styrelserna bättre sekretesskydd än tidigare.

Det normala hade varit att Wikström väntat med sitt nästa karriärsteg tills den dag hon lämnat politiken, det normala för normalt fungerande partier. Men Liberalerna är inte längre ett normalt parti. Och Wikström kan omöjligen tackat ja till de externa välarvoderade uppdragen utan Jan Björklunds explicita medgivande.

Liberalerna har nu äntrat en gråzon i gränslandet mellan politik och näringsliv. En gråzon utan egentlig insyn då Wikström nu kan gömma sig bakom det lagskydd om affärssekretess som hennes dubbla roller öppnar upp för.

I premiummaterialet:

  • EU-parlamentets uppförandekod
  • Cecilia Wikströms deklaration om sidouppdrag
  • Den svenska riksdagens uppförandekod (som jämförelse).

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se