Reformisterna – Indianerna som står inne i tältet och pinkar

Daniel Suhonen. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Fredag 8 Feb 2019 2019-02-08
E-post 684

Ett politiskt parti brukar hantera sina kritiker på i grunden två olika sätt. Antingen stänger man kritikerna ute och riskerar att de pinkar in i tältet. Eller så omfamnar man kritikerna och ser till att de pinkar ut ur tältet. Socialdemokraterna har valt en tredje väg. Att släppa in Daniel Suhonen i tältet. Där han och hans nya initiativ Reformisterna omfamnas av partiet och han ställer sig och pinkar inne i tältet. 

Tidigare i veckan lanserade Daniel Suhonen (S) med flera den nya socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Syftet med föreningsbildningen är att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Entusiasmen är påtaglig.  Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad tycker att den nya Socialdemokratiska föreningen Reformisterna är ett intressant initiativ.

– Jag som partisekreterare välkomnar alltid när det bildas nya socialdemokratiska föreningar, som kan vara med och stärka politikutvecklingen och stärka idédebatten. Så hoppas vi också att de värvar många nya medlemmar, säger Lena Rådström Baastad.

Daniel Suhonen har stöd för sin reformagenda från högsta nivå. Inte bara från fackligt håll. Sett till vilka mer kända företrädare som nu ansluter sig är det klassiska postmarxistiska identitetspolitiska partidistrikt som är överrepresenterade och det är ingen slump att Reformisterna landat i Stockholms Stads partidistrikt med Anders Ygeman som ordförande. Det partidistrikt som har starkast inflytande på inte bara Verkställande Utskottet utan även på staberna i regeringskansliet.

Reformisternas program och färdiga förslag markerar en skarp vänstergir och togs emot med öppna armar av bland annat Aftonbladets ledarredaktion som nu söker en ny politisk position vartefter den förda öppet identitetspolitiska linjen blir allt mindre populär och vartefter den genomskådats av väljarna. Daniel Suhonens initiativ kom sannolikt som en räddande ängel även om det funnits information om att en lansering av detta slag i luften sedan en längre tid tillbaka.

Med Suhonen och tankesmedjan Katalys, som finansieras av flera LO-förbund, som drivkrafter är Reformisterna en given maktspelare. Det mediala genomslaget liknar inget annat och få socialdemokratiska föreningar kan annars ens räkna med en notis i lokalpressen när de grundas.

En genomarbetad mediestrategi har gjort rent hus med eventuella opponenter redan från första dagen. Suhonen blev inte bara intervjuad i olika medier. I stort hade alla riksredaktioner denna S-förenings grundande som största politiska nyhet under måndagen. Bingo kallas det för i marknadsföringstermer.

Andra som ställer sig bakom Reformisterna är professor Ulf Bjereld, Socialdemokrater för Tro och Solidaritets ordförande, samt Jesper Eneroth, socialdemokraternas främste kyrkopolitiker och valledare vid kyrkovalet 2018. Jesper Eneroth är son till Tomas Eneroth, infrastrukturminister och suppleant i Socialdemokraternas Verkställande Utskott.

Att de religiösa, identitetspolitiska, grupperna i Socialdemokraterna ställer sig bakom Reformisterna är knappast en tillfällighet. De stalinistiska postmarxistiska inslagen är tydliga samtidigt som ”kyrkfolkets” entusiasm inte är en slump.

– Förra årets valrörelse präglades i hög grad av frågor som inte hade med den klassiska höger-vänster-skalan att göra, exempelvis migration och religiösa uttryck. Nu måste vi se till så att det inte blir en svängning tillbaka där religion, migration och till viss del även hållbar utveckling åter kommer i skymundan säger Bjereld till tidningen Dagen.

Mer religion in i politiken. Inte mindre. För Ulf Bjereld kommer initiativet Reformisterna lägligt. Tro och Solidaritet har haft en tid bakom sig med minskat inflytande desto mer uppenbara kopplingarna blivit med Muslimska Brödraskapet i Sverige. Med en kompletterande plattform i Reforminsterna kan Tro och Solidaritet ta tillbaka förlorad mark och nytt initiativ utan att behöva använda sig av sin egen plattform.

Även om syftet är gott missar Reformisterna att göra flera grundläggande analyser och ser ut att dels upprepa den felbedömning Jeremy Corbyn gjort med Labour, dels hur Demokraterna i USA ser ut att göra exakt samma misstag. 

Demokraterna i USA har sedan presidentvalet 2016 lagt sig i en kraftig vänstergir med postkoloniala förtecken vilket kommer omöjliggöra att nästa president i USA blir en demokrat. Skälet är enkelt – Donald Trump har helt korrekt identifierat den amerikanske väljaren som socialkonservativ men med en förväntan av att ha en liberal marknadsekonomi vilket beskrivs i poddcasten Ricochet. Den svenska, och inte heller den europeiska, väljarkåren skiljer sig inte nämnvärt i detta avseende från den amerikanska.

Bland annat skall Riksbanken enligt Reformisterna få en tyngre roll med att upplåta konton till medborgarna för att betala räkningar och annat så att dessa inte skall behöva vara kunder hos affärsbankerna. En sådan konstruktion skulle innebära att staten utnyttjar sin monopolställning och helt enkelt konkurrerar ut de svenska bankerna från privatmarknaden. Något som inte är möjligt så länge Sverige är med i EU och en del av Världsbanken. En ekonomisk-politisk allians med Kina och Nordkorea ligger närmare till hands än ett samarbete med något annat land i det fria väst.

Är då lösningen på socialdemokraterna problem att göra ”en Corbyn” och införa Reformisternas program? Sannolikt inte. 

Reformisterna utelämnar helt som förutsättning att Sverige är medlem i EU och en del av förslagen är dels omöjliga att genomföra av fördragsskäl, som att Riksbanken skall bli en bank även för konsumenter, men även med tanke på att EU-medlemskapet för med sig att vi är tvingade att föra en ekonomisk politik som inte avviker för mycket från övriga EU. Med EU-medlemskapet följer fri rörlighet för bland annat kapital och är det så att Sverige med Reformisternas ekonomisk-politiska program erbjuder sämre villkor kommer andra marknader te sig mer attraktiva för arbetsgivare och investorer.

Såtillvida att Suhonen inte strävar efter en ”Swexit” och bilda en ekonomisk-politisk allians med Kina och Nordkorea. Reformisternas stalinistiska och postmarxistiska ekonomiska agenda ligger som en dov underton i refomrprogrammet. Likheterna med Jeremy Corbyns Labourparti är slående. Och med den, och förstärkt identitetspolitik enligt Bjereld och Tro och Solidaritets önskemål, kommer samma antisemitism och rasism som plågar Labour idag kommer föras vidare till de svenska Socialdemokraterna.

Såväl SSU som Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har sedan lång tid både separatistiska och antisemitiska strömningar inom sina respektive organisationer. Även moderpartiet är anfrätt i form företrädare som riksdagsledamoten Sultan Kayhan, Stockholms Arbetarekommun, som inte vill erkänna det armeniska folkmordet och som uppträtt tillsammans med den etnofascistiska ultranationalistiska terrororganisationen Grå Vargarna.

Men är då den vägen, den vägen brittiska Labour slagit in på, socialdemokratins räddning i opinionen? Det senaste valet förlorade Jeremy Corbyn trots att han egentligen borde ha vunnit. Och så även idag. Den brittiske premiärministern Theresa Mays popularitet bland väljare är rekordlåg efter de havererade ”Brexit” – avtalet men trots det är Jeremy Corbyns siffror ännu sämre.

Det konservativa Tory samlar 41 procent i den senaste opinionsundersökningen från 2 februari 2019. Jeremy Corbyns Labour samlar endast 34 procent. Trots att nedröstningen av May´s Brexit-avtal låg inom mätperioden.

Med Daniel Suhonens initiativ, med en bred bas i partidistriktet i Skåne och Stockholms stad som nu får stöd av kyrkfolket, ser det inte bättre ut att Socialdemokraterna nu förbereder sig för att göra en ”Corbyn”. Alldeles oavsett de erfarenheter andra länder har av motsvarande identitetspolitiska vänstergirar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se