Statsvetare och advokater leder medvetet tanken fel om IS

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
 • Torsdag 28 Feb 2019 2019-02-28
E-post 2650

Hur att benämna Islamiska Statens associerade eller medlemmar skiftar beroende på perspektiv och politisk preferens. Benämningarna som olika opinionsbildare använder sig av är inte ointressanta då de alla på något sätt vill driva opinion för sin sak. 

De som rest till IS benämns av olika opinionsbildare och politiker på olika sätt. Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer menade 2014 att de som reste till Syrien, när IS var i sin linda, bara var engagerade ungdomar som ville hjälpa till. Redan 2014 stod det klart vilka övergrepp som IS representerade. Andra, som professor Ulf Bjereld benämner dem som soldater eller som Aftonbladets Ledarredaktion och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som återkommande kallar dem för krigare. Även Tomas Ramberg, Sveriges Radios kanske mest inflytelserika kommentator, använder sig av begrepp som “IS-krigare”, antingen omedvetet medvetet eller medvetet omedvetet. Det leder i vilket fall tankarna i fel riktning.

 

Alla benämningarna leder tanken till att det skulle finnas något legitimt med IS som skulle kunna kopplas till Geneve- respektive Haag-konventionerna. De konventioner som reglerar krigets villkor i framför allt hur de stridande parterna ska behandla kombattanter som lagt ner vapen, civilbefolkning och egendom.

De leder tanken fel hos allmänheten genom sin opinionsbildning. 

Advokaten Mikael Westerlund menar att ett stort problem med förslaget om de kommande lagar som regeringen avser sända på lagrådsremiss idag är att det är mycket svårt att definiera vad en terrororganisation är för något.

– Tittar du över tid så har det förändrats, och det har att göra med politiska opinioner. Ta till exempel den kamp som Nelson Mandela drev så var det ju terrorklassat i stora delar av världen. Han kallades länge terrorist men i dag säger vi att ANC var frihetskämpar, säger Westerlund.

IS har ett svårslaget rekord i brott mot krigets lagar. Att Westerlund ens nämner Nelson Mandela i samma andetag som IS borde få en och annan folkrättsjurist att höja på ögonbrynen. 

Genom media- och vittnesuppgifter som förmedlats på annat sätt samt genom de få svenska domar som avkunnats har IS gjort sig skyldiga till minst nio av elva möjliga brott mot mänskligheten;

 • deltagande i planering, inledning och förandet av anfallskrig
 • brott mot krigets lagar, vad gäller behandlandet av krigsfångar, slavarbete och användandet av förbjudna vapen.
 • brott mot mänskligheten, såsom upprättande av koncentrationsläger, eller etnisk rensning.
 • avsiktligt dödande av skyddad person (till exempel sårade eller sjuka soldater, krigsfångar, sjukvårdspersonal, civila)
 • tortyr och omänsklig behandling av skyddad person
 • avsiktligt orsakande av stort lidande eller handling som allvarligt hotar en skyddad persons fysiska integritet eller hälsa;
 • anfall mot civilbefolkningen
 • deportering eller illegal förflyttning av befolkningsgrupper
 • bruk av förbjudna vapen eller krigsmetoder
 • missbruk av det röda korset eller den röda halvmånen eller andra skyddssymboler
 • plundring av offentlig eller privat egendom.

Det är för Ledarsidorna.se oklart hur advokat Mikael Westerlund ser på dessa brott. Och hur han bedömer utifrån det vad i brottskatalogen ovan inte skulle kunna benämnas som någon form av terror eller brott mot mänskligheten eller om de alla är verktyg i en legitim frihetskamp.

Benämningen av de som rest till Syrien eller Irak för att ansluta sig till IS för till exempel krigare eller soldat skapar illussionen av att någon form av internationell humanitär rätt skulle skydda de av dem som idag befinner sig i krigsfångenskap. Att de i egenskap av att vara legitima kombattanter kan åberopa Geneve- respektive Haagkonventionerna.

Ett närliggande exempel är den nu döda Tarif al-Sayyed Issa. Al-Sayyed Issa var medlem i Muslimska brödraskapet och 2015 gick han med i Fath-armén, en islamistisk grupp som deltog i den väpnade offensiven för att ta kontroll över Idlib 2015. Med var också fraktioner med kopplingar till al-Qaida samt Fria syriska armén. Fath-armén var delaktig i den etniska rensningen och folkmordet på kristna i Idlib. Av 1 300 kristna överlevde endast två.

Idag presenteras  al-Sayyed Issa i eftermälet inom studieförbundet Ibn Rushd att han endast var biståndsarbetare. Trots att han avbildats i full stridsmundering som ingående i Fath-armén i samband med folkmordet.

Det bör anses styrkt att de som anslutit sig till IS gjort sig skyldiga till nio av elva brott mot humanitär rätt. Och det behövs inte heller att de själva aktivt varit del av de stridande enheterna. För att IS skulle kunna vara kapabelt till alla dessa brott krävs en infrastruktur av bagare, bilmekaniker, ambulansförare och inte minst hemmafruar som hållit slavar, plundrat privat egendom, deltagit i omänsklig behandling med mera. Alla har på sitt sätt bidragit till den terrormaskin som IS är. De som tror att IS är besegrat har dessutom fel.

Under 2017 anammade IS en annan terrororganisations taktik, Al Quaidas. IS gick då från att endast bedriva territoriell krigföring till att även genom mer eller mindre autonoma celler slå på motståndarens, EU:s, territorium med enskilda terrordåd. Dessa autonoma celler finns kvar så länge IS ideologi lever vidare.

Oavsett vad högt utbildade opinionsbildare, som professor Ulf Bjereld eller advokat Mikael Westerlund tycker att IS är för något så talar deras brott mot mänskligheten sitt eget språk. IS är en terrororganisation dit medlemmarna sökt sig frivilligt. Ett terrormaskineri som varit beroende av att ha en hel fungerande struktur för sina brott mot mänskligheten. Inkluderat det som felaktig benämns som “IS-kvinnorna” eller “IS-fruarna”. De sökte sig frivilligt till IS och bidrog till både byggandet av strukturen och brotten mot främst civila.

Av den anledningen bör det inte vara svårt för någon att kalla IS för en terrororganisation vilket såväl Westerlund i sin roll som advokat och Bjereld som erfaren statsvetare rimligen med sakargument som stöd bör vara medvetna om. Trots det slirar framför allt Bjereld och Westerlund på begreppen för att leda tanken i en annan riktning genom att försöka få in begrepp som frihetsrörelse eller soldater i samma mening som IS.

IS är en terrororganisation precis som alla dess medlemmar, de komponenter som gör strukturen i brotten möjlig, bör benämnas som terrorister. Om detta talar IS brottskatalog sitt tydliga språk.

Inte soldater, krigare, stridande eller “IS-fruar”. Terrorister som av fri vilja anslöt sig till en struktur som redan när de anslöt sig hade ett svårslaget rekord i modern tid i brott mot mänskligheten. Oavsett om de sedan uppgav att de bara var “engagerade ungdomar”, bilmekaniker, ambulansförare eller hemmafruar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.