Därför driver Sverige på för en internationell krigsförbrytartribunal

  • Torsdag 7 Mar 2019 2019-03-07
E-post 454

Regeringen vill inte ta hem svenska IS-medlemmar och lagföra dem i Sverige utan istället sköta frågan i en internationell tribunal – på liknande sätt som efter folkmordet i Rwanda och efter kriget på Balkan. Mikael Damberg, inrikesminister (S) rapporterar att han fått stöd för det som presenteras som ett svenskt initiativ om en krigsförbrytartribunal mot IS-terrorister. Detta initiativ kommer dock ha en rad med hinder att övervinna, bland annat måste Ryssland tolerera en tribunal, något som de tidigare motsatt sig.

Men att skapa internationella tribunaler är svårt och Thomas Renard, forskare och terrorexpert på tankesmedjan Egmont Institute i Bryssel, ser flera problem med idén rapporterar SR/Ekot. Och även om man skulle förlägga tribunalen någon annanstans än i regionen finns det inget direkt mervärde då enskilda europeiska länder har lika goda möjligheter att utreda och döma IS-krigare, säger Thomas Renard.

Mikael Damberg gör dock en annan bedömning.

– Det gäller närheten till regionen, vittnesmål, bevisning på plats som kan användas bättre än i en tingsrätt i Sverige – så vi tror att en internationell tribunal kan få expertkunskap och kan använda den kunskapen också för att fälla terroristerna, säger han.

Dambergs skäl bygger egentligen på något annat. Damberg, och hans chef Morgan Johansson vill inte att vare sig omvärlden eller den svenska opinionen ska få möjlighet att syna regeringen Löfvens svaga arbete på terrorområdet.

Sverige har fortfarande Europas svagaste lagstiftning och har sedan mandatperioden 2010-2014 lagt ner alla försök till skärpt lagstiftning. Den lagstiftning som trots allt kommit på plats är dels ett resultat av omvärldens press men samtidigt så vek att den inte kommer att kunna adressera det som till exempel Michael Skråmo gjort sig skyldig till och som i andra länder ger fängelsestraff på nio år eller längre.

Sverige saknar, vilket Thomas Renard implicit pekar på, lagstiftning som kan adressera de brott som begätt under perioden 2004 fram tills idag. Den lagstiftning som till slut kom på plats 2015/16 har tills idag resulterat i en fängelsedom för rekrytering till IS vilket gav sex månaders fängelse. De som dömts till livstids fängles, två personer, har dömts efter en äldre lagstiftningen från 2003 för terrorbrott genom mord.

Vad som dessutom är okänt är hur många av de idag 150 IS-terrorister som redan återvänt till Sverige som gjort sig skyldiga till brott enligt till exempel den norska lagstiftningen men som med rådande svensk lagstiftning kommer gå fria. De har idag en fristad i Sverige. Skyddad av den svenska regeringens svaga lagstiftningsarbete.

Om Sverige i sådana fall skulle vägra lämna ut dessa med motivering att de inte brutit mot svensk lag vid tillfället brottet begicks skulle det få såväl internationellt som i den nationella opinionen.


 De enda som har något att vinna något politiskt på en internationell krigsförbrytartribunal är den svenska regeringen. Om de svenska IS-terroristerna lämnas ut till, eller tilllåts återvända utan prövning, till Sverige kommer de med stor sannolikhet om de döms få straff upp till sex års fängelse. För motsvarande brott kommer norska IS-terrorister dömas till mellan sex och tjugoett år, eventuellt livstid.

Det andra, mindre önskvärda alternativet i en inrikespolitisk kontext är att göra som Frankrike. Utan några om helst protester låta kurderna överföra idag 14 franska IS-terrorister till Irak för rättslig prövning. Frankrike har sagt att de bara kommer reagera om dessa terrorister döms till döden för att då kunna tänka sig att de istället får avtjäna ett livstidsstraff i franskt fängelse. Naturligtvis

Det är inte uteslutet att regeringen Löfven landar i det fransk-irakiska alternativet om de inte klarar av att förhandla fram en internationell krigsförbrytartribunal för att slippa stå till svars för provocerande låga straff. Att det då blir tydligt att Sverige som enda EU-land saknar adekvat lagstiftning för att enskilt kunna utreda och döma på samma nivå som övriga EU-länder.Regeringen Löfven kommer inte kunna hantera en situation där IS-terrorister frikänns eller får provocerande låga påföljder. Inte inrikespolitiskt och definitivt inte i bilaterala relationer där Morgan Johansson (S) redan fått förödande kritik av Nordiska ministerrådet samt hans kollegor i Bryssel.

För att svenska IS-terrorister skall kunna dömas till adekvata straff om de befinns skyldiga bygger det på att det är en internationell tribunal som utreder och utfärdar straff. Eller att de döms i ett annat EU-land. Detta eftersom Sverige som enda EU-land saknar adekvat lagstiftning.

Där de övriga EU-länderna klarar ut detta på egen hand är regeringen Löfven beroende av andra för att inte de egna försummelserna skall avslöjas.

 

Kommentar:

Jag vill fortfarande ha en debatt i SVT Agenda eller SR Studio ett mot vem som helst av herrar ministrar Stefan Löfven, Morgan Johansson eller Mikael Damberg i detta ämne.

Vare sig oppositionspolitiker eller journalister verkar kunna ställa dessa herrar ministrar mot väggen. Men jag kommer göra det. 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se