Sverige utvecklas till att bli ett säkerhetshot mot hela EU

  • Söndag 24 Feb 2019 2019-02-24
E-post 2223

Debatten om hur Sverige skall hantera återvändande IS-terrorister fortsätter. Socialtjänsten i Stockholm har sedan slutet av förra året tagit emot 38 orosanmälningar om att barn i familjer där person krigat för IS kan fara illa enligt SVT. Bakom orosanmälningarna döljer sig ett återvändande av terrorister som gör att Sverige nu utvecklas till att bli ett säkerhetshot mot hela den europeiska unionen.

I en del i en ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism, som tillförs fyra miljoner kronor, tillförs arbetet fyra miljoner kronor. Ett stadsövergripande expertlag införs, som ska ta kontakt med dem som återvänt och se till att barn till återvändarna mår bra.

– Forskare kommer, tillsammans med säkerhetspolis och polis, hjälpa oss och se att våra insatser blir de mest effektiva som finns enligt tillgänglig forskning, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), till SVT Nyheter Stockholm.

Det största problemet är dock det motstånd mot repressiv lagstiftning som finns på den politiska nivån. Ledarsidorna.se har i tidigare artiklar lagt fram fakta som talar för att justitieminister Morgan Johansson (S) sedan 2010 tillsammans med statssekreterare Maria Ferm (MP), inledningsvis i riksdagens justitieutskott där bägge satt mandatperioden 2010-2014 men sedan 2014 i regeringen, systematiskt och strukturerat försenat och vattnat ur alla initiativ som tagits för att skärpa lagstiftningen på området.

Mer läsning: Så försenade Morgan Johansson antiterroristlagarna

Där Sverige idag tillför resurser för forskning och socialtjänst driver våra grannländer och även EU igenom lagstiftning för att snabbt isolera de återvändande terroristerna från övriga samhället som en preventiv åtgärd. I Danmark är det generella missnöjet så stort att förslag har rests att införa passkontroller för samtliga svenska medborgare på resa till eller igenom Danmark. Passkontroller som skiljer sig från de svenska och som går ut på registerslagnigar vid individs passage istället för att nöja sig med att bara titta på identitetshandlingarna.

Inom poliskåren ökar frustrationen. “Att återkalla IS-terroristernas svenska medborgarskap är en del av lösningen. Enklare, billigare och mer träffsäkert än att åtala dem i svensk domstol” skriver polischefen i Storgöteborg, Erik Nord, i en tweet apropå en krönika i Göteborgs-Posten.

Den svenska slappheten inför det hot som återvändarna utgör är inte bara ett säkerhetshot mot det svenska samhället, det kommer att utvecklas till ett säkerhetshot mot hela unionen om Sverige fortsätter att ge återvändande IS-terrorister en säker hamn. Slappheten har redan föranlett att våra nordiska grannländer framfört kritik mot ansvariga ministrar inom ramen för ministerrådet. Utan märkbart resultat.

För att Sverige skall kommat tillrätta med detta problem bygger det på att EU helt enkelt kör över Sverige i ministerrådet. Att EU enas om en gemensam strategi vid återvändandet. En sådan strategi kan innebära gemensamma uppsamlingsläger för de som utan rimliga andra skäl uppehållit sig i områden kontrollerade av IS eller andra motsvarande terrororganisationer. Placeringen i dessa gemensamma läger, som även bör ha resurser och kompetens för att ta emot IS-terroristernas barn och familjer, innebär ett mer eller mindre tillfälligt frihetsberövande men ger utrymme för en mer koordinerad och fokuserad utredning av varje enskild individ. Om denne har haft legitima skäl för sin vistelse eller på annat sätt kan styrka att han eller hon inte har varit en del av IS slussas denne vidare till sina hemländer. Kan han eller hon inte styrka det väntar forstatt utredning.

Detta lagstiftningsarbete hastar dock och det är inte rimligt att anta att något arbete kommer att kunna slutföras innan 2020 års utgång om inte EU:s ministerråd kan snabbt komma till för Sverige tvingande beslut.

Ett beslut som bygger på att ministerrådet helt enkelt kör över Sverige, genom hot om sanktioner, som är det EU-land som stretat emot mest och som nu utvecklas till att bli ett säkerhetshot mot hela unionen. Sveriges egen säkerhet, och svenska medborgares trygghet i vardagen, bygger med andra ord ånyo på att någon annan – i detta fall ett samlat EU – helt enkelt tar över vårt säkerhetsarbete. Både det preventiva och det faktiska.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se