Hotet från återvändarna – Ledarsidorna.se varnade redan 2017

Brevhuvud inbjudan till rundabordssamtalen i Bryssel.
  • Tisdag 12 Mar 2019 2019-03-12
E-post 1501

Expressen och Dokus granskning av återvändarna från Syrien visar att återvändarna från IS- och andra jihadistgrupper i Syrien har fortsatt begå grova brott på svensk mark: Grova våldsbrott, utpressning, bedrägerier och penningtvättsbrott. Nyhetsvärdet för den politiska nivån är sannolikt stort men det är känd materia som nu slås upp på nyhetsplats. Ledarsidorna.se rapporterade om fenomenet redan 2017.

IS-terroristen Mubashir Qadar, 31, står åtalad för ett brutalt saxmord. En annan Syrienåtervändare ska ha försökt sparka det sargade och döende offret i huvudet.  Men myndigheterna står handfallna.

Ledarsidorna beskrev redan 2017 det som Expressen och Doku nu beskriver som ett nytt fenomen. Sedan 2017 har de återvändande IS-terroristerna varit ett känt fenomen för de boende i bland annat Vivalla och på Järvafältet men av politiska skäl varit omöjligt att rapportera om. Detta skrev Ledarsidorna.se om tillståndet på Järvafältet i Stockholm i december 2017:

Återvändarna.

Återvändarna är tidigare IS-krigare om återvänt till sina ursprungsmiljöer. De har ännu inte etablerat sig och besitter ett omfattande våldskapital. Idag lever de under radarn och det räcker för dem att förklara vem de är och var de har varit de senaste åren för att de skall injaga skräck. Det är dock bara en tidsfråga, enligt erfarna fältarbetare och motsvarande, innan behovet att ge utlopp för sina erfarenheter blir för starkt. Dessa personer skulle behöva omfattande vårdinsatser för att kunna desarmeras men, av lätt insedda skäl, söker de inte upp vården med tanke på vad de har på sina samveten. De vill inte riskera att lagföras eller att föras till ICC, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. När återvändarna väljer att organisera sig i affärsområden som den tecknade “Dödspatrullen” kommer vi däremot hamna i ett ännu mer allvarligt läge.

Klankriminalitet kan kopplas direkt till migration och misslyckad integration. Den är idag så pass utbredd att den utgör ett direkt hot mot allmän ordning och samhällssäkerhet i de områden de växer. Som på Järvafältet. Det som kännetecknar klankriminalitet är att den i praktiken uteslutande är kopplad till utrikesfödda eller personer med två utrikesfödda föräldrar samt en tydlig klantillhörighet och oerhört svåra att infiltrera.. Klankriminalitet har  kommunicerande kärl med religiös fundamentalism, som IS och Muslimska Brödraskapet. Idag ser vi samma ungdomar som för ett år sedan gick omkring i klassisk muslimsk fotsid klädsel och det speciella salafistiska skägget, med rakad överläpp, bära samma attribut som kännetecknar grovt kriminella. Träningsbyxor, hoodjacka, baseballkeps, tjocka guldlänkar. Förändringen har gått på mindre än sex månader.

Problemen har varit akuta i två års tid och är inget nytt fenomen bara för att det nu nått etablerad media.

Ett följdproblem är avradikaliseringen av dessa individer. Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan menar att det bör gå att bygga vidare på de exit-program som finns för gängkriminella. Det är dessvärre att underskatta komplexiteten i denna miljö. Gängkriminalitet bygger inte i samma utsträckning på den religiösa övertygelse som präglar grupperna i allmänhet och i synnerhet saknas klankomponenten.

För att kunna förstå mekanismerna på ett djupare plan finns det idag mycket begränsad svensk forskning. På svenska finns endast Per Brinkemos ”Mellan klan och stat”, Per Brinkemos och Johan Lundbergs ”Klanen” samt i svensk översättning Mark S Weiners ”Rule of the clan”. Weiner är för närvarande, vårterminen ut, verksam vid Uppsala Universitet. De IS-terrorister som bryter sig ut ur de klaner som inte accepterar individernas beteende bygger nya klaner, med samma logik och kultur, som det de blir uteslutna från. Med de kulturella och religiösa yttringarna kryddade med ett extremt våldskapital kan dagens Exit-program möjligtvis utgöra en komponent, men är långt ifrån tillräckligt.

Ranstorp pekar dock på den enda rimliga och i allra högsta grad nödvändiga åtgärden. Att inleda en förundersökning om brott redan när någon återvänt från IS eller liknande organisation eller område. Denna möjlighet finns i bland annat Storbritannien men även Danmark kommer nu införa eller har infört straff för sådana individer som uppehållit sig i till exempel ett område kontrollerat av IS för att sedan i lugn och ro kunna utreda individerna för andra brott. I Marocko införde de denna lagstiftning redan 2003; att utan legitima skäl befinna sig i samma område eller vara en del av till exempel IS-associerade enheter, stridande eller inte, innebär tio års fängelse.

Tio år i förvar ger myndigheterna gott om tid för fortsatt utredning.

Detta behov styrks av en av de återvändande som Expressen och Doku intervjuat. En man som åkte ner till Syrien innan IS etablerade sig som en kraft i kriget har flera gånger ertappats av polisen, sovandes i olika bilar i Göteborg. I maj förra året hittades han i en stöldanmäld hyrbil i en av Göteborgs förorter med narkotika i en handväska och en kaststjärna som beskrivs av polisen som ett gatustridsvapen.

“Jag var inte i någon grupp, men med dem, om du förstår vad jag menar, säger han i dag och bekräftar att han genomgått viss militärutbildning”.

På frågan om han deltagit i strider, svarar han undvikande: 

“Jag var del av striden så fort jag satte min fot i landet”.

Det Ledarsidorna.se började rapportera om 2017 har tills idag, nu när Expressen och Doku nu skriver om det varit omöjligt att rapportera om eller ens belysa. Expressens och Doku´s publicering är ett stort steg framåt i debatten för att på sikt kunna adressera det samhällshot som återvändarna utgör.

Ledarsidorna.se har sedan några år som en direkt konsekvens av ett otillåtande och starkt stigmatiserat svenskt debatt och medie-klimat istället arbetat i internationella kluster och genom internationella expertgrupper. Ledarsidorna står denna vecka som medarrangör och värd för de rundabordssamtal som genomförs inom ramen för ”The European Assembly Against Extremism & Terrorism”.

Expressens och Doku´s publicering idag är ett enormt steg framåt i den svenska debatten och för de svenska forskningsförutsättningarna men åskådliggör hur smärtsamt långt efter Sverige ligger övriga Europa. Sverige har idag endast en handfull forskare som kan mätas som jämbördiga i en internationell kontext med namn som Magnus Ranstorp, Magnus Norell och ett fåtal till som kan kopplas till dem samt nytillskottet stiftelesen Doku med journalisterna Magnus Sandelin och Sofie Löwenmark.

I övrigt är det tunnsått. Med alla de konsekvenser som detta för med sig för polisen samt de boende i Vivalla, på Järvafältet och i Angered. Som tvingas ta emot, och leva med, de återvändande IS-terroristerna. 

Leva med är dessutom fel uttryck. Leva under den terror och det våldskapital som dessa återvändare representerar när de fortsätter att flyga under politikers och lagstiftares radar.

 

 

Kommentar:

Det så här långt otillåtande klimatet i Sverige har resulterat i att jag sedan flera år tillbaka arbetar i kluster utanför Sverige för att dels inhämta information och kunskap, dels kunna skapa mig en erfarenhetsbank av verktyg för att möta det samhällshot som IS och andra fundamentalistiska terrororganisationer utgör.

Jag ingår idag i olika internationella kluster av rådgivare och analytiker då den svenska beredskapen och viljan att adressera problemen är försumbara. Tills idag kanske.

Av den anledningen står Ledarsidorna.se numera som medarrangör till olika aktiviteter, som den i Bryssel denna vecka, eller ingår som del av andra regeringars program mot jihadismens följdverkningar och jag kan konstatera att viljan och kompetensen att motarbeta det som i Sverige nu presenteras som något nytt är högre i krigshärjade stater som Nigeria, Libanon och Marocko.

Och det är ni läsare som gjort detta möjligt.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se