Omhändertagande av IS-terroristernas barn – juridiskt oprövad mark med stora samhällsrisker

  • Söndag 10 Mar 2019 2019-03-10
E-post 783

De svenska IS-terroristernas medföljande kvinnor och barn utgör redan i dagsläget ett akut problem för kurdiska styrkor. Det är främst de kurdiska styrkorna som nu håller dessa i förvar i läger. Men skall dessa återvända till Sverige väntar svåra prövningar för både svenskt rättsväsende och rehabiliteringskedjor.

Anders Lindberg, Aftonbladet, menar att civila kvinnor och barn måste få en verklig möjlighet att återanpassa sig till det svenska samhället. Det kräver i sin tur ett ordnat mottagande, något kommunerna i dagsläget inte är i närheten av. 

Barn som är traumatiserade eller skadade behöver få professionell hjälp och vi vet från forskning att detta kommer att ta tid. De som är i riskzonen för fortsatt radikalisering bör omhändertas enligt socialtjänstlage och ges rimliga uppväxtvillkor. Att bryta den onda cirkeln av trauma, utanförskap och politisk extremism kommer utan tvekan att vara en stor utmaning. Men det är helt avgörande att det lyckas.

När Lindberg skriver bör omhändertas enligt socialtjänstlagen rör sig kommunerna ut på oprövad juridisk mark. De paragrafer som kan bli aktuella återfinns i LVU, Lagen om vård av unga och skall då balanseras mot dels religionsfriheten, dels mot FN:s barnkonvention. Lika oprövade är vilka behandlingsformer som kan komma ifråga samt inte minst hur samhället skall hantera en klankultur som ser varje ingrepp i en klans intressen, som barnen, som en fientlig handling.

Inledningsvis måste nu lagrummen prövas om det är lagtekniskt möjligt att finna en väg för rehabilitering av barnen. Barn som uppenbart, vilket vittnesmål från de kurdiska lägren tyder på, far illa i sina föräldrars närvaro som i sin tur baseras på deras val av tolkningen av sin religion.

Det som sedan följer, en struktur och en rehabiliteringskedja för dessa barn – och i förlängningen deras mödrar – är minst lika oprövad mark där Sverige inte på något sätt kan förbehålla sig rätten att inte pröva behandlings- och placeringsformer som tidigare varit otänkbara.

I premiummaterialet

  • Genomgång av relevanta lagrum ur Regeringsformen, Lagen om religionsfrihet samt Lagen om vård av unga (LVU)
  • Den aktuella situationen i de läger som svenska medborgare, anhöriga till gripna IS-terrorister, nu sitter
  • Det svenska forskningsläget där FHS forskning, genom dr Magnus Ranstorp pekar i samma riktning som övriga Europa kommit fram till men där docent Aje Carlboms senaste rapport till MSB innehåller både direkta faktafel som i sin tur resulterat i tveksamma slutsatser
  • Hur vissa delar av det svenska muslimska civilsamhället återfinns i utkanten av IS verksamhet
  • Problemen som följer med LVU-omhändertagande av barn till IS-terrorister
  • Hur klankultur kommer att försvåra all återrehabilitering samt i värsta fall utsätta vårdkedjan för fara
  • Hur säkerhetsåtgärderna på de tänkta behandlingshemmen eller familjehemmen måste höjas avsevärt inte bara mot inre hot utan även yttre.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.