Skall Muslimska Brödraskapet ha rätt till svenska skattemedel?

  • Måndag 11 Feb 2019 2019-02-11
E-post 1370

Frågan om Sveriges Unga Muslimers rätt att kunna söka bidrag av staten är i grunden felställd. Frågan är istället om organisationer som är associerade till det Muslimska Brödraskapet skall vara berättigade till svenska skattemedel och vara en del av Sveriges demokratiutveckling. Och en sådan fråga kan bara besvaras av den politiska nivån.

Sverige Unga Muslimer, SUM, som under åren givit utrymme för personer som gjort antisemitiska, homofoba och misogyna uttalanden eller spridit IS-progaganda har föranledde Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att dra in dess bidrag, eftersom man menade att SUM inte respekterade begreppet ”demokratins idéer”. 

Mer läsning: Förvaltningsrätten efterlyser vägledande dom i utslaget mot SUM

I domen, som Ledarsidorna.se kommenterat tidigare, ger Förvaltningsrätten inte Sveriges Unga Muslimer, SUM, rätt till bidrag, däremot ger rätten SUM rätten till att söka bidrag igen vilket Förvaltningsrätten skriver explicit. Rätt till bidrag och rätt att söka bidrag igen är två helt olika saker.

Vidare pekar domstolen ut att det krävs vägledande domar, eller annat förtydligande, för att kunna definiera begreppet ”demokratins idéer”. Det som domstolen pekar på som enskilda händelser är tillräckligt för att neka statsbidrag, såsom att SUM brustit i kontroll av de föreläsare de bjudit in. Men samtidigt konstaterar Förvaltningsrätten att det finns enskilda detaljer som rubbar den juridiska bedömningen genom att den bedömer att det inte är ställt ”utom allt rimligt tvivel” med de verktyg som domstolen har till sitt förfogande.

Förvaltningsrätten har därmed avkunnat en korrekt dom eftersom det dels saknas definitioner om “demokratins idéer” från lagstiftarens sida, dels ett prejudicerande domstolsutslag som annars skulle kunnat täcka upp för de politiska bristerna.

Sveriges Unga Muslimer har vitsordat i tidigare domar att de är en del av FEMYSO vilket är FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe ungdomsorganisation. En ungdomsorganisation som Rashid Musa själv var med och grundade i Manchester.

Muslimska Brödraskapets andlige ledare har deklarerat så sent som 2010 att ett medlemskap i FIOE är att vara en del av Muslimska Brödraskapet. 

Frågan är därmed för MUCF att avgöra om en organisation, som har ett medlemskap i en rörelse som Muslimska Brödraskapet, är berättigat till svenska bidrag. SUM är inte medlemmar i vare sig FEMYSO eller FIOE trots dess åsikters skull utan just för att de är en del av dessa åsikter. Annars hade de inte varit medlemmar. Något som just SUM:s återkommande inbjudningar av sharia- och jihadistpredikanter till de Muslimska Familjedagarna är en ständig påminnelse om vilket även rätten påpekar.

Att dagens ordförande för SUM, Rashid Musa, ständigt återfinns i de kretsar som kan identifieras med att sympatisera både med Brödraskapet och Hamas stärker bilden av detta.

Från Rashid Musa´s konto på Instagram blir detta tydligt. 

På en bild från 2017 poserar Musa med Mehmet Kaplan. Kaplan har efter att han lämnat regeringen Löfven I 2016 bland annat varit engagerad i Muslim Aid. Muslim Aid är ett av de nationella och internationella kluster som även drar till sig IS-rekryterare och finansiärer vilket Ledarsidorna beskrivit i en tidigare artikel. Mehmet Kaplan var med och grundade SUM från början.

Mer läsning: Mehmet Kaplan bygger upp Muslim Aid i Sverige med koppling till IS-rekryterare

På en annan bild sitter Musa jämte sin stora inspiratör Anas Al-Tikriti. Anas Al Tikriti är grundare och ordförande för Cordoba Foundation och är en öppen supporter till Hamas. Cordoba Foundation och Al-Tikriti fick 2014 sina tillgångar spärrade av banken HSBC för misstänkta penningtransaktioner. Anas Al-Takritis far, Osama Al-Takriti, var Muslimska Brödraskapets ledare i Irak fram till 2003.

Hamas är en terrorlistad organisation i bland annat hela EU och USA.

Även om det inte råder åsiktsförbud i Sverige, och det Muslimska Brödraskapet är inte heller en förbjuden organisation annat än i ett fåtal länder, finns det många tecken som pekar på att SUM och dess ordförande på olika sätt är en del av denna rörelse.

Mer läsning: Dr Magnus Norell om det Muslimska Brödraskapet

Frågan som rätten prövade är därmed felställd från början. Förvaltningsrätten borde aldrig behövt ta upp ärendet om den politiska nivån tagit sitt ansvar. Dels måste den politiska nivån ta ställning till om kultur- och ungdomsbidrag är en rättighet eller en möjlighet men dels en annan. Huvudfrågan är i det specifika fallet nämligen en annan:

Frågan är idag om organisationer som kan kopplas ihop med det Muslimska Brödraskapet skall vara berättigade till svenska skattemedel och vara en del av Sveriges demokratiutveckling. Och en sådan fråga kan bara besvaras av den politiska nivån som nu istället duckar och låter myndigheter och  domstolar göra grovarbetet istället.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se