Därför har Sverige EU:s svagaste terrorlagstiftning

  • Onsdag 6 Mar 2019 2019-03-06
E-post 1068

Den norska Säkerhetspolisen var först med att förklara att Norge vill ställa den norske IS-terroristen Michael Skråmo inför rätta. Kurdiska YPG, som nu ska ha tillfångatagit Skråmo, har sagt att de vill lämna över utländska fångar. Till skillnad från andra IS-terrorister som rest från Sverige finns det här en anklagelse om ett konkret brott mot Skråmo – han kommer inte kunna ursäkta sig med att ”bara kört ambulans i Syrien” skriver Fredrik Sjöshult i Expressen.

Sjöshult menar vidare att Skråmo borde ta sitt ansvar mot sina barn. Flera av dem är födda i Sverige och de har förlorat sin svenska mamma i ett flyganfall i Syrien. De måste tas om hand i Sverige nu skriver Sjöshult.

Fredrik Sjöshult pekar på det uppenbara, att Michael Skråmo kommer som maximalt kunna dömas till sex års fängelse, i realiteten fyra års versktällighet, för sitt engagemang i terrorsekten IS varför Skråmo borde välja Sverige istället där straffsatserna är generellt låga eller brotten som regleras i andra länder fortfarande är oreglerade. Gripandet av Skråmo och den efterföljande debatten bör påminna alla om hur två regeringar, Alliansen II och Löfven I i allmänhet visat sig ovilliga att kriminalisera terrorism och Morgan Johansson i synnerhet som sedan sin tid som ordförande i riksdagens justitieutskott mer eller mindre medvetet försenat och / eller vattnat ur förslagen. Sverige är fortfarande det land i det fria väst där det är absolut mest riskfritt att bedriva sin verksamhet.

Men det är inte Michael Skråmo, eller Expressen heller, som har initiativet till var Skråmo skall lagföras. De kurder som nu håller honom i fängsligt förvar är de som väljer. Eftersom Kurdistan inte är en erkänd stat och inte heller skrivit på någon konvention i formell mening kan de idag välja att lämna ut Skråmo till

  • Syrien: Garanterat dödsstraff
  • Irak: Sannolikt dödsstraff men med en möjlighet till omvandling till livstids fängelse.
  • Norge: Väsentligt mer än sex års fängelse
  • Sverige: Maximalt sex års fängelse med frigivning efter fyra år.

Skråmo har dessutom sagt upp sitt svenska medborgarskap.

Med tanke på det lidande som Skråmo och IS tillfogat kurderna är det orimligt att anta att kurderna skulle gå Skråmos önskemål till mötes. Att det kanske på sin höjd kommer resultera maximalt fyra år i fängelse (2/3 frigivning) för det han åsamkat i form av lidande kommer inte accepteras av något av IS brottsoffer. Mest troligt skulle det bli kanske tre års fängelse och därmed endast två år av verkställighet på anstalt om Morgan Johanssons inställning fick råda.

Bakgrunden till Morgan Johanssons och regeringens ovilja att stifta repressiva lagar mot terrorism går att spåra till 2011. I en motion i riksdagen menade Mehmet Kaplan och Maria Ferm, MP, att stöd till organisationer som IS var ett s.k. åsiktsbrott som inte ska straffbeläggas. Något som funnit stöd hos bland annat SSU, Olof Palmes Internationella Center samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Samtliga dessa tre sidoorganisationer stödjer öppet bland annat Ship to Gaza och den västsahariska organisationen Polisario.

Idag sitter Mehmet Kaplan i ledningen för svenska Muslim Aid som bland sina medlemmar har den ende svensk som dömts i Sverige för rekrytering till IS. Maria Ferm är idag statssekreterare i statsministerns samordningskansli, statsrådsberedningen.

I ”Ship to Gaza”-samarbetet återfinns bland annat den etnofascistiska terrorklassade organisationen IHH. Organsiationen förmedlar bistånd till Hamas som av såväl USA som EU är kategoriserat som terrororganisation. Polisario har i många år av OLAF, EU:s antikorruptionsmyndighet, kritiserats för omfattande förskingring av utbetalt bistånd samtidigt som runt 300 av Polisarios medlemmar numera återfinns i Boko Haram eller AQiM. Boko Haram är en del av IS och AQiM är Al Quaidas nordafrikanska del. Även om inte Polsiario är terroristklassificerat idag är verksamheten av en sådan art att såväl MUST som EUROPOL är intresserade av både kapitalströmmar och personkontakter.

Hamas är en terrororganisation och där kommer allt samröre och allt bistånd till slut, sex år efter övriga EU, bli straffbart i Sverige. Sverige är den sista nation att nu införa detta i EU.

Oviljan att stöta sig med mäktiga särintressen som Ibn Rushd-sfären, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt det biståndsindustriella komplexet genom Sida och Olof Palmes Internationella Center är det som försenat, och kommer fortsätta försena och vattna ur, svensk terrorlagstiftning kommer att fortsätta. Minst lika stor är socialdemokraternas ovilja att stöta sig med etnofascistiska rörelser i Turkiet och Mellanöstern. Om det vittnar bland annat riksdagsledamoten Sultan Kayhan, S, vänskapliga relationer med turkiska terrororganisationen Grå Vargarna. De Grå Vargarnas svenska motsvarighet är Nordiska Motståndsrörelsen.

Kayhan är utöver det explicit motståndare till att erkänna bland annat de armeniska folkmorden som folkmord.

Allt detta summerar skälen till varför Sverige fortfarande är det lämpligaste landet i hela EU att bedriva organisering, rekrytering och finansiering av terrorrörelser ifrån. Och Sverige kommer inte under överskådlig tid komma i närheten av europeisk nivå på vare sig lagstiftnings- eller utredningsarbetet så länge dessa krafter dominerar regeringskansliet och Sveriges justitieminister heter Morgan Johansson.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se