Regeringens krav på krigsförbrytartribunal cyniskt försök att lägga dimridåer

  • Torsdag 7 Mar 2019 2019-03-07
E-post 1105

Efter folkmordet i Rwanda och kriget på Balkan upprättades särskilda FN-tribunaler, domstolar med speciellt syfte, för att säkerställa att krigsbrottslingarna skulle ställas till svars för sina handlingar. Nu kräver Sverige att samma sak görs i fråga om dem som slagits för IS i Syrien och Irak, en tribunal eller liknande.

– Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Frågan kommer att tas upp av inrikesminister Mikael Damberg (S) vid rådet för rättsliga- och inrikesfrågor, RIF, i Bryssel idag. Sverige hoppas på stöd inom EU för ökat internationellt tryck.

Men det krävs att samtliga fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet tolererar detta. Och Ryssland har redan lagt in veto mot förslag att låta ICC granska Syrien då en krigsförbrytartribunal, om den skall vara relevant, skall täcka samtliga förbrytelser som begåtts under striderna och pröva samtliga parter. Oisin Cantwell, Aftonbladet, gör i sammanhanget en fulllödig och relevant genomgång och analys av förutsättningarna.

En tribunal vore den bästa lösningen men Sverige har andra skäl att driva på hårt för den lösningen. Det är ett sätt att försöka rädda ansiktet såväl inrikes- som utrikespolitiskt för att Sverige fortfarande har den i särklass svagaste terroristlagstiftningen i det fria väst sedan 2013. 

Som jämförelse är det idag inte straffbelagt att ha levt i IS enligt svensk lagstiftning. I Norge riskerar en person  nio års fängelse för motsvarande brott, en lag som stiftades 2013 samtidigt som Morgan Johansson avslog i egenskap av ordförande för riksdagens justitieutskott Staffan Danielssons, C, förslag på att starta en utredning om lagrummen. Det enda initiativ som togs samtidigt som Maria Ferm, MP, och Mehmet Kaplan drev på sedan 2011 för en motsatt utveckling. Att stöd till terrororoganisationer var ett åsiktsbrott som inte ens skulle regleras i resten av EU och de nordiska länderna.

Så sent som 2014 hävdade Mehmet Kaplan och Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa att det endast var “engagerade ungdomar” som reste ner till Syrien för att delta i striderna. 

Sedan dess har det blivit klarlagt, bland annat av Ledarsidorna.se, att svenska medborgare har deltagit i striderna i enheter som bland annat gjort sig skyldiga till folkmord och etnisk rensning. Den nu döde Tarif al-Sayyed Issa var medlem i Muslimska brödraskapet och 2015 gick han med i Fath-armén, en islamistisk grupp som deltog i den väpnade offensiven för att ta kontroll över Idlib 2015. Med var också fraktioner med kopplingar till al-Qaida samt Fria syriska armén. Fath-armén var delaktig i den etniska rensningen och folkmordet på kristna i Idlib. Av 1 300 kristna överlevde endast två.

Tarif al-Sayyed Issa´s söner är aktiva inom Ibn Rushdsfären varav en, Mustafa Al Sayed Issa, var Rashid Musa´s föregångare på posten som ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

EU lyssnade inte på Sveriges position om att det skulle vara ett åsiktsbrott vilket nu gör det möjligt för bland annat Norge att döma till exempel Michael Skråmo till minst nio års fängelse. Skråmo är internationellt efterlyst av Norge. Sverige har inte utfärdat motsvarande efterlysning då de lagrum som skulle krävas fortfarande inte är på plats.

Tidigare i veckan greps Michael Skråmo, den kanske mest profilerade IS-rekryteraren som rest från Sverige, i Syrien. Han lockade andra att resa till Syrien, först genom sitt missionerande i Göteborg och senare från IS i Syrien. Där bedrev han propaganda och uppmanade också till terrorattentat i Sverige. Det kan inte uteslutas att Skråmo, om dömd i Norge, skulle få ett straff på nio år eller mer samtidigt som han skulle ha goda förutsättningar att kunna bli helt frikänd i Sverige. Michael Skråmo är norsk medborgare, men är född och uppvuxen i Göteborg.

Att regeringen nu för fram Mikael Damberg som ansvarigt statsråd är ingen slump. Morgan Johansson, som vore den naturligaste ministern och som inom regeringen ansvarar för såväl rättsväsende som mänskliga rättigheter, är i praktiken förbrukad inför media och i bilaterala relationer med sin uppvisade senfärdighet. Det motiveras från regeringen med att de delar ansvaret för kampen mot terrorism men en tribunal skär in i frågorna som ligger explicit endast på Morgan Johanssons bord; humanitär rätt och rättsväsende.

En tribunal skulle med stor sannolikhet vara räddningen för regeringen Löfven men kommer inte att inträffa med de skäl som Oisin Cantwell anger. Den skulle, om försöket ändå lyckades, lägga en effektiv dimridå framför Morgan Johanssons konsekventa arbete att låta Sverige fortsätta vara det mest attraktiva land för terrororganisationer att ha sin adminsitrativa bas i med den svagaste lagstiftnignen i hela Europa.

Det finns inga skäl att inte tro på statsministerns upprördhet men ropen på tribunal är ett cyniskt försök att dupera väljare och IS offer samt frånsäga sig sitt eget ansvar. 

Sverige har fortfarande Europas svagaste lagstiftning och Morgan Johansson har personligen sedan mandatperioden 2010-2014 lagt ner alla försök till skärpt lagstiftning. Den lagstiftning som trots allt kommit på plats är så vek att den inte kommer att kunna adressera det som till exempel Michael Skråmo gjort sig skyldig till och som i andra länder redan idag ger fängelsestraff på nio år eller längre.

 

Kommentar:

Mina egna känslor över det cyniska spel som regeringen bedriver kan inte beskrivas i ord.

Har du en gång tittat ner i en massgrav med av IS lemlästade kroppar, har du en gång träffat brottsoffren som överlevde och även pratat med de som anslutit sig till IS eller motsvarande så är det lätt att inse hur cyniskt regeringen nu agerat och fortsätter att agera för att rädda sitt eget skinn.

Mina känslor inför Morgan Johansson, och andra som hjälpt honom, är ingenting som lämpar sig i skrift.

Jag är därmed nu beredd att när som helst, var som helst, möta honom i offentlig debatt och utfrågning.

Regeringen i allmänhet och justitieministern i synnerhet har kommit undan för lätt. Det måste bli ett slut på det nu.

Jag står här och väntar. Handsken kastade jag 2015, men han smet undan redan då.

Detta är Ledarsidorna.se®

Vi ger oss inte.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se