Saknad i kriser och katastrofer: Justitieminister Morgan Johansson

Morgan Johansson. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
 • Torsdag 14 Mar 2019 2019-03-14
E-post 1610

Det är inte endast terrorlagarna som präglats av regeringens allmänna senfärdighet. Regeringen Löfven I hade i och för sig ett dåligt utgångsläge inom två andra för Sverige avgörande områden sedan Alliansen, migration och samhällsberedskap mot kriser, men justitieministerns explicita ovilja att adressera samhällsproblem och uppenbara risker slår igenom även där. Med förödande resultat.

Svensk räddningstjänst hade under Alliansen nedrustats under lång tid, krisberedskapen var under all kritik och lärdomar från tidigare kriser hade inte tagits tillvara. Den svidande kritiken kom från regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden, Aud Sjökvist. Sjökvists kritik aktualiserarde behovet av en reform av statsförvaltningen.

– Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris då ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, sade Sjökvist till Expressen.

Sjökvist menarde på 2018 är att både räddningstjänst och krisberedskap har utretts hur många gånger som helst – efter varje stor kris som landet har haft.

– När man läser de offentliga trycken som jag gjorde inför utredningen – det är som att de hade kopierat texterna, det är samma brister man anmärker varje gång. Det är det som är upprörande att man inte har lärt sig och tagit till sig, att synpunkterna inte får genomslag. Det är inte bara den här regeringen, det spelar ingen roll vilken färg det är på politiken, sade Aud Sjökvist till bland annat Expressen.

Samtliga rapporter, den äldsta förutom klimatutredningen från 2007 (som förutsåg inte bara branden 2014 utan även fjolårets), som Ledarsidorna.se granskat har samstämmigt kommit fram till att

 • Sverige står utan en egen adekvat helikopterflotta
 • Räddningstjänsten kan inte själva bekämpa större skogsbränder med egna resurser
 • MSB saknar de föreslagna samordningsmandaten som föreslagits sedan tio år tillbaka
 • Sverige förutsatte att EU skulle kunna ta en större roll (i likhet med dagens problem med terrorism samt med migrationslagstiftning)
 • Det kommunala självstyret försenar alla nödvändiga operativa beslut.

Detta var det läge som Löfven I gick in i 2014.  I anslutning till regeringsskiftet 2014 tar Stefan Löfven beslutet att flytta sin egen krisledning till att sortera under Anders Ygeman,  dåvarande inrikesministern, samtidigt som Ygeman beslutar att lägga ner den externa expertutredning och erfarenhetssammanställning om MSB roll vid skogsbranden 2014.

Och det blev inte bättre. Sommaren 2018 blev det mönster som Morgan Johansson visat upp på andra politikområden, som terrorlagstiftningen och hanterandet av migrationskrisen, tydligt.

Den sista juli 2018 började bränderna komma under kontroll men vägen dit hade kantats av en rad med bekräftelser att vare sig regeringarna Reinfeldt 1 och 2 eller regeringen Löfven tagit civilförsvarsberedskapen och civilförsvarsförmågan på direkt allvar. Hoten har, som tidigare beskrivits, filtrerats bort.

 • MSB och SMHI varnade för en extrem brandrisk i hela landet redan i maj 2018. Inga åtgärder vidtogs av ansvarigt statsråd Morgan Johansson
 • I juni varnade personal i linjen på MSB att bemanningen inför sommaren såg ”extremt tunn ut”. Inga åtgärder vidtogs
 • Fortfarande tre dygn efter att skogsbränderna i Ljusdal betecknats vara utom kontroll saknade MSB en skogsbrandsexpert
 • Först tolv dygn efter att branden betecknats som allvarlig och utom kontroll kallar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson in krisledningen. Statsrådsberedningens säkerhtespolitiska råd kallades aldrig in
 • Först efter tretton dygn, dagen efter att krisledningen kallats in, löser Morgan Johansson ut delegationslagstiftningen och ger MSB de samordningsmandat de behöver för att allokera och dirigera resurser där de behövs bäst. Detta sker vid ett ordinarie regeringssammanträde trots allvaret i situationen. Det hade kunnat ske vid ett extra regeringssammanträde med endast fem statsråd närvarande för att snabba på processen. Som jämförelse kallade statsminitern in till ett extra regeringssammanträde en söndag när han skulle avskeda sin tidigare statssekreterare Emma Lennartsson
 • I det ena fallet, skogsbranden, fick frågan vänta i tretton dygn trots att stora ekonomiska värden samt liv och hälsa hos medborgarna stod på spel. I det andra fallet, när regeringen riskerade få fortsatt dålig media, kallades regeringen in direkt, på en söndag, för att avskeda en medarbetare som farit med osanning i tjänsten.

10 kap. Bemyndiganden, ansvar och överklagande

Bemyndiganden

1 § Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och hälsa, miljö samt utbildning.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter enligt första och andra styckena.

Konkret innebär denna paragraf att fungerar inte ledning och samordning som tänkt i lagen kan regeringen, vid ordinarie eller extra regeringssammanträde (där endast fem statsråd behöver närvara) ta beslut om förordning och föreskrift för att omedelbart komma tillrätta med de akuta problemen.

Regeringen hade under skogsbränderna 2018 alla verktyg i sin hand för att kunna fatta omedelbara beslut men justitieminister Morgan Johansson väntade inledningsvis 13 dygn under den tid som bränderna var utom kontroll och i efterhand sade sig vilja avvakta och istället stifta en ny lag. 

Det tionde kapitlet är dessutom så konstruerat att regeringen kan delegera denna uppgift till en myndighet om de bedömer att expertmyndigheten är mer kompetent att lösa uppgiften än regeringen självt. Morgan Johansson satt själv som statsråd i den regering som stiftade just denna lag varför han inte bör vara helt obekant om dess existens.

Regeringen Löfven I visade sig vara senfärdiga, till och med kontraproduktiva, inom terrorlagstiftningsområdet. Det är samma mönster som präglat Sveriges krishanteringsförmåga vid större sammhällskriser- och katastrofer. Det som förenar denna ovilja och senfärdighet är en person.

Justitieminister Morgan Johansson.

 

Imorgon: Så förvärrades migrationskrisen 2015.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se