Liberalernas toppkandidat till EU vägrar lämna ut handlingar

  • Söndag 3 Mar 2019 2019-03-03
E-post 3319

Liberalernas förstanamn i valet till Europaparlamentet den 26 maj, Cecilia Wikström, vägrar att medverka till granskning av hennes styrelsearbete i bolagen Beier Alma och Electa. Hon vägrar till och med att lämna ut reseräkningar varför det nu inte kan uteslutas att hon och bolagen låter EU:s skattebetalare stå för kostnader som annars skulle belastat bolagens aktieägare. Wikström medger i praktiken explicit att hon ger bolagen en positiv särbehandling vilket annars står i strid med tanken om en fri och lika europeisk inre marknad.

Liberalernas EU-parlamentariker och första namn inför valet i maj, Cecilia Wikström, tjänar minst 70 000 kronor på sina styrelseuppdrag i , varje månad. Detta utöver den lön hon lyfter som EU-parlamentariker. SVT Nyheters och Ledarsidorna,se tidigare genomgång av EU-parlamentarikernas sidouppdrag visar att Wikström sticker ut på området genom sina styrelseuppdrag i bolagen Beier Alma och Elekta

– “Jag har hög arbetskapacitet”, säger Wikström.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström studerade teologi vid Uppsala universitet, där hon blev teologie kandidat 1993. Hon prästvigdes 1994 och verkade fram till 2002 som präst i Svenska kyrkan. 

Wikström var riksdagsledamot mellan riksdagsvalet 2002 och 2009 då hon blev Europaparlamentariker. Wikström är förstanamn för Liberalerna inför valet till Europaparlamentet 2019.

EU-parlamentariker är ett heltidsuppdrag, ledamöterna tjänar mer än riksdagens. Det rör sig om cirka 80 000 kronor i månaden, utöver det ersättningar för resor och traktamenten för den tid som parlamentarikern befinner sig i Bryssel eller Strassbourg.

EU-parlamentariker får ta sidouppdrag, bara de redovisar alla inkomster. Men de bör enligt uppförandekoden inte söka finansiell vinning, och avhålla sig från sådant som kan skapa intressekonflikter.

Inte heller valberedningen i Liberalerna har bedömt det som olämpligt. EU:s regelverk har stor betydelse på det medicinska området, och då är det knepigt med en kandidat som i SVT säger så här: 

– ”Jag har också solidariserat mig med företaget Elekta som förbättrar folks hälsa”.

Wikström solidariserar sig inte med cancerbehandlingen i ett bredare perspektiv utan är helt öppen med att hon genom sitt engagemang i Electa ger detta företag en positiv särbehandling på en europeisk marknad som enligt EU:s grundtanke präglas av lika villkor. Wikström menar att det är helt förenligt med hennes uppdrag som EU-parlamentariker att ge en enskild aktör en positiv särbehandling.

Wikström är enligt Politico en av EU-parlamentets mest inflytelserika ledamöter. Det är orimligt att anta att bolagen Elekta och Beier Alma skulle nöjt sig med en före detta parlamentariker när de väl rekryterat Wikström. På samma sätt som Wikström nu solidariserat sig med Elekta är det med en sannolikhet gränsande till visshet att hon även solidariserat sig med Beier Alma.

Ledarsidorna.se har sökt och fått kontakt med företaget Beier Alma för att börja granska vem som betalar för Wikströms resor och traktamenten för hennes styrelesearbete samt om resorna dels bekostas av företaget istället för skattebetalarna, dels om dess styrelseagendor innehåller punkter där Wikström hamnar i en jävssituation – där hennes primäruppdrag som folkvald på något sätt kommer i konflikt med hennes roll i styrelsen.

Beier Alma låter meddela att såväl datum för styrelsemöten, vilka som varit närvarande samt kallelse och protokoll är sekretessbelagda. Helt i enlighet med lagen om affärshemligheter. Beier Alma gör inget fel, lagen om affärshemligheter står över EU-parlamentets etiska kod.

När Ledarsidorna.se  ställer samma frågor samt begär ut Wikströms reseräkningar med kommentarer vägrar såväl Cecilia Wikströms som Jan Björklunds pressekreterare att svara trots återkommande propåer. Inte heller vill de ge någon som helst kommentar.

Cecilia Wikström, och Liberalerna, sätter sig över själva grundtanken med en parlamentarikers transparenta uppdrag samt tar tydligt ställning för två bolag på en marknad som skall präglas av lika villkor. De ger Beier Alma samt Elekta en konkurrensfördel och vägrar att ge granskande journalister tillgång till det lilla material som ändå finns för att utreda om Wikström trots de redan höga arvodena låter eurpeiska skattebetalare finansiera resor och andra ersättningar som rimligen borde belasta aktieägarna i bolagen. Inte heller vill Wikström och Liberalerna medverka till en granskning för att utröna om vilka möten Wikström försummat i sitt huvuduppdrag som parlamentariker när hon lämnat Bryssel för arbete i styrelserna. 

Genom att vägra ge ut reseräkningar går det inte att få en överblick över hur mycket tid hennes styrelsearbete tar i anspråk och då heller inte på bekostnad av vad.

Patrik Oksanen, Hela Hälsingland, sammanfattar Wikströms agerande med 

Att ta kommersiella uppdrag på den är nivån är, trots att Wikström själv anser sig ha arbetskapaciteten, inte etiskt förenligt med uppdraget som Europaparlamentariker.

Oksanen är, i ljuset av att både Liberalerna och Wikström själv vägrar medverka till granskning av Wikströms ekonomiska ersättningar och intressekonflikter, i artigaste laget. Framför allt när nu Wikström, med Liberalernas godkännande, nu vägrar lämna ut reseräkningar och annan dokumentation för att underlätta granskning samt sätter två bolag före alla andra på en europeisk marknad.

Liberalerna och Cecilia Wikström går nu in i valrörelsen som själva sinnebilden för korrupta och giriga globalister. Detta agerande kommer spela nationalistiska partier i händerna den 26 maj. Alldeles oavsett vad Jan Björklund har lovat sina barn är Cecilia Wikström, som dessutom är prästvigd i Svenska Kyrkan numera nationalisternas effektivaste valarbetare.

Korrupt. Girig. Och globalist. På samma gång.

 

Extramaterial:

Beier Almas korta, men tydliga, svar:

 

Ledarsidorna.se®
Alltid i opposition

 

Kommentar:

Det spelar med andra ord ingen roll vem som sitter vid makten eller har makt. Allt skall granskas alldeles oavsett om jag som privatperson röstar på ett visst parti. Till riksdagen röstade jag sist på Liberalerna, normalt är jag socialdemokrat. Men. Det hindrar mig inte från att kritisera och granska dessa ännu hårdare än andra.

Jag ställer nämligen högre krav på de partier som får min röst. 

Stöd gärna den evige dissidenten och redaktionen som alltid är i opposition genom prenumeration eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se