Liberalernas toppnamn gynnar särintressen – med valberedningens godkännande

Cecilia Wikström, Liberalerna.
  • Torsdag 21 Feb 2019 2019-02-21
E-post 373

”Jag har inte kunnat så mycket om näringslivet på den här nivån, jag vill veta mer, som politiker är det viktigt att bredda sig”, säger Cecilia Wikström, Liberalerna, när hon motiverar varför hon under denna mandatperiod låtit sig bli invald i två bolagsstyrelser. 

Liberalernas valberedning har godkänt att Wikström, som toppar listan till valet till EU-parlamentet i maj, under mandatperioden skaffar sig sidoinkomster som totalt kan mer än dubblera hennes arvode som parlamentariker. 

Det är skillnad på att gå in i ett uppdrag med ett befintligt aktieinnehav, som ägare i ett fåmansbolag eller med ett långsiktigt sparande och att gå in aktivt i ett börsnoterat företags styrelse. I Wikströms fall är det företag med en internationell arena eller expansionsplan och företag som i flera fall är beroende av att ha en god förståelse och kanske framför allt goda kontakter med den politiska nivån.

Det är även en sak att rekrytera parlamentariker som lämnat den nivån Wikström befinner sig, en helt annan sak att rekrytera EU-parlamentets mest inflytelserika ledamot. Och tvärtom, att låta sig rekryteras eller göra sig attraktiv att rekrytera. Wikström måste på något sätt övertygat bolagens ägare att hon är rätt kvinna att som styrelseledamot vara med och expandera bolagens affärer och öka aktieägarnas vinster.

Företagen Beijer Alma och Elekta har i sammanhanget kammat hem storvinsten. Wikström anses vara en av de mest inflytelserika EU-parlamentarikerna i en mätning utförd av Politico och har tillträde inte bara till samtliga partier i EU-parlamentet. Genom det kontaktnätet har hon möjlighet att bereda väg via dessa kanaler till varje EU-lands regering för bolagens räkning.

Vare sig Beijer Alma eller Elekta rekryterar en styrelseledamot som inte bidrar till bolagens utveckling. Wikström förutsätts bidra med sin folkvalda positions alla möjlgiheter att expandera affären. Uppenbarligen helt i linje med vad Liberalernas partiledning och valberedning nu har godkänt.

Förutom att EU-parlamentariker implicit, genom den uppförandekod som parlamentet antagit, förutsätter att varje parlamentariker är i tjänst 24/7 och 365 dagar per år finns det ett annat än mer provocerande i Liberalernas och Wikströms tolkning av uppförandekoden.

Insyn i Wikströms styrelsearbete är förhindrat i lagen om företagshemligheter. Det är endast Beijer Alma och Elektas styrelse och huvudägare som får reda på vilka trådar som Wikström drar i för att ge de respektive bolagen konkurrensfördelar på de marknader de skall expandera. Att Wikström dessutom är prästvigd reser frågor huruvida hon begrep etik-momenten i utbildningen till teologie kandidat i någon mening.

Glorian som prästämbetet tidigare givit bör dock rimligen vara stukad eller hamnat på sned.

Liberalernas valberedning och styrelse har rimligen nu vänt ut och in på frågan så pass noga att de landat i att det är i linje med väljarnas förväntningar. Att som aktiv politiker, i riksdag och EU-parlament, ta nya styrelseuppdrag i börsnoterade företag i syfte att gynna särintressen är i linje med partiets politik.

Ett bolag är i allra högsta grad ett särintresse. Aktieägarna förväntar sig att varje styrelseledamot varje dag bidrar till detta. 24 timmar om dygnet. Årets alla dagar. Oavsett om man är parlamentariker, präst eller något annat vid sidan om.

Liberalerna utvecklas nu i snabb takt att ta till sig alla de nackdelar som socialdemokratin byggt upp. En makt- och ekonomisk korruption där allmänintresset får stå tillbaka för egenintresset. Och det spelar mindre roll om personen i fråga har en präst-titel i bagaget eller inte. Det senare kan även det ge legitimitet för en rofferimenatlitet som EU behöver mindre av.

Inte mer av.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.