S-konflikten i Göteborg: Stefan Löfven visste redan från början

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsdiorna.se
  • Fredag 15 Feb 2019 2019-02-15
E-post 3013

Det infekterade bråket inom Socialdemokraterna i Göteborg mellan oppositionsrådet Ann-Sofie Hermasson och riksdagsledamoten och distriktsordöranden Anna Johansson tog igår en ny vändning. Men även om Löfven duckar inför journalister är det inte rimligt att han varit omedveten om konfliktens omfattning och allvar. Konflikten är ett första tecken på att Socialdemokraterna nu kapar bandet till sina rötter.

Först uttalade distriktsstyrelsen med Anna Johansson, tidigare infrastrukturminister, i spetsen att de saknade förtroende för Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson som gruppledare i Göteborg, och att de ville att hon skulle avgå. Själv vägrade dock Hermansson. I förrgår kväll utökades konflikten när det stod klart att också S-fullmäktigegrupp vill att Hermansson ska lämna, men hon fortsätter att ta strid för sin post.

Under gårdagen kom nästa steg i sönderfallet av ledarskapet. I ett brev till S-medlemmarna meddelar Anna Johansson att också hon lämnar sin post – vid den ordinarie kongressen i april.

Anna Johansson har med sitt agerande kastat Socialdemokraterna i Göteborg ner i en spiral av motsättningar och splittring.

  • Först kallar Johansson till en extrakongress för att avsätta Hermansson.
  • När kallelsen är utskickad, och det inte går att reversera processen, meddelar Johansson sin egen avgång endast åtta veckor innan ordinarie kongress. 

Det är en knapp tid för valberedningen och de 79 föreningarna att vaska fram en lämplig kandidat för ett av Socialdemokraternas viktigaste partidistrikt. Det är i verkstadsindustrin som både Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har sin själ. Efter att Malmö avindustrialiserats utgör partidistriktet i Göteborg det kluster som arbetarrörelsen bottnar i utöver Norrlandsdistrikten med sin basindustri.

I värsta fall, baserat på när föreningarna har sina månadsmöten hinner de endast hålla ett medlemsmöte och i realiteten knappast kunna vare sig nominera eller enas om en kandidat. Den ordinarie distriktskongressen blir därmed en “riggad” tillställning.

Det finns ett antal parametrar som nu talar till Johanssons nackdel, att hon helt enkelt farit med osanning från början till slut. Dels är hon suppleant i Verkställande Utskottet, dels är en extrakongress på distriktsnivå inte en kongress som ens kallas till utan partiledarens välsignelse.

Stefan Löfven måste ha varit informerad om Johanssons planer och i bästa fall endast tagit emot informationen och litat på att Johansson vet vad hon gör. I sämsta fall har Löfven givit sitt aktiva stöd och gjort ett aktivt val. Göteborg har en särställning inom hans gamla fackförbund, IF Metall, och utgör den maktbas som hans legitimitet som ordförande för arbetarrörelsens politiska gren – partiet. Denna maktbas uppges nu ha reagerat med kraft. Oavsett utgång av konflikten är det som sker ett tecken i skyn. Socialdemokratins vägval. Var väljarbasen och identiteten finns. I industrin eller i förorten. 

Ett annat tecken i skyn är Socialdemokraternas valanalys som nu är klar. Gabriel Wikström, fd minister och fd SSU-ordförande menar Socialdemokraternas dåliga valresultat berodde på att Stefan Löfven presenterade Socialdemokraternas skärpta flyktingpolitik bara några månader före valet. Det var ett taktiskt misstag – som sänkte partiets resultat anser Gabriel Wikström som ansvarat för analysen av Socialdemokraternas valresultat. Det sena beskedet om flyktingpolitiken ledde, enligt Wikström, till splittring och avhopp av bland annat socialdemokraten Sara Karlsson som han implicit pekar ut som centralgestalt i partiet. Karlsson är en känd flyktingaktivist som motsatt sig varje skärpning av migrationspolitiken sedan den 24 november 2015.

Det är därmed ingen slump att Sara Karlsson nu återfinns i S-föreningen Reformisterna som fått stor uppmärksamhet i både media och parti och som lanserades veckan innan analysen presenterades. Inte heller att Tro och Solidaritets ordförande Ulf Bjereld nu anslutit sig. De förenas i en än mer generös migrationspolitik och i Bjerelds fall att religionen skall ta större plats i det politiska livet.

Valanalysen är mer att betrakta som ett beställningsjobb från den falang i partiet, inklusive Reformisterna, som vill ha en förändring av partiet i grunden.  Efter beskedet i maj 2018 om skärpt migrationspolitik ökade Socialdemokraterna i opinionen. Det visar samtliga opinionsundersökningar som genomförts. Samtidigt så konstaterar Wikström att S tappat till SD. Men han klarar inte av att dra några som helst slutsatser om detta.

En rimligare slutsats hade varit att S-väljaren vill ha en reglerad migration. Beskedet om skärpt migrationspolitik vände tappet till Sverigedemokraterna. Valutgången hade kunnat bli mycket sämre ändå om inte partiet anpassat sig till opinionen. Idag – bara ett halvår efter valet, har partiet övergivit vallöftet och infört Europas mest generösa politik för anhörigmigration.

Konflkten i Göteborg är inte en konflikt mellan Hermansson och Johansson. Socialdemokraterna står inför ett vägval var partiet skall ha sin bas. I industrin och på arbetsplatserna eller i förorten, i kyrkor och moskéer. Ett val där Ann-Sofie Hermansson har valt att försvara kopplingarna till arbetarrörelsens rötter i industrin och som nu ställts mot Anna Johanssons tydliga identitetspolitiska linje med sin bas i förort, kyrkor och moskéer.

Stefan Löfven har varit medveten om detta hela tiden. Och givit sin tysta välsignelse att låta partiet till slut glida över till renodlad identitetspolitik och överge den forna väljarbasen. Alternaitvt, och i sämsta fall, har Löfven aktivt tagit ställning bakom det verkställande utskottets lyckta dörrar att till slut överge socialdemokratins rötter.

Och nu slog IF-Metall näven i bordet.

 

Kommentar:

Jag själv är i det närmaste att betrakta som retro-sosse. Vi är några stycken kvar i partiet som likt IF-Metall och andra industrialister nu slåss för dels den klassiska socialdemokratins överlevnad, dels att försöka få in Nils Karlebys tankegods i partiet igen. Nils Karlebys tankar lade grunden för Folkhemmet och den industriella socialdemokratin.

Ledarsidorna.se har givit ut hans verk, Socialismen inför verkligheten, på förlagsdelen Greycat Publishing.

Vi är annars en utdöende art.

Snart utan hemvist.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se